1. »
 2. Varia
 3. »
 4. Etymologia
 5. »
 6. Etymologia imion wrogów — Oddział Wojskowy Mrocznego Syriusza

Oddział Wojskowy Mrocznego Syriusza

ダーク・シリウス軍団

[Musical]

ミュージカル

Oddział Wojskowy Mrocznego Syriusza [jap. ダーク・シリウス軍団 Dāku Shiriusu Gundan; ang. Dark Sirius Army Corps]. Jest to zestawienie ダーク dāku i シリウス Shiriusu będących japońskim zapisem angielskich wyrazów dark („mroczny, ciemny”) i Sirius („Syriusz”). Syriusz jest najjaśniejszą gwiazdą gwiazdozbioru Wielkiego Psa [łac. Canis Mājor; jap. 大犬座 Ōinu-za], czyli α Canis Mājōris (i odpowiednio po japońsku 大犬座α星 Ōinu-za α-sei). Jest również najjaśniejszą gwiazdą całego nocnego nieba. Widać go gołym okiem niemal z całej kuli ziemskiej, a w sprzyjających warunkach można go zaobserwować gołym okiem nawet w ciągu dnia. W rzeczywistości jest gwiazdą podwójną składającą się z jasnej, białej gwiazdy oraz towarzyszącego jej białego karła. Nazwa Syriusza pochodzi od greckiego Σείριος Seírios (dosł. „piekący, skwarny, jarzący; niszczycielski”). Znany jest również jako Psia Gwiazda, Canicula (dosł. „piesek”), 青星 Ao-boshi (dosł. „niebieska gwiazda”). Musicalowy Mroczny Syriusz jest tak naprawdę trzecią planetą w systemie, nie posiadającym własnej gwiazdy i znajdującym się gdzieś w gwiazdozbiorze Oriona [łac. Ōrīōn; jap. オリオン座 Orion-za]. Japoński wyraz 軍団 gundan oznacza „wojska, oddział wojskowy, korpus wojskowy”.

Mroczny Nibiru /
Czarny Skorpion Syriusz
 • ダーク・ニビル/
  ブラック・シリウス・スコーピオン
 • Dāku Nibiru /
  Burakku Shiriusu Sukōpion
 • Dark Nibiru /
  Black Sirius Scorpion
 • AnS

Pierwszy człon, ダーク dāku, jest japońskim zapisem angielskiego wyrazu dark („mroczny, ciemny”). Nazwa ニビル Nibiru jest japońskim zapisem angielskiego wyrazu Nibiru, który trafił tam z akadyjskiego 𒀭𒉌𒁉𒊒 DIĜIR.NI[=NÉ].BI[=BÉ].RU (bądź 𒀯𒉌𒁉𒊒 MUL.NI[=NÉ].BI[=BÉ].RU) Nēberu (dosł. „miejsce skrzyżowania, punkt przejściowy”). W astronomii babilońskiej Nibiru był nazwą odnoszącą się do Jowisza, czyli planety kojarzonej z bogiem Mardukiem. Jest to też jeden z tytułów tegoż boga. W innych tekstach babilońskich z Nibiru utożsamiany jest najwyższy punkt w ekliptyce lub (rzadziej) planeta Merkury. Według pisarza Zecharii Sitchina, Nibiru w sumeryjskich zapisach odnosi się do nieodkrytej planety, ale te stwierdzenia nie są brane poważnie przez ekspertów astronomii i archeologii.

Mroczny Nibiru jako zapaśnik nosi alias Czarny Skorpion Syriusz. Jest to zestawienie ブラック burakku, シリウス Shiriusu i スコーピオン sukōpion, będących japońskim zapisem angielskich wyrazów black („czarny”), Sirius („Syriusz”) i scorpion („skorpion (Scorpiō)”).

Mroczny Dogon /
Sensacyjna Maska Jaguara
 • ダーク・ドゴン/
  センセーショナル・ジャガーマスク
 • Dāku Dogon /
  Sensēshonaru Jagā Masuku
 • Dark Dogon /
  Sensational Jaguar Mask
 • AnS

Pierwszy człon, ダーク dāku, jest japońskim zapisem angielskiego wyrazu dark („mroczny, ciemny”). Drugi człon odnosi się do nazwy ドゴン族 Dogon-zoku („Dogonowie”, dosł. „lud (plemię) Dogonów”). Dogonowie są ludem zamieszkującym południowo-centralne Mali (państwo w Afryce Zachodniej). Francuski antropolog Marcel Griaule (1898–1956) wspólnie ze swą współpracowniczką Germaine Dieterlen (1903–99) stworzył monografie plemienia i jego mitologii. Według niektórych opowieści miał zostać wprowadzony przez ślepego starca Ogotemmêli w jeden z najwyższych kręgów tajemnej wiedzy Dogonów i ich kosmogonii. Zgodnie z wierzeniami Dogonów najjaśniejszą gwiazdą na niebie jest Syriusz A [dog. sigi tolo] („gwiazda festiwalu Sigui”), któremu towarzyszą jeszcze dwie gwiazdy — pō tolo („gwiazda palusznika”) i ęmmę ya tolo („gwiazda żeńskiej rośliny sorgo”), odpowiednio Syriusz B i Syriusz C. Dogonowie także byli podobno świadomi księżyców Jowisza i pierścieni Saturna. Jednakże metodologia Griaule’a spotkała się z krytyką w środowisku antropologów, wytykano mu zwłaszcza nieprawdziwe przypisywanie Dogonom rozległej wiedzy astronomicznej na temat Syriusza, co później podchwycili zwolennicy teoryj paleoastronautycznych.

Mroczny Dogon jako zapaśnik nosi alias Sensacyjna Maska Jaguara. Jest to zestawienie センセーショナル sensēshonaru, ジャガー jagā i マスク masuku będących japońskim zapisem angielskich wyrazów sensational („sensacyjny, rewelacyjny”), jaguar („jaguar”) [łac. Panthēra onca] i mask („maska”). Swój alias Mroczny Dogon zawdzięcza masce w kształcie głowy jaguara, którą przywdział jako zapaśnik.

Mroczna Maja /
Biała Wrona Ado
 • ダーク・マーヤ/
  ホワイト・クロウ・あど
 • Dāku Māya /
  Howaito Kurou Ado
 • Dark Maya /
  White Crow Ado
 • AnS

Pierwszy człon, ダーク dāku, jest japońskim zapisem angielskiego wyrazu dark („mroczny, ciemny”). Drugi człon odnosi się do nazwy マヤ族 Maya-zoku („Majowie”, dosł. „lud (plemię) Majów”) bądź マヤ文明 Maya bunmei („cywilizacja Majów”). Majowie są ludem, który stworzył rozwiniętą cywilizację rolniczą i miejską za czasów prekolumbijskich na obszarach Ameryki Środkowej. Byli również autorami bardzo precyzyjnego kalendarza. Zgodnie z niepoprawną interpretacją tzw. kalendarza długiej rachuby przez niektórych wyznawców teoryj spiskowych, z dniem 12 grudnia 2012 r. n.e. kalendarz ów miałby „wygasnąć”, co by oznaczało „koniec świata”. Tak naprawdę chodzi o „wyzerowanie się” kalendarza, tj. zakończenie jednego eonu, równego 13 erom, i rozpoczęcie następnego. Badacze kultury i astronomii Majów są zgodni, że ani rok 2012, ani przesilenie zimowe przypadające na ten dzień nie miały szczególnego znaczenia w religii i kulturze tego ludu. Żadna z zachowanych inskrypcji Majów nie wskazuje też na ową datę jako na „koniec świata”, a jedynie na koniec pewnego eonu, gdyż wg wierzeń Majów czas nie ma charakteru linearnego, lecz jest nieskończonym cyklem powstawania i upadków systemów światowych.

Mroczna Maja jako komentator nosi alias Biała Wrona Ado. Jest to zestawienie ホワイト howaito i クロウ kurou będących japońskim zapisem angielskich wyrazów white („biały”) i crow („wrona” (Corvus)”), oraz imienia あど Ado, które nosi aktorka Ado Endō [jap. 遠藤 あど Endō Ado] odgrywająca rolę tej postaci.

Mroczna Sumer /
Diablica Miki
 • ダーク・シューメール/
  デビル・ミキ
 • Dāku Shūmēru /
  Debiru Miki
 • Dark Sumer /
  Devil Miki
 • AnS

Pierwszy człon, ダーク dāku, jest japońskim zapisem angielskiego wyrazu dark („mroczny, ciemny”). Drugi człon odnosi się do nazwy シュメール Shūmēru („Sumer”) bądź シュメール人 Shūmēru-jin („Sumerowie”). Sumerowie byli ludem nieznanego pochodzenia, który pod koniec IV tysiąclecia p.n.e. stworzył wysoko rozwiniętą cywilizację w dolnym Międzyrzeczu. Pisarz Zecharia Sitchin postuluje, iż Sumerowie jakoby wiedzieli o dotąd nieodkrytej planecie Nibiru, ale te stwierdzenia nie są brane poważnie przez naukowców.

Mroczna Sumer jako manager nosi alias Diablica Miki. Jest to zestawienie デビル debiru będącego japońskim zapisem angielskiego wyrazu devil („diabeł”) oraz imienia 美貴 Miki, które nosi aktorka Miki Kawasaki [jap. 河崎 美貴 Kawasaki Miki] odgrywająca rolę tej postaci.

Komentator zapasów zawodowych Hikaru Kurodzuki
 • プロレス解説者 黒月 光
 • Puroresu kaisetsusha Kurodzuki Hikaru
 • Wrestling commentator Hikaru Kurodzuki
 • AnS

Wyraz プロレス puroresu jest skróconą formą プロレスリング puroresuringu („zapasy zawodowe”). Pełna forma brzmi プロフェッショナル・レスリング purofesshonaru resuringu i wywodzi się z angielskiego wyrażenia professional wrestling, które zresztą też bywa skracane do pro-wrestling. Samo nazwisko jest zestawieniem znaków chińskich 黒月 kurodzuki dosłownie oznaczających „czarny księżyc” i będących nawiązaniem do aliasu Kōan — Kōan Kurodzuki [jap. 黒月 紅安 Kurodzuki Kōan], z kolei wyraz hikaru oznacza „świecić” i może funkcjonować również jako rzeczywiste imię.

Później się dowiadujemy, iż prawdziwą postacią Hikaru Kurodzuki jest Książę Demand [jap. プリンス・デマンド Purinsu Demando; ang. Prince Demand]. {Ob. rozdział „Klan Czarnego Księżyca [manga + anime + gry]: Książę Demand”.}

Sędzia Shintarō Ōki
 • レフリー 大木 伸太郎
 • Refurī Ōki Shintarō
 • Referee Ōki Shintarō
 • AnS

Pierwszy człon, レフリー refurī, jest japońskim zapisem angielskiego wyrazu referee („sędzia, arbiter (w zawodach sportowych)”). Samo nazwisko i imię rzeczywiście istnieją w jęz. japońskim. Rozkład na części składowe przedstawia się następująco:

 • ō — „wielki”,
 • ki — „drzewo”,
 • SHIN — „rozszerzyć się; wzrosnąć”,
 • TAtu: „starszy”,
 • — „syn”, tu: człon często występujący w męskich imionach.

(Samo 大木 czytane jako taiboku oznacza po prostu „wielkie drzewo”.)

Mroczna Rachela
 • ダーク・ラケル
 • Dāku Rakeru
 • Dark Rachel
 • AnS

Pierwszy człon, ダーク dāku, jest japońskim zapisem angielskiego wyrazu dark („mroczny, ciemny”). Wyraz ラケル Rakeru jest japońskim zapisem hebrajskiego imienia רָחֵל Rāḥēl (dosł. „owca”). (Angielska forma brzmi Rachel.) W Biblii imię to nosiła żona patriarchy Jakuba [hebr. יַעֲקֹב Yaʿăqōḇ], matka dwóch pokoleń Izraela [hebr. יִשְׂרָאֵל Yiśrāʾēl] — Józefa [hebr. יוֹסֵף Yôsēp] i Beniamina [hebr. בִּנְיָמִין Binyāmîn].

Mroczna Sem
 • ダーク・セム
 • Dāku Semu
 • Dark Shem
 • AnS

Pierwszy człon, ダーク dāku, jest japońskim zapisem angielskiego wyrazu dark („mroczny, ciemny”). Wyraz セム Semu jest japońskim zapisem hebrajskiego imienia שֵׁם Šēm (dosł. „sława, imię, pomyślność”). (Angielska forma brzmi Shem.) W Biblii imię to nosił jeden z trzech synów Noego [hebr. נוֹחַ Nōaḥ]. Był symbolicznym przodkiem ludów Bliskiego Wschodu (terenu obecnych Syrii, Izraela, Libanu, Jordanii i państw Półwyspu Arabskiego) i od jego imienia ludy owe określa się mianem Semitów. (Nazwa ta ma zastosowanie zwłaszcza do Żydów, stąd negatywny stosunek do nich określany jest mianem antysemityzmu.)

Mroczna Cham
 • ダーク・ハム
 • Dāku Hamu
 • Dark Ham
 • AnS

Pierwszy człon, ダーク dāku, jest japońskim zapisem angielskiego wyrazu dark („mroczny, ciemny”). Wyraz ハム Hamu jest japońskim zapisem hebrajskiego imienia חָם Ḥām (dosł. „gorący”). (Angielska forma brzmi Ham.) W Biblii imię to nosił jeden z trzech synów Noego [hebr. נוֹחַ Nōaḥ]. Był symbolicznym przodkiem ludów Kanaanu i Afryki i od jego imienia ludy owe określa się mianem Chamitów (choć obecnie termin ów rzadko jest używany w dyskursie naukowym). Cham za swoje zachowanie w stosunku do ojca został, wraz z potomstwem, przezeń przeklęty (stąd chamem określa się człowieka źle wychowanego, gbura, prostaka).

Mroczna Jafet
 • ダーク・ヤフェト
 • Dāku Yafeto
 • Dark Japheth
 • AnS

Pierwszy człon, ダーク dāku, jest japońskim zapisem angielskiego wyrazu dark („mroczny, ciemny”). Wyraz ヤフェト Yafeto jest japońskim zapisem Japheth — angielskiej wymowy hebrajskiego imienia יפת Yépheth (dosł. „otwarty”). (Bliższym hebrajskiej wymowie japońskim zapisem jest ヤペテ Yapete.) W Biblii imię to nosił jeden z trzech synów Noego [hebr. נוֹחַ Nōaḥ]. Był symbolicznym przodkiem ludów indoeuropejskich i od jego imienia ludy owe określa się mianem Jafetytów (choć obecnie termin ów rzadko jest używany w dyskursie naukowym).

Mroczny Odłamek
 • ダーク・シャード
 • Dāku Shādo
 • Dark Shard
 • AnS

Jest to zestawienie ダーク dāku i シャード shādo będących japońskim zapisem angielskich wyrazów dark („mroczny, ciemny”) i shard („odłamek, skorupa”).

Mroczny Monolit
 • ダーク・モノリス
 • Dāku Monorisu
 • Dark Monolith
 • AnS

Jest to zestawienie ダーク dāku i モノリス monorisu będących japońskim zapisem angielskich wyrazów dark („mroczny, ciemny”) i monolith („monolit”). Monolit to geologiczny lub technologiczny twór (np. góra lub obelisk) składający się z pojedynczego bloku skalnego. Nazwa pochodzi od greckiego wyrazu μονόλιθος monólithos jako połączenia μόνος mónos („jeden, pojedynczy”) i λίθος líthos („kamień”) poprzez łacińską formę monolithus.

Autor

 • 渾沌の天使 Kaosu no Tenshi (opracowanie, tłumaczenie, korekta)