1. »
 2. Varia
 3. »
 4. Etymologia
 5. »
 6. Etymologia imion wrogów — Kometa Cóatl / Klan Mrocznego Plazmana

Kometa Cóatl / Klan Mrocznego Plazmana

彗星コアトル/ダーク・プラズマン一族

[Musical]

ミュージカル

Kometa Cóatl [jap. 彗星コアトル Suisei Koatoru; ang. Comet Cóatl]. Pierwszy człon jest japońskim wyrazem 彗星 suisei oznaczającym „kometę”. Drugi człon, コアトル koatoru, jest japońskim zapisem azteckiego wyrazu cōātl („wąż, żmija”).

Wyraz cōātl występuje też jako część składowa imienia Quetzalcoatl [azt. Quetzalcōātl; hiszp. Quetzalcóatl; jap. ケツァルコアトル Ketsarukoatoru, ケツアルカトル Ketsuarukatoru bądź ケツァールコアトル Ketsārukoatoru], jednego z najważniejszych bogów w mitologii Ameryki Środkowej. Jego imię dosłownie oznacza „pierzasty wąż”. (Ściślej mówiąc, „wąż o piórach ptaka kwezala”, gdzie kwezal [łac. Pharomachrus] jest rodzajem ptaków, zamieszkujących obie Ameryki). Quetzalcoatl to władca wiatru i nieba (symbolizują to pióra) oraz ziemi (czego oznaką jest wąż). Uznawany był także za bóstwo wody i płodności, opiekuna człowieka, zwłaszcza rzemieślników, i jego nauczyciela.

Aztekowie używali dwóch kalendarzy: słonecznego, który składał się z 365 dni podzielonych na 18 miesięcy po 20 dni oraz dodatkowych 5 dni, tudzież tzw. wróżbiarskiego składającego się z 260 dni podzielonych na tygodnie. Każdy tydzień miał 13 dni. Nazwy dni określane były dwudziestoma cyklicznie powtarzającymi się symbolicznymi nazwami. Dla wierzeń azteckich najważniejszy był moment zrównania się obu kalendarzy, który przypadał co 52 lata. Był to moment wielkiej uroczystości, czas decydujący o dalszym istnieniu świata. Wedle przepowiedni Quetzalcoatl miał powrócić na ziemię w roku Pierwszej Trzciny i objąć władzę nad ludźmi, a towarzyszyć będą temu niezwykłe znaki na niebie. Jeden taki okres Pierwszej Trzciny przypada na rok 1519, kiedy Ferdynand Cortez [hiszp. Hernán Cortés] dotarł w pobliże azteckiej stolicy. Azteckie teksty wspominają, iż dziewięć lat przed przed tym wydarzeniem na niebie pojawiła się wielka kometa, a jej towarzyszą jeszcze inne złe wróżby. Gdy więc Cortez wylądował na amerykańskim kontynencie, uznano go za wcielenie boga Quetzalcoatla. Państwo Azteków ostatecznie upadło.

(Azteckie źródła wspominające o tych wróżbach i przyjęciu Corteza za Quetzalcoatla napisane były po podboju azteckiej stolicy. Kiedy konkwistadorzy przybyli do Ameryki, miejscowa ludność nie traktowała ich jako bogów, a co najwyżej jako potężnych zamorskich przybyszów. Wszelkie nadprzyrodzone elementy zostały uwydatnione przez Hiszpanów, ażeby uzasadnić przeprowadzone przez nich podboje jako nieuniknione przeznaczenie.)

W musicalu dowiadujemy się, iż Kometa Cóatl stała się przyczyną upadku Cesarstwa Artuków, które najprawdopodobniej jest nawiązaniem do starożytnej środkowoamerykańskiej cywilizacji Tolteków bądź Azteków.

Z komety narodził się Klan Mrocznego Plazmana [jap. ダーク・プラズマン一族 Dāku Purazuman Ichizoku; ang. Dark Plasman Clan]. Japoński wyraz 一族 ichizoku oznacza „bractwo, klan, rodzinę”. Etymologia nazwy własnej klanu podana jest niżej.

Mroczny Plazman
 • ダーク・プラズマン
 • Dāku Purazuman
 • Dark Plasman
 • KSD, KSDK, SKSD, SKSDK

Pierwszy człon, ダーク dāku, jest japońskim zapisem angielskiego wyrazu dark („mroczny, ciemny”). Drugi człon z kolei jest zniekształceniem wyrazu プラズマ purazuma, który z kolei wywodzi się z angielskiego plasma („plazma”). Plazma tutaj to zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, złożona zarówno z cząstek naładowanych elektrycznie, jak i obojętnych. Jest to tzw. czwarty stan skupienia materii. Termin pochodzi z greckiego wyrazu πλάσμα plásma („coś uformowanego”), a ten z kolei powstał od πλάσσω plássō („formować, odlewać, kuć, rzeźbić”). (Plazmą nazywamy również osocze krwi.)

Mroczny Plazman znany jest również jako Nasienie Meteoru [jap. メテオシード Meteo Shīdo; ang. Meteor Seed]. Jest to zestawienie wyrazów メテオ meteo („meteor”) i シード shīdo („nasienie”), które wywodzą się kolejno z greckiego μετέωρος metéōros (dosł. „uniesiony w powietrzu”) i angielskiego seed.

Trzy żony Mrocznego Plazmana

Trzy żony Mrocznego Plazmana [jap. ダーク・プラズマンの3人の妻達 Dāku Purazuman no 3-nin no tsuma-tachi; ang. Dark Plasmans three wives]. Liczebnik 3 odczytywany jest jako san. Z kolei pozostałe człony to japońskie wyrazy i formanty: no (partykuła dopełniacza), ~人 -nin (licznik (klasyfikator) ludzi) i tsuma („żona”) oraz ~達 -tachi (przyrostek liczby mnogiej/zbiorowej).

Lea Rubin
 • レア・ルビー
 • Rea Rubī
 • Leah Ruby
 • KSD, KSDK

Wyraz レア Rea jest japońskim zapisem Leah — angielskiej wymowy hebrajskiego imienia לֵאָה Lē’āh (dosł. „zmęczony, wyczerpany”). (Bliższym hebrajskiej wymowie japońskim zapisem jest レーアー Rēā.) W Biblii imię to nosiła córka Labana [hebr. לָבָן Lāḇān], starsza siostra Racheli [hebr. רחל Rāḥēl] i pierwsza żona patriarchy Jakuba [hebr. יַעֲקֹב Yaʿăqōḇ], z którym miała sześciu synów i córkę. Biblia twierdzi, że Bóg pobłogosławił jej w potomstwie, bowiem nie była kochana przez męża.

Drugi człon, ルビー rubī, jest japońskim zapisem angielskiego wyrazu ruby („rubin”), który z kolei wywodzi się z łacińskiego rubeus („czerwony”).

Bilha Szmaragd
 • ビルハ・エメラルド
 • Biruha Emerarudo
 • Bilhah Emerald
 • KSD, KSDK

Wyraz ビルハ Biruha jest japońskim zapisem Bilhah — angielskiej wymowy hebrajskiego imienia בִּלְהָה Bilhāh (dosł. „chwiejny; nieśmiały”). (Bliższym hebrajskiej wymowie japońskim zapisem jest ビルハー Biruhā.) W Biblii imię to nosiła niewolnica Racheli [hebr. רחל Rāḥēl] i jedna z nałożnic Jakuba [hebr. יַעֲקֹב Yaʿăqōḇ], z którym urodziła dwu synów. Rabiniczny komentatorzy uważają Bilhę za córkę Labana [hebr. לָבָן Lāḇān] i jego konkubiny, czyniąc ją przyrodnią siostrą Lei i Racheli. Z kolei jeden ze zwojów znad Morza Martwego twierdzi, że ojciec jej i Zilpy [hebr. זִלְפָּה Zilpāh] był niewolnikiem uwolnionym przez Labana.

Drugi człon, エメラルド emerarudo, jest japońskim zapisem angielskiego wyrazu emerald („szmaragd”), który z kolei wywodzi się z łacińskiego smaragdus, a ten zaś z sanskrytu मरकन marakata („zielony”) poprzez starogrecką formę σμάραγδος smáragdos.

Zilpa Szafir
 • ジルパ・サファイア
 • Jirupa Safaia
 • Zilpah Sapphire
 • KSD, KSDK

Wyraz ジルパ Jirupa jest japońskim zapisem Zilpah — angielskiej wymowy hebrajskiego imienia זִלְפָּה Zilpāh (dosł. „opadający, nachylony”). (Bliższym hebrajskiej wymowie japońskim zapisem jest ジルパー Jirupā.) W Biblii imię to nosiła niewolnica Lei [hebr. לֵאָה Lē’āh] i jedna z nałożnic Jakuba [hebr. יַעֲקֹב Yaʿăqōḇ], z którym urodziła dwu synów. Rabiniczny komentatorzy sądzą, że Zilpa była siostrą Bilhy i przyrodnią siostrą Lei i Racheli, zrodzoną przez Labana [hebr. לָבָן Lāḇān] i jego konkubinę. Zwoje znad Morza Martwego, o czym wspomniano wyżej, opowiadają na ten temat inną historię.

Drugi człon, サファイア safaia, jest japońskim zapisem angielskiego wyrazu sapphire („szafir”), który z kolei wywodzi się z łacińskiego sapphīrus (posiadającego alternatywne formy sapphir oraz sappir), a ten zaś ze starogreckiego σάπφειρος sáppheiros („ciemnoniebieski”).

Mroczna Menora
 • ダーク・メノラー
 • Dāku Menorā
 • Dark Menorah
 • KSD, KSDK, SKSD, SKSDK

Pierwszy człon, ダーク dāku, jest japońskim zapisem angielskiego wyrazu dark („mroczny, ciemny”). Drugi człon, メノラー menorā, jest jednym z japońskich zapisów (obok メノーラー menōrā) hebrajskiego wyrazu מְנֹרָה menōrāh („menora”). Menora jest siedmioramiennym kandelabrem. Ten ozdobny świecznik był używany przez Żydów w Przybytku i Świątyni Jerozolimskiej. To również jeden z najstarszych symboli narodu żydowskiego. Według tradycji symbolizuje ona gorejący krzew, który zobaczył Mojżesz na górze Synaj. Istnieje również dziewięcioramienna wersja menory zwana chanukiją [hebr. חַנֻכִּיָּה ḥanukkiyah] zapalana podczas święta Chanuka [hebr. חֲנֻכָּה Ḥănukkāh] upamiętniającego cudowne wydarzenie zaszłe podczas powstania Machabeuszów pod wodzą Judy Machabeusza w r. 164 p.n.e.

Mroczne Zwierciadło
 • ダーク・ミラー
 • Dāku Mirā
 • Dark Mirror
 • SKSD, SKSDK

Jest to zestawienie ダーク dāku i ミラー mirā, będących japońskim zapisem angielskich wyrazów dark („mroczny, ciemny”) i mirror („zwierciadło, lustro”).

Trzy Kociątka

Trzy Kociątka [jap. 3匹の子猫達 3-biki no Koneko-tachi; ang. three kittens]. Liczebnik 3 odczytywany jest jako san. Z kolei pozostałe człony to japońskie wyrazy i formanty: no (partykuła dopełniacza), ~匹 -hiki (licznik (klasyfikator) małych ssaków, gadów, płazów, owadów, ryb) (udźwięczniony tu do biki ze względu na poprzedzający liczebnik), 子猫 koneko („kociątko”; dosł. „dziecię-kot”) oraz ~達 -tachi (przyrostek liczby mnogiej/zbiorowej).

Cook
 • クック
 • Kukku
 • Cook
 • KSD, KSDK

Imię o niejasnym źródłosłowie. Forma クック kukku może być japońskim zapisem m.in. angielskiego wyrazu cook („kucharz; gotować”). (Ze względu na tematykę morską może się odnosić do nazwiska Jamesa Cooka [jap. ジェームズ・クック Jēmuzu Kukku] (1728–79) — angielskiego kapitana, żeglarza i odkrywcy.)

Mick
 • ミック
 • Mikku
 • Mick
 • KSD, KSDK, SKSD, SKSDK

Imię o niejasnym źródłosłowie. Forma ミック Mikku może być japońskim zapisem angielskiego wyrazu Mick, będącego jednym ze skrótów imienia Michael, które wywodzi się z hebrajskiego מִיכָאֵל Mîkhāʾēl (dosł. „któż jak Bóg”), z którego powstał też polski odpowiednik — Michał.

Hook
 • フック
 • Fukku
 • Hook
 • KSD, KSDK, SKSD, SKSDK

Imię o niejasnym źródłosłowie. Forma フック fukku może być japońskim zapisem angielskiego wyrazu hook („hak”). (Ze względu na tematykę morską może się odnosić do nazwiska fikcyjnego pirackiego kapitana Jakuba Haka [jap. 海賊船長ジェームズ・フック kaizoku senchō Jēmuzu Fukku; ang. pirate captain James Hook] będącego postacią w baśni „Piotruś Pan” [ang. “Peter Pan”; jap. 『ピーター・パン』 “Pītā Pan”].)

Spis treści

Autor

 • 渾沌の天使 Kaosu no Tenshi (opracowanie, tłumaczenie, korekta)