1. »
 2. Varia
 3. »
 4. Etymologia
 5. »
 6. Etymologia imion Wojowniczek — Wojowniczki Wewnętrznego Układu Słonecznego (Innerki)

Wojowniczki Układu Słonecznego —
Wojowniczki Wewnętrznego Układu Słonecznego (Innerki)

太陽系戦士
内部太陽系戦士

[Manga + anime + gry]

漫畫・アニメ・ゲーム

Nieoficjalna nazwa obydwu Czarodziejek z Księżyca, Czarodziejek z Merkurego, Innerek, Outerek i Wojowniczek Asteroid to Wojowniczki Układu Słonecznego [jap. 太陽系戦士 Taiyōkei Senshi bądź 太陽系の戦士 Taiyōkei no Senshi; ang. Solar System Soldiers]. Jest to zestawienie japońskich wyrazów 太陽系 Taiyōkei („Układ Słoneczny”), ( no (partykuła dopełniacza)) i 戦士 senshi („wojownik”).

Natomiast oficjalnym zbiorczym określeniem Wojowniczek Układu Słonecznego (czasami tylko obu Czarodziejek z Księżyca i Innerek) jest Czarodziejska Drużyna [jap. セーラー・チーム Sērā Chīmu; ang. Sailor Team]. To zestawienie angielskich wyrazów sailor („marynarz”) oraz team („drużyna, zespół”) zapisywanych po japońsku odpowiednio jako セーラー sērā i チーム chīmu. Wyraz セーラー sērā odnosi się bezpośrednio nie tyle do marynarzy, co do japońskich dziewczęcych mundurków szkolnych inspirowanych strojami rzeczywistych marynarzy [jap. セーラー服 sērā fuku].

Wojowniczki Czterech Bóstw Opiekuńczych [jap. 四守護神の戦士 Yon Shugoshin no Senshi; ang. Soldiers of the Four Guardian Deities] — oficjalne zbiorcze określenie Innerek. Zestawienie japońskich wyrazów yon („cztery”), 守護神 shugoshin („bóstwo opiekuńcze, bóstwo czuwające”), no (partykuła dopełniacza) i 戦士 senshi („wojownik”).

Wojowniczki Opiekuńcze [jap. 守護戦士 Shugo Senshi; ang. Guardian Soldiers] — krótka forma oficjalnego określenia, która w nowej edycji mangi zastąpiła dłuższą. Zestawienie japońskich wyrazów 守護 shugo („ochrona, opieka”) i 戦士 senshi („wojownik”).

Wojowniczki Wewnętrznego Układu Słonecznego [jap. 内部太陽系戦士 Naibu Taiyōkei Senshi; ang. Inner Solar System Soldiers] — fanowskie zbiorcze określenie Czarodziejek z Merkurego, Marsa, Jowisza i Wenus. Zestawienie japońskich wyrazów 内部 naibu („wnętrze, wewnętrzna część”), 太陽系 Taiyōkei („Układ Słoneczny”) i 戦士 senshi („wojownik”).

Innerki [jap. 内部戦士 Naibu Senshi; ang. Inner Soldiers] — krótka forma fanowskiego określenia. Skrót od 内部太陽系戦士 Naibu Taiyōkei Senshi.

Ami Mizuno

水野 亜美
 • 水野 亜美
 • Mizuno Ami
 • Ami Mizuno
 • 水の網 mizu no ami — „wodna sieć” (?) /
 • 水の浴 mizu no ami — „kąpiel wodna” (?) /
 • 水の泡 mizu no awa — „pęcherzyki wodne” (?)

Najbardziej rozpowszechnionym jest twierdzenie, iż imię Ami Mizuno oznacza „przyjaciel wody”, jednakże, jak się wkrótce przekonamy, nie znajduje to pokrycia w faktach.

Zacznijmy od nazwiska. Składa się ono z następujących dwu członów:

 • SUI < SUWI, mizu < midu — „woda”,
 • YA, no — „pole, łąka, równina, dzicz” (alternatywne postaci znaku: 㙒/墅/埜/𡐨/壄).

Zachowuje przeto ten sam schemat co nazwisko 月野 Tsukino i jest rzeczywiście istniejącym nazwiskiem japońskim, które zapisuje się na kilka sposobów (ob. „Słownik imion i nazw miejsc”). Dosłownym znaczeniem wypływającym z zapisu znakowego jest „wodne pole” lub „wodna równina”. Tutaj również zachodzi gra słowna polegająca na jednakowym brzmieniu rzeczownika no oraz partykuły dopełniacza no.

Znak pochodzi od piktogramu przedstawiającego fale lub strumień wody i jako tzw. klucz wchodzi w skład licznych znaków. Wówczas zajmuje lewą połowę znaku i przyjmuje skróconą postać , ale może też niekiedy pojawiać się w dole złożonego znaku i wonczas ma kształt . Znaki chińskie przyporządkowane do tego klucza są w bardziej lub mniej oczywisty sposób znaczeniowo powiązane z wodą. Ponieważ woda jest życiowo ważna dla człowieka, toteż nic dziwnego, że istnieje mnóstwo znaków z tym kluczem. Oto zaledwie garstka przykładów:

 • HYŌ < FYOŨ, kō·ru < kofo·ru, kōri < kofori, hi < fi — „lód, zamarzać” (stara postać znaku: ),
 • ZEN, SEN, izumi < idumi — „źródło, zdrój”,
 • < WYAŨ, EI < WEĨ, oyo·gu — „pływać”,
 • KAI, HAI < FAI, umi — „morze” (stara postać znaku: ),
 • RU, RYŪ < RIU, naga·reru < naga·ru, naga·su — „cieknąć, lać”.

Ami jako Czarodziejka z Merkurego ma swym arsenale moce opierające się na żywiole wody: Merkuriańska Wodna Mgła, Bańkowe Rozpylenie, Błyszcząca Wodna Iluzja, Merkuriański Wodny Miraż, Merkuriańska Wodna Rapsodia itd. Błękit — kolor powszechnie kojarzony z wodą — dominuje w stroju Czarodziejki z Merkurego. Japońską nazwę planety Merkury, 水星 Suisei, dosłownie się tłumaczy jako „gwiazda wody”. Wyraz ten może być odczytywany po japońsku także w postaci 水の星 mizu no hoshi. Takie znaczenie planecie tej nadała tradycyjna chińska teoria pięciu żywiołów.

Przeanalizujmy teraz imię własne. Zajrzawszy do słownika jęz. japońskiego, szybko się przekonamy, iż zaiste istnieje wyraz アミ ami będący japońskim zapożyczeniem francuskich wyrazów ami („przyjaciel”) oraz amie („przyjaciółka”). Tę „etymologię ludową” jednakże należałoby odrzucić z jednego prostego powodu. Otóż tak się składa, że 亜美 Ami jest bardzo popularnym imieniem japońskim. Dlaczegóż zatem autorka, wymyślając postać Ami, miałaby akurat użyć odniesienia do francuskiego wyrazu amie? Odrzucić w 100% takiej możliwości się nie da, jednak spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, co jest bardziej prawdopodobne — to, że wzięła pospolite imię żeńskie, czy to, że wykorzystała niekoniecznie znany przez wszystkich Japończyków francuski wyraz amie? Pierwszy wariant wydaje się bardziej prawdopodobny, ale wtedy powstaje pytanie, czy przy wyborze tego imienia Naoko-sensei kierowała się jego etymologią?

Poszukiwanie źródłosłowu zacznijmy nasamprzód od obadania samego zapisu. Rozkład na części składowe przedstawia się następująco:

 • E, A, tsu·gu < tu·gu — „następujący; pod-, sub-; -awy (zw. chemiczny); następować” (stara postać znaku: ),
 • MI, BI, utsuku·shii < utuku·si — „piękno, piękny”.

Przykładami złożeń ze znakiem A mogą być wyrazy 亜熱帯 anettai („strefa podzwrotnikowa”) i 亜硝酸 ashōsan („kwas azotawy”). Ponadto znak ten jest również do dziś szeroko używanym skrótem wyrazu アジア Ajia („Azja”). Bierze się to stąd, iż ongiś wyraz ów zapisywany był znakami chińskimi jako 亜細亜 Ajia użytymi tu czysto dźwiękowo. (Może także z rzadka być wykorzystywany jako skrót wyrazu アルゼンチン Aruzenchin („Argentyna”), który historycznie zapisywano jako 亜爾然丁 Aruzenchin. Służył kiedyś także jako skrót wyrazu アメリカ Amerika („Ameryka”) (od 亜米利加 Amerika).)

To stąd się wzięły fanowskie wyjaśnienia typu „azjatyckie piękno”, „wtórne piękno” itp., które zdają się być tyle szpetne, co nieprawdopodobne. Mieć należy na uwadze, iż, tak jak znaki w wyrazie 亜細亜 Ajia, w tym imieniu znaki A i MI zostały użyte fonetycznie. Aspekt znaczeniowy pojawić się może jedynie przy znaku MI, jako iż imiona żeńskie zakończone na sylabę mi często są oddawane przez ów znak chiński i tym samym odwołują się do życzenia rodziców, aby ich pociecha wyrosła na piękną kobietę. Wiadomo, że Ami jest nie tylko dobra w nauce, ale osobą cichą, spokojną, nigdy nie chełpiącą się swoimi zdolnościami. I rzeczywiście Ami jest popularna w Japonii jako ucieleśnienie idealnej japońskiej dziewczyny. Żywioł wody kojarzy się również z kobiecością i miękkością, dlatego charakter Ami jest właśnie taki.

Należy tutaj powiedzieć, że w japońskich imionach żeńskich bardzo ważną rolę odgrywają względy eufoniczne. Imię ma nie tylko mieć wyraźne, przejrzyste znaczenie, które zresztą ściera się w najczęściej używanych imionach, ale także być przyjemnie brzmiące dla ucha. Większość imion zaczyna się od sylab mi, yu, sa, ma, chi, ka, ta, a itd. Sylaby te w języku japońskim związane są z następującymi pojęciami: „roztropność”, „miłość”, „szczęście”, „wierność”, „prawda”, „czułość”, „piękno” itp. Na imię własne Ami składają się właśnie takie eufoniczne sylaby a oraz mi.

Ponadto sylaba mi jest również pośrednio związana z pojęciem „woda”, bowiem istniejący w języku starojapońskim rdzeń mi nie oznaczał nic innego, jak tylko „wodę”. Wchodzi on w skład licznych wyrazów związanych z wodą: mizu < midu („woda”), umi („morze”), 泉/出水 izumi < idumi („źródło, zdrój”), 垂水 tarumi („spadająca woda”), 水草 mikusa („roślina wodna”), 澪/水脈/水尾 mio < miwo („droga wodna, kanał żeglowny”), 渚/汀/水際 migiwa < migifa („brzeg wody, nadbrzeże”), 水漬く midzuku < miduku („pogrążyć się w wodzie”), 水底 minasoko („dno zbiornika wodnego”), 港/水門 minato („przystań, port”), 水泡 minawa („piana wodna”), 源/水本 minamoto („źródło, krynica”).

Imię Ami zapisuje się na tak wiele sposobów, iż niepodobna ich tu wszystkich wymienić (ob. „Słownik imion i nazw miejsc”). W poszukiwaniach jego źródłosłowu można przeto całkowicie odrzucić znaczenia znaków A i MI tudzież założyć, iż 亜美 Ami pochodzi od jakiegoś rodzimego wyrazu japońskiego.

Imię żeńskie 亜美 Ami ma jednakowe brzmienie z dwoma japońskimi rzeczownikami pospolitymi: 糠蝦/醤蝦 ami (zwyczajowo zapisywanym katakaną: アミ ami) o znaczeniu „lasonóg, szczeponóg (Mysidacea)” (skorupiak podobny do krewetki) tudzież 網/罔 ami o znaczeniu „sieć rybacka; siatka, krata, ruszt; sieć komputerowa”.

Czy może przeto imię Ami odnosić się do „sieci komputerowej” przez wzgląd na biegłą znajomość komputerów i wszelkich rzeczy z nimi związanych u naszej bohaterki? Jej minikomputer nieraz sprawdził się jako niezbędne narzędzie do analizy pola walki, lokalizacji kryjówki wroga itp. Może zasię dotyczy sieci, której rybacy używają do łowienia ryb, co wiąże jej imię z wodą? Jej moce jako Czarodziejki z Merkurego w końcu opierają się na wodzie.

Kontynuujmy jednak nasze poszukiwania. Otóż rzeczownik ami wywodzi się z japońskiego czasownika あむ amu. Wszystkie słowniki współczesnej japońszczyzny podają ten wyraz w formie 編む amu i nadają mu znaczenie „szyć, zaplatać (warkocz), splatać; opracowywać (słownik, antologię itp.), redagować, edytować”. Istnieje jednak jeszcze jeden czasownik o identycznym brzmieniu (co prawda, znacznie rzadszy i raczej traktowany już jako archaizm) — 浴む amu, znaczący „kąpać się (w wodzie); wygrzewać się (na słońcu)”. (Obecnie po japońsku byśmy powiedzieli 浴びる abiru.) Jego rzeczownikowa postać brzmiałaby 浴み ami i oznaczałaby wówczas „kąpiel”.

Zgodnie z wypowiedzią jednego z użytkowników 2channel, Ami podobno miała się nazywać Awa. Imię to wywodzi się z japońskiego wyrazu 泡/沫 awa oznaczającego „pianę, pęcherzyk, bańkę”. Byłoby to bezpośrednie nawiązanie do wodnych mocy Ami jako Czarodziejki z Merkurego. Jednakże imię „Awa” brzmiałoby „niefortunnie” i podobno dlatego postanowiono zamienić go na „Ami”. Zapewne chodzi tutaj o to, iż wyrażenie 水の泡となる mizu no awa to naru można także użyć w sensie przenośnym jako „obrócić się wniwecz; spełznąć na niczym”. Jednakże powyższe informacje nie znajdują żadnego potwierdzenia w oficjalnych źródłach.

Trudno jednak orzec, które z podanych wyżej znaczeń — „sieć”, „kąpiel” czy też „pęcherzyk” — autorka brała pod uwagę, o ile w ogóle to robiła.

Możemy przeto stwierdzić bez większych wątpliwości, iż 水野亜美 Mizuno Ami brzmi identycznie jak wyrażenie 水の亜美 mizu no Ami, co na polszczyznę tłumaczy się jako „wodna Ami”.

Inne imiona i tożsamości Ami Mizuno

Ami

水野 亜美

 • 亜美ちゃん
 • Ami-chan
 • Ami

Człon ~ちゃん -chan jest nieformalnym przyrostkiem używanym najczęściej wobec dzieci oraz dziewcząt, a także między kochankami, bliskimi przyjaciółmi niezależnie od płci. (Jest zniekształceniem ~さん -san, który z kolei wywodzi się z niezwykle uprzejmego i formalnego przyrostka ~様 -sama.)

Amy Mizuno
 • Amy Mizuno
 • エイミー・ミズノ
 • Eimī Mizuno

Imię i nazwisko Ami Mizuno w północnoamerykańskim dublażu starego anime. Imię Amy jest rzeczywiście istniejącym angielskim imieniem wywodzącym się z francuskiego przymiotnika aimée o znaczeniu „ukochana, umiłowana, luba”. Taki wybór podyktowany został podobieństwem jego brzmienia i zapisu do oryginału. Nazwisko natomiast pozostawiono takie same jak w wersji japońskiej.

Czarodziejka z Merkurego

セーラーマーキュリー

 • セーラーマーキュリー
 • Sērā Mākyurī
 • Sailor Mercury

Zestawienie angielskich wyrazów sailor („marynarz”) oraz Mercury („Merkury”) zapisywanych po japońsku odpowiednio jako セーラー sērā i マーキュリー Mākyurī. Wyraz セーラー sērā odnosi się bezpośrednio nie tyle do marynarzy, co do japońskich dziewczęcych mundurków szkolnych inspirowanych strojami rzeczywistych marynarzy [jap. セーラー服 sērā fuku].

Super Czarodziejka z Merkurego
 • スーパーセーラーマーキュリー
 • Sūpā Sērā Mākyurī
 • Super Sailor Mercury

Pierwszy człon jest angielskim przedrostkiem super- („nad-, ponad-”) wywodzącym się z z łacińskiego przyimka super („nad, ponad, powyżej”) i zapisywanym po japońsku jako スーパー sūpā.

Księżniczka Merkurego
 • プリンセス・マーキュリー
 • Purinsesu Mākyurī
 • Princess Mercury

Zestawienie angielskich wyrazów princess („królewna, księżniczka”) oraz Mercury („Merkury”) zapisywanych po japońsku odpowiednio jako プリンセス purinsesu i マーキュリー Mākyurī.

Hikaru Sorano
 • 空野 ひかる
 • Sorano Hikaru
 • Hikaru Sorano

Prototypowe nazwisko i imię własne Ami Mizuno. Rozkład na części składowe przedstawia się następująco:

 • sora — „niebo, niebiosa; pustka, próżnia”,
 • no — „pole, łąka, równina, dzicz”,
 • ひかる hikaru — rzeczywiście istniejące japońskie imię żeńskie wywodzące się od czasownika 光る hikaru oznaczającego „świecić, lśnić”.

Tutaj prawdopodobnie też do czynienia mamy z grą słowną, która miałaby odwoływać się do wyrażenia: 空の光り sora no hikari — „światło pustki” lub „lśnienie próżni”. Ponadto sora ma się także odnosić do jej poprzedniego wcielenia, które nosiło imię Chajos [sic!, zapewne autorce chodziło o zapis „Chaos”]. Chaos [gr. Χάος Kháos; jap. カオス Kaosu] w mitologii to pierwotny, nieuporządkowany stan materii, pustka, nicość, z której powstały pierwsze istoty.

Rei Hino

火野 レイ
火野 レイ
 • 火野 レイ
 • Hino Rei
 • Rei Hino

火の霊 hi no rei — „ognista dusza” (?)

Wielu fanów sądzi, iż imię Rei Hino oznacza „ognistą duszę”. Sprawdźmy to twierdzenie.

Jej nazwisko składa się z następujących dwu członów:

 • KA < KWA, KO, hi < fi, ho < fo, fu — „ogień, płomień”,
 • YA, no — „pole, łąka, równina, dzicz” (alternatywne postaci znaku: 㙒/墅/埜/𡐨/壄).

Zachowuje przeto ten sam schemat co nazwisko 月野 Tsukino i jest rzeczywiście istniejącym nazwiskiem japońskim, które zapisuje się na kilka sposobów (ob. „Słownik imion i nazw miejsc”). Dosłownym znaczeniem wypływającym z zapisu znakowego jest „ogniste pole” lub „ognista równina”. Tutaj również zachodzi gra słowna polegająca na jednakowym brzmieniu rzeczownika no oraz partykuły dopełniacza no.

Znak wywodzi się z piktogramu przedstawiającego płonące ognisko. Może też pełnić rolę tzw. klucza i wonczas wchodzi w skład licznych złożonych znaków chińskich, zajmując lewą lub dolną połowę. W tym ostatnim przypadku przybiera kształt . Znaki chińskie przyporządkowane do tego klucza są w bardziej lub mniej oczywisty sposób znaczeniowo powiązane z ogniem. Oto zaledwie garstka przykładów:

 • KE < KWE, KAI < KWAI, KUI, hai < fafi — „popiół”,
 • EN < EM, honō < fonofo, homura < fomura — „płomień”,
 • SHŌ < SEŨ, ya·ku, ya·keru < ya·ku — „palić, smażyć, piec; palić się, płonąć, być smażonym, być pieczonym” (stara postać znaku: ),
 • < TOŨ, CHŌ < TYAŨ, TEI < TEĨ, TON, CHIN < TIN, akari, akashi < akasi, tomo·su, tomo·ru, tomoshi < tomosi — „światło (świecy/lampy); zapalać (świecę/lampę); palić się (świecy/lampie)” (stara postać znaku: ),
 • EN, kemuri, kemu·ru, kemu·i < kemu·si — „dym; dymić się; dymny, dymiący się”,
 • RECHI < RETI, RETSU < RETU, hage·shii < fage·si — „żarliwy, zagorzały, zażarty”.

Rei zamieszkuje Chram Hikawa [jap. 火川神社 Hikawa jinja], dosł. „boska siedziba ognistej rzeki”. Przeprowadza medytacje nad rozpalonym ogniem, który wzmacnia jej zdolności parapsychiczne. Jako Czarodziejka z Marsa ma swym arsenale moce opierające się na żywiole ognia: Ognista Dusza, Płonąca Mandala, Marsjański Wężowy Ogień, Marsjański Płomienny Strzelec itd. Czerwień — kolor powszechnie kojarzony z ogniem — dominuje w stroju Czarodziejki z Marsa. Japońską nazwę planety Mars, 火星 Kasei, dosłownie się tłumaczy jako „gwiazda ognia”. Wyraz ten może być odczytywany po japońsku także w postaci 火の星 hi no hoshi. Takie znaczenie planecie tej nadała tradycyjna chińska teoria pięciu żywiołów.

Wiemy, iż jej imię własne używane jest w świecie rzeczywistym i zapisuje się na wiele sposobów (ob. „Słownik imion i nazw miejsc”). Tutaj Naoko-sensei wybrała akurat zapis katakaną i ktoś początkujący w nauce jęz. japońskiego, przypomniawszy sobie fakt, że katakany się używa do zapisu zapożyczeń z tych języków, może dojść do wniosku, iż musi to w takim razie być imię pochodzące z jęz. angielskiego lub innych języków europejskich. Jednakże należy mieć na uwadze, że zakres użycia katakany nie ogranicza się tylko tym. Katakaną równie dobrze może być zapisane rodowite japońskie imię (a nawet nazwisko), np. ユメミ Yumemi, bowiem wybór zapisu imienia dla dziecka tak na dobrą sprawę zależy od wyobraźni rodziców. (Skoro, jak już można się było przekonać, Japończycy wykazują się wielką swobodą w sposobie zapisu imion znakami chińskimi, dlaczegóż więc mieliby wykluczyć możliwość zapisu hiraganą, katakaną a nawet mieszaniną znaków chińskich i kany?)

Co więcej — to, że mamy tu do czynienia z imieniem niejapońskim, jest mało prawdopodobne choćby przez wzgląd na fakt, iż liczba japońskich imion własnych zapożyczonych z innych języków poza chińskim jest bardzo ograniczona. Wynika to zarówno z długotrwałego odosobnienia wysp japońskich od reszty świata. Imiona zagraniczne bywają co najwyżej rozpowszechnione wśród sławnych osób, ale zazwyczaj jako pseudonimy artystyczne. Nosić je mogą też nieliczni japońscy chrześcijanie, ale zawsze jako imię chrzestne obok imienia nadanego podczas narodzin.

Możemy być w miarę pewni, że imię Rei nie ma rodowodu europejskiego i, gdyby zostało zapisane przy pomocy znaków chińskich, składałoby się z jednego symbolu odczytywanego w sposób chińsko-japoński. Imiona żeńskie składające się z jednego znaku chińskiego występują rzadziej niż imiona z dwóch lub więcej znaków, a nawet wówczas najczęściej noszą rodzime brzmienia japońskie kojarzące się z łagodnością i miękkością (np. Hana, Momo, Yukari, Yuki). レイ Rei brzmi nieco ostrzej, co nawet w pewien sposób odpowiada charakterowi i energetyce Czarodziejki z Marsa.

Pech chciał, że istnieje spora liczba znaków czytanych jako REI. Poniżej zamieszczam wykaz takich znaków wraz z ich podstawowymi znaczeniami (pozostałe możliwe odczytywania zostały tu pominięte gwoli zwięzłości):

 • REI — „rozkaz, nakaz, polecenie, rozporządzenie”,
 • REI — „nadworny aktor, muzyk; samotny, samotniczy”,
 • REI — „przykład; zwyczaj, obyczaj; rodzaj; precedens”,
 • REI — „towarzysz, małżonek”,
 • REI — „zimny, chłodny; mrozić, chłodzić; marznąć”,
 • REI — „zachęcać, ośmielać, namawiać, dopingować” (stara postać znaku: ),
 • REI — „wierzchołek”,
 • REI — „mądry, roztropny; współczuć, odczuwać litość”,
 • REI — „wrócić, powrócić, zwrócić”,
 • REI — „łza; płakać, szlochać”,
 • REI — „droga wodna, kanał żeglowny”,
 • REI — „pług”,
 • REI — „lśnienie, przeświecanie się (klejnotu)”,
 • REI — „podziękowanie, wdzięczność; grzeczność, uprzejmość; wynagrodzenie; obrządek, ceremonia, rytuał” (stara postać znaku: ),
 • REI — „rogownica (Cerastium)”,
 • REI — „szalotka (Allium)”,
 • REI — „jaśmin (Jasminum)”,
 • REI — „komosa (Chēnopodium)”,
 • REI — „dzwon, dzwonek”,
 • REI — „zero, nic, nicość”,
 • REI — „dusza, duch, widmo” (stara postać znaku: ),
 • REI — „piękny, śliczny; czysty, szczery”,
 • REI — „czarny; liczny”,
 • REI — „wiek (liczba lat)” (stara postać znaku: ).

Bynajmniej nie jest to wyczerpująca lista; pominięte zostały w niej niezmiernie rzadko stosowane znaki. Niektóre powyżej podane znaczenia wydają się być bardziej prawdopodobne, inne z kolei mniej.

Znak REI może w pewien sposób odzwierciedlać charakter Rei: cechy przywódcze, dążenie do organizowania i rozporządzania. Osoba nosząca takie imię powinna kojarzyć się z silną wolą, przywództwem i zdolnością postawienia na swoim.

Ponieważ Rei jest kapłanką sintoistyczną, znak REI pasuje do niej ze względu na swoje znaczenie „obrządek, ceremonia, rytuał”. Lewa połowa znaku to klucz („ołtarz; wskazywać”), który tutaj występuje w postaci skróconej (w zależności od poszczególnego znaku, może też występować w postaci nieskróconej ). Pod ten klucz przyporządkowanych jest wiele znaków związanych z tematyką religijną.

 • JA < ZYA, SHA < SYA, yashiro < yasiro — „chram, przybytek, boska siedziba; spółka; społeczność, społeczeństwo” (stara postać znaku: ),
 • JI < ZI, SHI < SI, matsu·ru < matu·ru, matsuri < maturi — „czcić, ubóstwiać; czczenie, ubóstwianie” (stara postać znaku: ),
 • GI, GE, KI, ino·ru, inori — „modlić się, błagać; modlitwa, błaganie”,
 • HOCHI < FOTI, FUTSU < FUTU, hara·u < fara·fu — „oczyszczać, egzorcyzmować; egzorcyzm, obrządek oczyszczenia”,
 • SHU < SYU, SHUKU < SYUKU, SHŪ < SIU, iwa·u < ifa·fu, iwai < ifafi — „świętować, błogosławić; świętowanie, błogosławieństwo” (stara postać znaku: ),
 • JIN < ZIN, SHIN < SIN, kami, kan/kō < kamu — „bóg, bóstwo, boskość” (stara postać znaku: ),
 • JI < ZI, SHI < SI, hokora < fokora — „mały przybytek”,
 • SAI, SEI, matsu·ru < matu·ru, matsuri < maturi — „czcić, obchodzić; obchód, festiwal”,
 • ZEN, SEN, shizu·ka < sidu·ka — „wyciszenie; medytacja, zen; cichy” (stara postać znaku: ).

Dwa z powyżej wymienionych znaków spotykane są w japońskiej nazwie Chramu Hikawa — 火川神社 Hikawa jinja.

W chińskim tłumaczeniu anime i mangi imię Rei zapisywane jest przy użyciu znaku , choć podczas wyboru tego znaku przeważyła głównie chęć dobrania podobnie brzmiącego znaku. Tak się złożyło, że fizyczne piękno Rei znalazło odzwierciedlenie dzięki temu wyborowi. Ciekawym faktem jest to, że w odc. 191 starego anime, kiedy Rei ukazuje się w przebraniu na konwencie graczy, w tle pojawia się znak REI.

Wydaje się bliskim prawdy, iż Naoko-sensei wybrała takie właśnie imię dla naszej bohaterki przez wzgląd na to, iż brzmi identycznie do wymowy znaku REI — „dusza, duch, widmo” (stara postać znaku: ). Gdy Rei po raz pierwszy pojawia się w mandze, dowiadujemy się od odwiedzających chram, iż jest 霊感少女 reikan shōjo, czyli „dziewczyną-medium, dziewczyną odczuwającą dusze”. Jako Czarodziejka z Marsa ma w arsenale zaklęcie Ognista Dusza, które bezpośrednio odwołuje się do jej mocy parapsychicznych. Jest to bodaj jedyna Wojowniczka, która ma atak tak bardzo podobny do swego imienia, choć trzeba tu zaznaczyć, że zaklęcie to nie pojawia się w mandze.

Znak może być także odczytywany jako RYŌ < RYAŨ, tak jak w zaklęciu 悪霊退散 Akuryō taisan („Przepadnij, zły duchu”). Zapisuje się je na prostokątnych kartkach, które jako amulety odganiające złe duchy znajdują zastosowanie także w świecie rzeczywistym.

Mimo wszystko autorka postanowiła imię własne Rei zapisać katakaną. Wyrazy w języku japońskim często są zapisywane kaną z różnych powodów, np. żeby nadać wyrazowi pewnej niejasności lub żeby w ogóle odgrodzić się od jego pierwotnego znaczenia, pozostawiając tylko samo połączenie dźwięków. Jak już było wcześniej wspomniane, imię Rei zapisano nie hiraganą często stosowaną do oddania imion żeńskich, lecz właśnie katakaną. Osoby pobieżnie zaznajomione z japońszczyzną kojarzą katakanę przede wszystkim jako pismo służące do oddania zapożyczeń, jednakże pierwotną funkcją katakany jest podkreślanie i wyróżnianie słów i zwrotów, czym zbliżona jest do naszego pisma pochylonego lub cudzysłowów. To właśnie po to, ażeby wydzielić słowa obce od reszty tekstu, są one zapisywane katakaną. Nie winniśmy zapominać, że w języku japońskim pisownia słowa odgrywa niemniej ważną rolę, jak jego znaczenie i dźwięk. Zapis może przekazywać pewien obraz. To również może być powodem, dlaczego imię własne Rei ma taką postać graficzną, a nie inną. Znaki katakany są łamane, kanciaste, w przeciwieństwie do znaków hiragany o gładkich, miękkich liniach. Odpowiada to zdecydowanemu, porywczemu usposobieniu Czarodziejki z Marsa. Interesujące jest również to, że katakana została wymyślona przez buddyjskich mnichów do oznaczania wymowy świętych tekstów, co w pewnym sensie łączy ją z religią, podobnie jak postać Rei Hino.

Podsumowując, 火野レイ Hino Rei brzmi identycznie jak wyrażenie 火のレイ hi no Rei, co na polszczyznę tłumaczy się jako „ognista Rei”. Prawdopodobnie autorka wybrała imię Rei ze względu na jego tożsame brzmienie z wyrazem „dusza”.

Inne imiona i tożsamości Rei Hino

Rei

火野 レイ
火野 レイ

 • レイちゃん
 • Rei-chan
 • Rei

Człon ~ちゃん -chan jest nieformalnym przyrostkiem używanym najczęściej wobec dzieci oraz dziewcząt, a także między kochankami, bliskimi przyjaciółmi niezależnie od płci. (Jest zniekształceniem ~さん -san, który z kolei wywodzi się z niezwykle uprzejmego i formalnego przyrostka ~様 -sama.)

Raye Hino
 • Rei Hino
 • レイ・ヒノ
 • Rei Hino

Imię i nazwisko Rei Hino w północnoamerykańskim dublażu starego anime. Imię Raye wydaje się być po prostu zangielszczoną pisownią Rei, wymawiane jest jednak niemalże identycznie.

Czarodziejka z Marsa

セーラーマーズ

 • セーラーマーズ
 • Sērā Māzu
 • Sailor Mars

Zestawienie angielskich wyrazów sailor („marynarz”) oraz Mars („Mars”) zapisywanych po japońsku odpowiednio jako セーラー sērā i マーズ Māzu. Wyraz セーラー sērā odnosi się bezpośrednio nie tyle do marynarzy, co do japońskich dziewczęcych mundurków szkolnych inspirowanych strojami rzeczywistych marynarzy [jap. セーラー服 sērā fuku].

Super Czarodziejka z Marsa
 • スーパーセーラーマーズ
 • Sūpā Sērā Māzu
 • Super Sailor Mars

Pierwszy człon jest angielskim przedrostkiem super- („nad-, ponad-”) wywodzącym się z z łacińskiego przyimka super („nad, ponad, powyżej”) i zapisywanym po japońsku jako スーパー sūpā.

Księżniczka Marsa
 • プリンセス・マーズ
 • Purinsesu Māzu
 • Princess Mars

Zestawienie angielskich wyrazów princess („królewna, księżniczka”) oraz Mars („Mars”) zapisywanych po japońsku odpowiednio jako プリンセス purinsesu i マーズ Māzu.

Miyabi Yoruno
 • 夜野 みやび
 • Yoruno Miyabi
 • Miyabi Yoruno

Prototypowe nazwisko i imię własne Rei Hino. Rozkład na części składowe przedstawia się następująco:

 • yoru — „noc, wieczór”,
 • no — „pole, łąka, równina, dzicz”,
 • みやび miyabi — rzeczywiście istniejące japońskie imię żeńskie wywodzące się od rzeczownika 雅び miyabi — „wykwintność, elegancja, wytworność, wyrafinowanie”.

Tutaj prawdopodobnie też do czynienia mamy z grą słowną, która miałaby odwoływać się do wyrażenia: 夜の雅び yoru no miyabi — „wykwintność nocy” lub „nocna wykwintność”. Ponadto yoru ma się także odnosić do jej poprzedniego wcielenia, które nosiło imię Nyks. Nyks [gr. Νύξ Nýx; jap. ニュクス Nyukusu] w mitologii była uosobieniem nocy i jednym z pierwotnych bóstw.

Makoto Kino

木野 まこと
 • 木野 まこと
 • Kino Makoto
 • Makoto Kino

木の誠 ki no makoto — „prawdziwość / szczerość drzew” (?)

Twierdzi się, iż imię Makoto Kino to „wiara drzew”, „szczerość drzew”, „oddanie drzew” itd. Poddajmy głębszej analizie to przekonanie.

Jej nazwisko składa się z następujących dwu członów:

 • MOKU, BOKU, ki, ko, ke — „drzewo, drewno”,
 • YA, no — „pole, łąka, równina, dzicz” (alternatywne postaci znaku: 㙒/墅/埜/𡐨/壄).

Zachowuje przeto ten sam schemat co nazwisko 月野 Tsukino i jest rzeczywiście istniejącym nazwiskiem japońskim, które zapisuje się na kilka sposobów (ob. „Słownik imion i nazw miejsc”). Dosłownym znaczeniem wypływającym z zapisu znakowego jest „pole drzew” lub „równina drzew”. Tutaj również zachodzi gra słowna polegająca na jednakowym brzmieniu rzeczownika no oraz partykuły dopełniacza no.

Znak pochodzi od piktogramu przedstawiającego pień drzewa z gałęziami i korzeniami i jako tzw. klucz wchodzi w skład licznych znaków. Wówczas zajmuje lewą, górną lub dolną połowę znaku. Znaki chińskie przyporządkowane do tego klucza są w bardziej lub mniej oczywisty sposób znaczeniowo powiązane z roślinnością. Mnóstwo nazw własnych roślin zapisywane jest przy pomocy znaków z tym kluczem. Oto zaledwie garstka przykładów:

 • SEN < SEM, SAN < SAMU, sugi — „kryptomeria” (Cryptomeria),
 • RI, sumomo — „śliwa (Prūnus), śliwka”,
 • SHU, SHŌ < SYOU, matsu < matu — „sosna (Pīnus)” (alternatywne postaci znaku: 鬆/枩/㮤/庺/枀/柗/梥),
 • RI, nashi < nasi — „grusza (Pyrus), gruszka”,
 • < YAŨ, Ō < , sakura — „wiśnia (Cerasus), kwiat wiśni” (stara postać znaku: ),
 • SHI < SI, GI, KI, eda — „gałąź, konar, odnoga”,
 • KON, ne — „korzeń”,
 • RIN < RIM, hayashi < fayasi — „las”,
 • SIN < SIM, mori — „puszcza”,
 • < BAŨ, < FAŨ, tsue < tuwe — „kij, laska, pała, różdżka”.

Makoto jako Czarodziejka z Jowisza ma swym arsenale kilka mocy odwołujących się do żywiołu drewna: Kwiatowy Huragan, Jowiszowy Kokosowy Cyklon i Jowiszowa Dębowa Ewolucja. Zieleń — kolor powszechnie kojarzony z roślinnością — dominuje w stroju Czarodziejki z Jowisza. Japońską nazwę planety Jowisz, 木星 Mokusei, dosłownie się tłumaczy jako „gwiazda drewna”. Wyraz ten może być odczytywany po japońsku także w postaci 木の星 ki no hoshi. Takie znaczenie planecie tej nadała tradycyjna chińska teoria pięciu żywiołów.

Spójrzmy teraz na imię własne. Istnieje w świecie rzeczywistym, z tym że częściej nadaje się go chłopcom niźli dziewczętom. Zapisuje się go także na wiele sposobów (ob. „Słownik imion i nazw miejsc”). W tym przypadku nietrudno doszukać się źródłosłowu imienia Makoto, jest nim bowiem rzeczownik pospolity 実/真/誠/信 makoto (stare postaci dwu pierwszych znaków: 實/眞), który pierwotnie oznacza „prawdę, prawdziwość, istotę, rzeczywistość”, wtórnie zaś — „szczerość, wierność, ufność, oddanie”. Dwa pierwsze znaki chińskie częściej stosujemy dla tego pierwszego sensu, natomiast dwa ostatnie dla drugiego, lecz nie jest to twarda zasada.

 • JICHI < ZITI, SHITSU < SITU, JITSU < ZITU, mi, mino·ru, sane, makoto — „ziarno, owoc, płód; owocować, przynosić płody; prawda, prawdziwość, istota, rzeczywistość” (stara postać znaku: ),
 • SHIN < SIN, ma, makoto — „prawda, prawdziwość, istota, rzeczywistość, autentyczność, prawość” (stara postać znaku: ),
 • < ZYAŨ, SEI < SEĨ, makoto — „szczerość, wierność”,
 • SHIN < SIN, makoto — „wiara; ufność, oddanie”.

Ciekawym faktem jest to, że w odc. 191 starego anime, kiedy Makoto ukazuje się w przebraniu na konwencie graczy, w tle pojawia się znak makoto.

Można przypuścić z pewną ograniczoną dozą pewności, że nadając właśnie takie imię Czarodziejce z Jowisza Naoko-sensei chciała podkreślić fakt, że nasz bohaterka swą siłą fizyczną, impulsywnością i asertywnością nie ustępuje przedstawicielom płci męskiej, wszak „Makoto” to typowe jednoznakowe imię męskie. Jednocześnie zachowuje w sobie dziewczęcą ufność i szczerość [jap. 純真 junshin]. Jednakże pozostaje też możliwym, że tego rodzaju powiązania autorka nie miała na myśli i 木野まこと Kino Makoto ma po prostu brzmieć tak samo jak wyrażenie 木のまこと ki no Makoto, co na polszczyznę tłumaczy się jako „drzewna Makoto”.

Inne imiona i tożsamości Makoto Kino

Mako

木野 まこと

 • まこちゃん
 • Mako-chan
 • Mako

Pierwszy człon jest skrótem od まこと Makoto zapewne powstałym dlatego, że pełne imię brzmi dosyć poważnie i nawet nieco przestarzale. Drugi człon ~ちゃん -chan jest nieformalnym przyrostkiem używanym najczęściej wobec dzieci oraz dziewcząt, a także między kochankami, bliskimi przyjaciółmi niezależnie od płci. (Jest zniekształceniem ~さん -san, który z kolei wywodzi się z niezwykle uprzejmego i formalnego przyrostka ~様 -sama.)

Lita Kino
 • Lita Kino
 • リタ・キノ
 • Rita Kino

Imię i nazwisko Makoto Kino w północnoamerykańskim dublażu starego anime. Imię Lita jest wariantem wyrazu Leda [gr. Λήδᾱ Lḗdā; łac. Lēda; jap. レーダー Rēdā], nazwy jednego z księżyców Jowisza oraz imienia jednej z licznych kochanek Zeusa, która zrodziła bliźniaków Kastora i Polydeukesa. Nazwisko natomiast pozostawiono takie same jak w wersji japońskiej.

Czarodziejka z Jowisza

セーラージュピター

 • セーラージュピター
 • Sērā Jupitā
 • Sailor Jupiter

Zestawienie angielskich wyrazów sailor („marynarz”) oraz Jupiter („Jowisz”) zapisywanych po japońsku odpowiednio jako セーラー sērā i ジュピター Jupitā. Wyraz セーラー sērā odnosi się bezpośrednio nie tyle do marynarzy, co do japońskich dziewczęcych mundurków szkolnych inspirowanych strojami rzeczywistych marynarzy [jap. セーラー服 sērā fuku].

Super Czarodziejka z Jowisza
 • スーパーセーラージュピター
 • Sūpā Sērā Jupitā
 • Super Sailor Jupiter

Pierwszy człon jest angielskim przedrostkiem super- („nad-, ponad-”) wywodzącym się z z łacińskiego przyimka super („nad, ponad, powyżej”) i zapisywanym po japońsku jako スーパー sūpā.

Księżniczka Jowisza
 • プリンセス・ジュピター
 • Purinsesu Jupitā
 • Princess Jupiter

Zestawienie angielskich wyrazów princess („królewna, księżniczka”) oraz Jupiter („Jowisz”) zapisywanych po japońsku odpowiednio jako プリンセス purinsesu i ジュピター Jupitā.

Mamoru Tsuchino
 • 地野 まもる
 • Tsuchino Mamoru
 • Mamoru Tsuchino

Prototypowe nazwisko i imię własne Makoto Kino. Rozkład na części składowe przedstawia się następująco:

 • tsuchi — „ziemia, gleba, grunt”,
 • no — „pole, łąka, równina, dzicz”,
 • まもる mamoru — rzeczywiście istniejące japońskie imię męskie wywodzące się od czasownika 守る/護る/衛る mamoru oznaczającego „chronić, strzec, bronić”.

Tutaj prawdopodobnie też do czynienia mamy z grą słowną, która miałaby odwoływać się do wyrażenia: 地の守り tsuchi no mamori — „strażniczka ziemi”. Ponadto tsuchi ma się także odnosić do jej poprzedniego wcielenia, które nosiło imię Gaja. Gaja lub Gea [gr. Γαῖα Gaîa; jap. ガイア Gaia] w mitologii była uosobieniem ziemi i jednym z pierwotnych bóstw.

Niniejsze nazwisko i imię własne ostatecznie dostało się innej postaci, tyle że w nieco zmienionej postaci: Mamoru Chiba.

Minako Aino

愛野 美奈子
 • 愛野 美奈子
 • Aino Minako
 • Minako Aino

愛のヴィーナス ai no Vīnasu — „Wenus miłości”

Rozpowszechnione jest przekonanie, iż imię Minako Aino oznacza „piękne dziecię miłości” itd. Przekonajmy się, jak jest w rzeczywistości

Jej nazwisko składa się z następujących dwu członów:

 • AI, me·deru < me·du, mede, itsuku·shimu < ituku·simu, ito(o)·shii < itofo·si — „miłość, umiłowanie, ukochanie, przywiązanie; kochać, miłować, podziwiać, zachwycać się; ukochany, umiłowany” (alternatywne postaci znaku: 㤅/𢙴/𢛭/𢜤),
 • YA, no — „pole, łąka, równina, dzicz” (alternatywne postaci znaku: 㙒/墅/埜/𡐨/壄).

Zachowuje przeto ten sam schemat co nazwisko 月野 Tsukino i jest rzeczywiście istniejącym nazwiskiem japońskim, które zapisuje się na kilka sposobów (ob. „Słownik imion i nazw miejsc”). Dosłownym znaczeniem wypływającym z zapisu znakowego jest „pole miłości” lub „równina miłości”. Tutaj również zachodzi gra słowna polegająca na jednakowym brzmieniu rzeczownika no oraz partykuły dopełniacza no.

Minako jako Czarodziejka V i Czarodziejka z Wenus ma swym arsenale moce odwołujące się do miłości: Megatonowy Deszcz Wenusjańskiej Miłości, Wenusjański Łańcuch Miłości, Drganie Toczącego się Serca, Wenusjański Migoczący Łańcuchowy Miecz, Wenusjański Wstrząs Miłości i Piękna itd. Podkreśla to silny związek Minako z grecką boginią miłości Afrodytą [gr. Ἀφροδῑ́τη Aphrodī́tē; jap. アプロディーテー Apurodītē], w mitologii rzymskiej znaną pod imieniem Wenus [łac. Venus; jap. ウェヌス Wenusu].

Japońską nazwę planety Wenus, 金星 Kinsei, dosłownie się tłumaczy jako „gwiazda metalu” lub „gwiazda złota”. Wyraz ten może być odczytywany po japońsku także w postaci 金の星 kane no hoshi. Takie znaczenie planecie tej nadała tradycyjna chińska teoria pięciu żywiołów. W związku z tym Minako winna nosić nazwisko 金野 Kaneno (bądź Kanano) — połączenie wyrazów kane (obocznie wymawianego jako kana w wyrazach złożonych) („metal, złoto; pieniądz”) oraz no. Jednakże jako jedyne z nazwisk Innerek wyłamuje się ze schematu „jeden z pięciu żywiołów + no”. Przyczyną tego jest najprawdopodobniej fakt, iż Naoko-sensei stworzyła postać Minako wcześniej niż postaci Usagi i reszty Innerek. Pomysł włączenia do nazwisk bohaterek nazw patronujących im ciał niebieskich powstał znacznie później, kiedy Minako już przydzielono osobne nazwisko. Niemniej jednak pewien związek z żywiołem metalu lub złota da się zauważyć chociażby w stroju Czarodziejki z Wenus, który zdominowany jest przez kolor pomarańczowy i złoty. Dotyczy to również większości magicznych mocy Czarodziejki z Wenus.

Teraz zajmijmy się imieniem własnym. Rozkład na części składowe przedstawia się następująco:

 • MI, BI, utsuku·shii < utuku·si — „piękno, piękny”,
 • NA, NAI, DA, DAI, ikan — „co? jak? w jaki sposób?; okoliczności”,
 • SHI < SI, SU, ko, ne — „dziecię”, tu: człon często występujący w kobiecych imionach.

Pierwszy znak () jest tożsamy z tym, który występuje w imieniu 亜美 Ami. Jego znaczenie zbiega się z domeną bogini Wenery-Afrodyty.

Drugi znak (), gdy występuje samodzielnie, po japońsku odczytywany jest jako ikan („co? jak? w jaki sposób?; okoliczności”). We współczesnej japońszczyźnie zaprzestano jednak używania owego wyrazu w znaczeniu zaimka pytajnego i jedynie spotyka się go jako rzeczownik. Onegdaj był zapisywany też jako 如何 lub 奈何. Obecnie znak da się najczęściej spotkać w dwu wyrazach: 奈落 naraku (od sanskr. नरक naraka) — „piekło, hades, otchłań” oraz 奈良 Nara — „Nara (dawna stolica Japonii)”, a także w licznych imionach lub nazwiskach. Ponadto służy jako skrócona nazwa miasta Nara, np. 京阪奈 Kei-Han-Na — „Kioto-Osaka-Nara”. We wszystkich tego rodzaju przypadkach widzimy brzmieniowe, a nie znaczeniowe zastosowanie owego znaku.

Można zatem z pełnym przekonaniem stwierdzić, iż znaki chińskie w imieniu Minako (poza, być może, pierwszym) użyte zostały nie bacząc na ich znaczenie. Wszelkie teorie o „pięknym dziecięciu” (z jakiegoś powodu biorące pod uwagę wyłącznie znaczenia pierwszego i trzeciego znaków i ignorujące znaczenie środkowego) tudzież „pięknym małym dziecięciu” (przypisujące drugiem znakowi znaczenie wyssane z palca) odkładamy do lamusa. Nie tędy droga.

Warto tu jeszcze zaznaczyć, iż od strony brzmieniowej imię „Minako” świetnie się wpisuje w kanony eufoniczne japońskich imion żeńskich. Jest to bardzo kobiece imię, podobnie zresztą jak imię „Ami”.

Odpowiedź, dlaczego Naoko nadała właśnie takie imię bohaterce, tkwi w alternatywnym sposobie odczytywania złożenia 美奈子 nie jako Minako, lecz jako… Binasu, gdzie BI oraz SU to inne możliwe sposoby czytania znaków i . Innymi słowy — 美奈子 Binasu to po prostu zapis angielskiego wyrazu Venus znakami chińskimi, a nie katakaną (ヴィーナス Vīnasu). Niewykluczone, że powstał jeszcze za czasów, kiedy w Japonii przeważał fonetyczny zapis znakami chińskimi nazw własnych zapożyczonych z języków europejskich (np. 欧羅巴 Yōroppa miast ヨーロッパ, 波蘭 Pōrando miast ポーランド itp.) i kiedy nie wymyślono jeszcze sposobu zapisu katakaną sylab ze spółgłoską [v]. Nawet w dzisiejszych czasach Japończycy częstokroć spółgłoskę tę uskuteczniają jako [b].

Podsumowując, 愛野美奈子 Aino Minako brzmi tak samo jak wyrażenie 愛の美奈子 ai no Minako (Binasu), co na polszczyznę tłumaczy się jako „Minako (Wenus) miłości”.

Inne imiona i tożsamości Minako Aino

Minako

愛野 美奈子

 • 美奈子ちゃん
 • Minako-chan
 • Minako

Człon ~ちゃん -chan jest nieformalnym przyrostkiem używanym najczęściej wobec dzieci oraz dziewcząt, a także między kochankami, bliskimi przyjaciółmi niezależnie od płci. (Jest zniekształceniem ~さん -san, który z kolei wywodzi się z niezwykle uprzejmego i formalnego przyrostka ~様 -sama.)

Mina
 • 美奈
 • Mina
 • Mina

Skrót od 美奈子 Minako.

Mina-P
 • 美奈ピー
 • Mina-P [Pī]
 • Mina-P

Zestawienie skrótu od 美奈子 Minako oraz litery P p odczytywanej po japońsku jako ピー .

Mina Aino
 • Mina Aino
 • ミーナ・アイノ
 • Mīna Aino

Imię i nazwisko Minako Aino w północnoamerykańskim dublażu starego anime. Niewiele różnią się od oryginału poza tym, że zawsze używana była krótka forma imienia Minako: Mina.

Czarodziejka V

セーラーV〔ブイ〕

 • セーラーブイ
 • Sērā V [Bui]
 • Sailor V

Zestawienie angielskiego wyrazu sailor („marynarz”) zapisywanego po japońsku odpowiednio jako セーラー sērā oraz litery V v odczytywanej po japońsku jako ブイ bui lub ヴィー . Wyraz セーラー sērā odnosi się bezpośrednio nie tyle do marynarzy, co do japońskich dziewczęcych mundurków szkolnych inspirowanych strojami rzeczywistych marynarzy [jap. セーラー服 sērā fuku]. Litera V v zaś stanowi pierwszą literę angielskiego wyrazu Venus („Wenus”) zapisywanego po japońsku jako ヴィーナス Vīnasu.

V
 • ブイちゃん
 • V [Bui]-chan
 • V

Pierwszy człon jest skrótem od セーラーブイ Sērā V [Bui]. Drugi człon ~ちゃん -chan jest nieformalnym przyrostkiem używanym najczęściej wobec dzieci oraz dziewcząt, a także między kochankami, bliskimi przyjaciółmi niezależnie od płci. (Jest zniekształceniem ~さん -san, który z kolei wywodzi się z niezwykle uprzejmego i formalnego przyrostka ~様 -sama.)

Czarodziejka z Wenus

セーラーヴィーナス

 • セーラーヴィーナス
 • Sērā Vīnasu
 • Sailor Venus

Zestawienie angielskich wyrazów sailor („marynarz”) oraz Venus („Wenus”) zapisywanych po japońsku odpowiednio jako セーラー sērā i ヴィーナス Vīnasu. Wyraz セーラー sērā odnosi się bezpośrednio nie tyle do marynarzy, co do japońskich dziewczęcych mundurków szkolnych inspirowanych strojami rzeczywistych marynarzy [jap. セーラー服 sērā fuku].

Super Czarodziejka z Wenus
 • スーパーセーラーヴィーナス
 • Sūpā Sērā Vīnasu
 • Super Sailor Venus

Pierwszy człon jest angielskim przedrostkiem super- („nad-, ponad-”) wywodzącym się z z łacińskiego przyimka super („nad, ponad, powyżej”) i zapisywanym po japońsku jako スーパー sūpā.

Księżniczka Wenus
 • プリンセス・ヴィーナス
 • Purinsesu Vīnasu
 • Princess Venus

Zestawienie angielskich wyrazów princess („królewna, księżniczka”) oraz Venus („Wenus”) zapisywanych po japońsku odpowiednio jako プリンセス purinsesu i ヴィーナス Vīnasu.

Minako Aino
 • 愛野 美奈子
 • Aino Minako
 • Minako Aino

Prototypowe nazwisko i imię własne Minako Aino całkowicie identyczne do obecnego. Znak ai miał się także odwoływać do jej poprzedniego wcielenia, które nosiło imię Eros. Eros [gr. Ἔρως Érōs; łac. Amor; jap. エロース Erōsu] w mitologii był uosobieniem miłości i jednym z pierwotnych bóstw.

[Musical]

ミュージカル

Wojowniczki Wewnętrznego Układu Słonecznego [jap. 内部太陽系四戦士 Naibu Taiyōkei Yon Senshi; ang. Four Inner Solar System Soldiers] — oficjalne zbiorcze określenie Czarodziejek z Merkurego, Marsa, Jowisza i Wenus. Zestawienie japońskich wyrazów 内部 naibu („wnętrze, wewnętrzna część”), 太陽系 Taiyōkei („Układ Słoneczny”), yon („cztery”) i 戦士 senshi („wojownik”).

Innerki [jap. 内部戦士 Naibu Senshi; ang. Inner Soldiers] — krótka forma fanowskiego określenia. Skrót od 内部太陽系四戦士 Naibu Taiyōkei Yon Senshi.

Ami Mizuno

Ami Mizuno

水野 亜美

 • 水野 亜美
 • Mizuno Ami
 • Ami Mizuno
Czarodziejka z Merkurego

セーラーマーキュリー

 • セーラーマーキュリー
 • Sērā Mākyurī
 • Sailor Mercury

Rei Hino

Rei Hino

火野 レイ

 • 火野 レイ
 • Hino Rei
 • Rei Hino
Czarodziejka z Marsa

セーラーマーズ

 • セーラーマーズ
 • Sērā Māzu
 • Sailor Mars

Makoto Kino

Makoto Kino

木野 まこと

 • 木野 まこと
 • Kino Makoto
 • Makoto Kino
Czarodziejka z Jowisza

セーラージュピター

 • セーラージュピター
 • Sērā Jupitā
 • Sailor Jupiter

Minako Aino

Minako Aino

愛野 美奈子

 • 愛野 美奈子
 • Aino Minako
 • Minako Aino
Czarodziejka z Wenus

セーラーヴィーナス

 • セーラーヴィーナス
 • Sērā Vīnasu
 • Sailor Venus

[Live-action]

實寫版

Wojowniczki Opiekuńcze [jap. 守護戦士 Shugo Senshi; ang. Guardian Soldiers] — oficjalne zbiorcze określenie Innerek. {Ob. rozdział „Wojowniczki Wewnętrznego Układu Słonecznego [manga + anime + gry]”.}

Ami Mizuno

Ami Mizuno

水野 亜美

 • 水野 亜美
 • Mizuno Ami
 • Ami Mizuno
Czarodziejka z Merkurego

セーラーマーキュリー

 • セーラーマーキュリー
 • Sērā Mākyurī
 • Sailor Mercury
Mroczna Czarodziejka z Merkurego

ダーク・マーキュリー

 • ダーク・マーキュリー
 • Dāku Mākyurī
 • Dark Mercury

{Ob. rozdział „Królestwo Ciemności [live-action]: Mroczna Czarodziejka z Merkurego”.}

Bywa też nazywana Złą Czarodziejką z Merkurego [jap. 悪のマーキュリー Aku no Mākyurī; ang. Evil Mercury].

Rei Hino

Rei Hino

火野 レイ

 • 火野 レイ
 • Hino Rei
 • Rei Hino
Reiko Mars
 • マーズ レイ子
 • Māzu Reiko
 • Reiko Mars

Pseudonim Rei. Nazwisko jest angielskim wyrazem Mars („Mars”) zapisywanym po japońsku jako マーズ Māzu i odwołuje się do planety opiekuńczej Czarodziejki z Marsa. Imię natomiast nawiązywać ma do rzeczywistego imienia Czarodziejki — Rei [jap. レイ Rei] zarówno pod względem brzmienia, jak i zapisu. Rozkład na części składowe przedstawia się następująco:

 • レイ REI,
 • ko — „dziecię”, tu: człon często występujący w kobiecych imionach.

Czarodziejka z Marsa

セーラーマーズ

 • セーラーマーズ
 • Sērā Māzu
 • Sailor Mars

Makoto Kino

Makoto Kino

木野 まこと

 • 木野 まこと
 • Kino Makoto
 • Makoto Kino
Czarodziejka z Jowisza

セーラージュピター

 • セーラージュピター
 • Sērā Jupitā
 • Sailor Jupiter

Minako Aino

Minako Aino

愛野 美奈子

 • 愛野 美奈子
 • Aino Minako
 • Minako Aino
Czarodziejka V

セーラーV〔ブイ〕

 • セーラーブイ
 • Sērā V [Bui]
 • Sailor V
Czarodziejka z Wenus

セーラーヴィーナス

 • セーラーヴィーナス
 • Sērā Vīnasu
 • Sailor Venus
Książęca Czarodziejka z Wenus

プリンセスセーラーヴィーナス

 • プリンセスセーラーヴィーナス
 • Purinsesu Sērā Vīnasu
 • Princess Sailor Venus

Pierwszy człon jest angielskim wyrazem princess („królewna, księżniczka”) zapisywanym po japońsku jako プリンセス purinsesu. Jest to osobliwa postać Czarodziejki z Wenus, kiedy ta podszywała się pod prawdziwą księżycową księżniczkę w celu zmylenia wroga.

Autor

 • 渾沌の天使 Kaosu no Tenshi (opracowanie, tłumaczenie, korekta)