1. »
  2. Varia
  3. »
  4. Artykuły
  5. »
  6. Czy wiesz, że… niektóre ataki mają zapis w kanji?
Rainbow Moon Heartache!

Powszechnie wiadomo, że praktycznie wszystkie magiczne zaklęcia noszą nazwy angielskie i dlatego zapisuje się je katakaną. Jednakże kilka ataków doczekało się zapisu znakami chińskimi, przy czym autorka wyraźnie nadała im osobliwe odczytywania pochodzące od angielskich wyrazów. Spójrzmy oddzielnie na każdy z nich:

Rozdarcie Tęczowego Księżycowego Serca [虹色月心激レインボー・ムーン・ハート・エイク Rainbow Moon Heartache]

コウ ショク ゲツ シン ゲキ
KOU SHOKU GETSU SHIN GEKI
KōshokuGes-shingeki
„Wzburzenie Księżycowego Serca Koloru Tęczowego”

Podwójne Rozdarcie Tęczowego Księżycowego Serca [虹色双月心激レインボー・ダブル・ムーン・ハート・エイク Rainbow Double Moon Heart Ache]

コウ ショク ソウ ゲツ シン ゲキ
KOU SHOKU SOU GETSU SHIN GEKI
KōshokuSō-ges-shingeki
„Wzburzenie Bliźniaczych Księżycowych Serc Koloru Tęczowego”

Merkuriański Wodny Miraż [水蜃気楼マーキュリー・アクア・マラージュ Mercury Aqua Mirage]

スイ シン ロウ
SUI SHIN KI ROU
Sui-shinkirō
„Wodny Miraż”

Marsjański Wężowy Ogień [蛇火炎マーズ・スネイク・ファイヤ Mars Snake Fire]

ジャ エン
JA KA EN
Ja-kaen
„Wężowy Płomień”

Trzęsienie Świata [天界震ワールド・シェイキング World Shaking]

テン カイ シン
TEN KAI SHIN
Tenkai-shin
„Trzęsienie Niebiańskiego Świata”

Podmuch Kosmicznego Miecza [宇宙剣乱風スペース・ソード・ブラスター Space Sword Blaster]

チュウ ケン ラン フウ
U CHUU KEN RAN FUU
Uchū-kenRam-pū
„Rozjuszony Wiatr Kosmicznego Miecza”

Kosmiczna Turbulencja [宇宙乱気流スペース・タービュランス Space Turbulence]

チュウ ラン リュウ
U CHUU RAN KI RYUU
UchūRankiryū
„Kosmiczna Turbulencja”

Głębokie Zanurzenie [深水没ディープ・サブマージ Deep Submerge]

シン スイ ボツ
SHIN SUI BOTSU
Shin-suibotsu
„Głębokie Zanurzenie pod Wodę”

Podmorskie Odbicie [深海鏡射サブマリン・リフレクション Submarine Reflection]

シン カイ キョウ シャ
SHIN KAI KYOU SHA
ShinkaiKyō-sha
„Promienie Lustra z Morskich Głębin”

Podmorski Skrzypcowy Przypływ [深海提琴潮流サブマリン・ヴィオロン・タイド Submarine Violon Tide]

シン カイ テイ キン チョウ リュウ
SHIN KAI TEI KIN CHOU RYUU
ShinkaiTeikinChōryū
„Przypływowa Fala Skrzypiec z Morskich Głębin”

Śmiertelny Krzyk [破滅喘鳴デット・スクリーム Dead Scream]

メツ ゼン メイ
HA METSU ZEN MEI
HametsuZemmei
„Świst Zagłady”

Tajfun Chronosa [時空嵐撃クロノス・タイフーン Chronos Typhoon]

クウ ラン ゲキ
JI KUU RAN GEKI
JikūRangeki
„Nawałnica Czasu i Przestrzeni”

Granatowa Kula [時空球ガーネット・ボール Garnet Ball]

クウ キュウ
JI KUU KYUU
Jikū-kyū
„Kula Czasu i Przestrzeni”

Zamknięcie Mrocznego Sklepienia [冥空封印ダーク・ドーム・クローズ Dark Dome Close]

メイ クウ フウ イン
MEI KUU FUU IN
Mei-kūFūin
„Zapieczętowanie (w) Mrocznej Przestrzeni”

Rewolucja Odrodzenia Śmierci [死世界変革デス・リボーン・レボリューション Death Reborn Revolution]

カイ ヘン カク
SHI SE KAI HEN KAKU
Shi-sekaiHenkaku
„Rewolucja Świata Zmarłych”

Mur Milczenia [不動城壁サイレンス・ウォール Silence Wall]

ドウ ジョウ ヘキ
FU DOU JOU HEKI
FudōJōheki
„Nieruchomy Wał”

Zaskoczenie Glewii Ciszy [沈黙鎌奇襲サイレンス・グレイブ・サプライズ Silence Glaive Surprise]

チン モク レン シュウ
CHIN MOKU REN KI SHUU
Chimmoku-renKishū
„Niespodziewane Natarcie Kosy Ciszy”

Zespolona Zawieja Oliwnego Kwiecia [桂花百花繚乱キンモク・フュージョン・テンペスト Kinmoku Fusion Tempest]

ケイ ヒャク リョウ ラン
KEI KA HYAKU KA RYOU RAN
KeikaHyakkaRyōran
„Obfite Kwitnięcie Wielości Kwiatów Pachnących Oliwek”

Ponadto nie tylko ataki zostały potraktowane w taki sposób przez autorkę. Możemy też znaleźć takie wyrazy jak:

Sympatka Kōan [同感シンパシアのコーアン Kōan the Sympath]

ドウ カン
DOU KAN
Dōkan
„Współczucie”

Berthier od Wahadełka [振り子ペンジュラムのベルチェ Berthier of the Pendulum]

ふり
furi ko
Furiko
„Wahadełko”

Medium Calaveras [霊媒ミディアムのカラベラス Calaveras the Medium]

レイ バイ
REI BAI
Reibai
„Nośnik Dusz”

Petz Tornad [トーネードのペッツ Petz of the Tornadoes]

あらし
arashi
Arashi
„Burza”

Talizman [魔具タリスマン Talisman]

MA GU
Magu
„Magiczne Narzędzie”

Mistrz Faraon 90 [マスター・ファラオ90ナインティ Master Pharaoh 90]

SHI
Shi
„Mistrz”

Magini Kaolinite [秘術師マグス・カオリナイト Magus Kaolinite]

ジュツ
HI JUTSU SHI
Hijutsushi
„Mistrz (-yni) Sztuk Tajemnych”

Hostia [聖体オスティー Hostie]

セイ タイ
SEI TAI
Seitai
„Święte Ciało”

Mesjasz [救世主メシア Messiah]

キュウ セイ シュ
KYUU SEI SHU
Kyūseishu
„Zbawiciel Świata”

Pegaz [一角天馬ペガサス Pegasus]

イチ カク テン
ICHI KAKU TEN BA
IkkakuTemba
„Jednorogi Niebiański Koń”

Chaos [混沌カオス Chaos]

コン トン
KON TON
Konton
„Chaos”

Galaktyka Cieni / Cień Galaktyczny [銀河の影シャドウ・ギャラクティカ Shadow Galactica]

ギン かげ
(の)
GIN GA (no) kage
Ginga no Kage
„Cień Galaktyczny”

Duch miejsca [地霊ゲニウス・ロキ Genius loci]

レイ
CHI REI
Chirei
„Duch Miejsca”

Strażniczka Czarodziejskiej Mocy [守護力精霊セーラー・パワー・ガーディアン Sailor Power Guardian]

シュ リョク セイ レイ
SHU GO RYOKU SEI REI
ShugoryokuSeirei
„Duch Strzegący Mocy”

Nieumarły [不死アンデット Undead]

FU SHI
Fushi
„Nieumarły”

Wampir [吸血鬼ヴァンパイア Vampire]

キュウ ケツ
KYUU KETSU KI
Kyūketsuki
„Demon Ssący Krew”

Wilkołak [人狼ワーウルフ Werewolf]

ジン ロウ
JIN ROU
Jinrō
„Wilkoczłek”

Jak widać, znaczenia nazw angielskich oraz poszczególnych znaków chińskich nie zawsze są takie same, lecz mimo to oddają jeden i ten sam ogólny sens, a czasami nawet jeszcze bardziej go doprecyzowują (por. „Pegaz” a „Jednorogi Niebiański Koń”).

Tego typu praktykę stosuje się w wielu różnych mangach japońskich, a niekiedy można się z tym spotkać nawet w codziennych tekstach. Stąd też powstaje pytanie, czemu ma to wszystko służyć. Jeśli spojrzymy oczyma japońskiego czytelnika mang, to zrozumiemy, że taki zapis znakami chińskimi pozwala pojąć ogólne znaczenie danej nazwy, zwłaszcza gdy niewiele mu mówią piękne, acz niekoniecznie zrozumiałe nazwy składające się z samych zapożyczeń. Pół biedy, jeśli są to anglicyzmy, z którymi Japończyk zaczyna mieć do czynienia już od podstawówki, ale gorzej, kiedy widzi przed sobą nazwy z jęz. niemieckiego czy hiszpańskiego jak chociażby w takim „Bleachu”, gdzie aż się roi od tego typu egzotycznych nazw, którym gwoli zrozumiałości nadano nietypowy zapis znakami chińskimi.

Ponadto zabieg taki pozwala nadać danej nazwie dodatkowe walory znaczeniowe. W kompaktowym zapisie znakami chińskimi da się bowiem zmieścić więcej znaczeń niż w jednakowej długości zapożyczeniu, a to już może posłużyć także jako narzędzie do wytworzenia osobliwego wizerunku danego słowa.

Autor

  • 渾沌の天使 Kaosu no Tenshi (opracowanie, tłumaczenie, korekta)