1. »
 2. Varia
 3. »
 4. Etymologia
 5. »
 6. Etymologia imion wrogów — Kosmiczni Piraci / Klan Artuków

Kosmiczni Piraci / Cesarstwo Artuków

宇宙海賊/トルテカ帝国

[Musical]

ミュージカル

Kosmiczni Piraci [jap. 宇宙海賊 Uchū Kaizoku; ang. Cosmic Pirates]. Jest to zestawienie japoński wyrazów 宇宙 uchū i 海賊 kaizoku kolejno oznaczających „wszechświat, kosmos” i „pirat”.

Bractwo Artuków [jap. アルトゥカ一族 Arutuka Ichizoku; ang. Artuc Clan] bądź Cesarstwo Artuków [jap. 帝国アルトゥカ Teikoku Arutuka; ang. Artuc Empire]. Japońskie wyrazy 一族 ichizoku i 帝国 teikoku oznaczają kolejno „bractwo, klan, rodzinę” i „cesarstwo”. Jeśli natomiast chodzi o nazwę własną, to najprawdopodobniej jest ona modyfikacją wyrażenia アステカ帝国 Asuteka teikoku będącego japońską nazwą cesarstwa Azteków [ang. Aztec Empire], środkowoamerykańskiego państwa istniejącego w latach 1428–1521. Może to też być modyfikacja wyrażenia トルテカ帝国 Toruteka teikoku będącego japońską nazwą cesarstwa Tolteków [ang. Toltec Empire]. Toltekowie to przez naukowców mało znana prekolumbijska kultura ze środkowego Meksyku z X w. Władcy państw Azteków czy Majów wywodzili swe pochodzenie od tolteckiego boga przyrody Quetzalcoatla [azt. Quetzalcōātl] / Kukulkana [maj. K’uk’ulkan] (dosł. „pierzasty wąż”).

(Japoński zapis tego klanu / cesarstwa przypomina również wyrażenie アルトゥク朝 Arutuku-chō będące japońską nazwą dynastii Artukidów [tur. Artuklu Beyliği; ang. Artuqid dynasty] — dynastii pochodzenia turkmeńskiego założonej przez Artuqa i panującej w Diyarbakırze od początku XII w. do 1409 r. Jednakże poza podobieństwem dźwiękowym Artukowie i Artukidzi nie są ze sobą w żaden sposób powiązani, natomiast o wiele większy sens ma związek z Aztekami i Toltekami, jeśli weźmiemy pod uwagę, że w musicalu pojawia się także kometa Cóatl, za sprawą której upadło Cesarstwo Artuków.)

Z Cesarstwa Artuków pozostała jedynie Wyspa Kaguya [jap. かぐや島 Kaguya Shima; ang. Kaguya Island] (dosł. „świetlista wyspa”). W musicalach pojawił się również jej alternatywny zapis — 香具屋島 Kaguya Shima, gdzie wyraz 香具屋 kaguya oznacza „perfurmerię, sklep z perfumami”.

Loof Merrow
 • ルーフ・メロウ
 • Rūfu Merou
 • Loof Merrow
 • KSD, KSDK, SKSD, SKSDK

Pierwszy człon, ルーフ rūfu, wywodzi się z angielskiego wyrazu loof, będącego nazwą części kadłuba, gdzie burta (bok statku) przechodzi w dziób (przód statku) bądź rufę (tył statku). Drugi człon, メロウ merou, z kolei jest japońskim zapisem angielskiego wyrazu merrow, który wywodzi się z irlandzkiego murúch i nazywa zbliżone do rusałek istoty. (Zapisy obu członów imienia mogą z takim samym powodzeniem odnosić się do angielskich wyrazów roof („dach”) i mellow („miękki, soczysty”), jednak postać jest silnie związana z tematyką morską, toteż wydaje się to być mało prawdopodobne w tym przypadku.)

Loof Merrow jest księżniczką Cesarstwa Artuków [jap. 帝国アルトゥカのプリンセス Teikoku Arutuka no Purinsesu; ang. Princess of the Artuc Empire]. Japoński wyraz no oznacza partykułę dopełniacza, z kolei wyraz プリンセス purinsesu, wywodzi się z angielskiego wyrazu princess („księżniczka, królewna”).

Morskie Potwory

Morskie Potwory [jap. 海の怪物達 Umi no Kaibutsu-tachi; ang. Sea Monsters]. Jest to zestawienie japońskich wyrazów umi („morze”), no (partykuła dopełniacza) i 妖怪 kaibutsu („potwór, monstrum”) oraz ~達 -tachi, będącego przyrostkiem liczby mnogiej/zbiorowej.

Morskie Potwory są podwładnymi Loof Merrow [jap. ルーフ・メロウの部下 Rūfu Merou no buka; ang. Loof Merrow’s servants]. Japońskie wyrazy no i 部下 buka oznaczają kolejno partykułę dopełniacza i „podwładnego”.

Kern
 • ケルン
 • Kerun
 • Kern
 • KSD, KSDK, SKSD, SKSDK

Imię to nawiązuje do japońskiej nazwy minerału „kernit” — ケルン石 kerun-seki (dosł. „kamień kern[it]”) (wzór chemiczny: Na2B4O6(OH)2·3H2O). Japończycy minerał ów znają również jako ケルナイト kerunaito, który wywodzi się z angielskiego kernite. Nazwa kernitu pochodzi od hrabstwa Kern w Kalifornii, gdzie to został on odkryty w 1927 r.

Serpen
 • サーペン
 • Sāpen
 • Serpen
 • KSD, KSDK, SKSD, SKSDK

Jest to skrócenie wyrazu サーペント sāpento będącego japońskim zapisem angielskiego serpent („żmij, wąż”) wywodzącego się z łacińskiego serpēns.

Kraken
 • クラーケン
 • Kurāken
 • Kraken
 • KSD, KSDK, SKSD, SKSDK

Wyraz クラーケン Kurāken jest japońskim zapisem norweskiego Kraken. Kraken w skandynawskiej mitologii był ogromnym potworem morskim atakującym statki i często przedstawianym jako wielka ośmiornica bądź kałamarnica.

Selkie
 • セルキー
 • Serukī
 • Selkie
 • SKSD, SKSDK

Wyraz セルキー Serukī jest japońskim zapisem angielskiego Selkie. Selkie w mitologii celtyckiej jest istotą mogącą zmienić się z foki w człowieka. Przemiana odbywa się poprzez zrzucenie foczej skóry. Przywdziewając ją z powrotem, selkie może znów przybrać zwierzęcą formę. Jego nazwa pochodzi z wysp na północny wschód od Szkocji, gdzie w jęz. scots słowem selkie (bądź selch) określa się każdy gatunek z rodziny fok [łac. Phōcidae]. Wyraz ten wywodzi się ze staroangielskiego seolh, który jest też przodkiem wyrazu seal będącego określeniem fok w jęz. nowoangielskim.

Spis treści

Autor

 • 渾沌の天使 Kaosu no Tenshi (opracowanie, tłumaczenie, korekta)