1. »
 2. Varia
 3. »
 4. Etymologia
 5. »
 6. Etymologia imion wrogów — Cyrk Martwego Księżyca

Cyrk Martwego Księżyca

デッド・ムーン・サーカス

[Manga + anime + gry]

漫畫・アニメ・ゲーム

Cyrk Martwego Księżyca [jap. デッド・ムーン・サーカス Deddo Mūn Sākasu; ang. Dead Moon Circus]. Zestawienie wyrazów デッド deddo, ムーン mūn i サーカス sākasu, które wywodzą się z angielskich dead („martwy”), moon („księżyc”) i circus („cyrk”) odpowiednio.

W anime członkowie trupy Cyrku Martwego Księżyca dawniej byli mieszkańcami kraju o nazwie Królestwo w Mrokach Nowiu [jap. 新月の闇の王国 Shingetsu no Yami no Ōkoku; ang. Kingdom in the Darkness of the New Moon]. Jest to zestawienie japońskich wyrazów 新月 shingetsu („nów”, dosł. „nowy księżyc”), no (partykuła dopełniacza), yami („ciemność, mrok”) i 王国 ōkoku („królestwo”). Władczyni tegoż królestwa, Królowa Nehellenia, nazywała Srebrne Tysiąclecie Królestwem Białego Księżyca [jap. 白き月の王国 Shiroki Tsuki no Ōkoku; ang. Kingdom of the White Moon], natomiast Królową Serenity, Czarodziejkę z Księżyca, Tuxedo i pozostałe Wojowniczki osobami z Białego Księżyca [jap. 白き月の者 Shiroki Tsuki no mono; ang. people of the White Moon]. Nehellenia uosabia zatem antytezę Serenity.

Królowa Nehellenia

女王ネヘレニア

 • 女王ネヘレニア
 • Joō Neherenia
 • Queen Nehellenia
 • Sen 39–49
 • SS 150–166, ☆ 167–172

Pierwszy człon jest japońskim wyrazem 女王 joō, oznaczającym „królową” (dosł. „kobieta-król”). Imię Nehalennia bądź Nehallennia jest po japońsku zapisywane jako ネヘレニア Neherenia bądź ネハレニア Neharenia. Tak nazywano jedną z bogiń w mitologii celtyckiej i germańskiej czczoną już II w. p.n.e. Ważnymi ośrodkami kultu Nehallenni były miejscowość Colijnsplaat oraz wyspa Walcheren wchodzące obecnie w skład holenderskiej prowincji Zelandia. Domeną Nehallenii jest przybytek, uzdrawianie, życie, śmierć i odrodzenie. Przedstawiana była z koszykiem jabłek w towarzystwie psa. Koszyk jabłek ma symbolizować życie, natomiast psy kojarzą się ze śmiercią — służą bowiem za przewodników prowadzących duszę do dolnego świata. Wedle książki “The Woman’s Encyclopaedia of Myths and Secrets” („Kobieca encyklopedia mitów i tajemnic”) autorstwa Barbary G. Walker Nehalennia uchodziła za jedną z form bogini Hel (znanej też jako Holle), której imię dało początek nazwie Holandia. Samo imię Nehallenia natomiast miało podobno oznaczać „dolny księżyc, księżyc świata podziemnego” bądź „nów”. Pomimo faktu, że książka pani Walker zawiera wiele nieścisłości i że naukowcy nadal prowadzą spory co do dokładnej etymologii imienia bogini, można przypuszczać że to te właśnie informacje posłużyły autorce mangi jako źródło natchnienia przy tworzeniu postaci Królowej Nehellenii jako władczyni Martwego (Nowego) Księżyca. Królowa nosi ozdoby składające się z trzech księżycowych sierpów. Bogini Nehallenia jest również patronką żeglarstwa, statków i morza. Cyrk Martwego Księżyca w mandze akurat przybywa na Ziemię statkiem. Żeglarze, wyruszając w niebezpieczną drogę ku brzegom, wzywali Nehallenię na pomoc przed przeprawą przez morze. W statkach stawiali poświęcone jej ołtarze wotywne, dokąd umieszczali posążek bogini. (Niektóre z tych posążków przypominają obraz Królowej Nehelenii stojącej w zwierciadle — obie postaci podtrzymują jedną ręką swoje szaty.)

(Błędem jest natomiast sądzić, iż imię Nehellenia wywodzi się od nazwy „nefelin” [ang. nepheline] czy też „nefryt” [ang. nephrite], ponieważ Japończycy uskuteczniają nazwy tych minerałów jako odpowiednio ネフェリン neferin (bądź 霞石 kasumiishi (dosł. „kamień mgły”)) oraz ネフライト nefuraito (bądź 軟玉 nangyoku).)

Nehellenia nosi tytuły Królowa Martwego Księżyca [jap. デッド・ムーンの女王 Deddo Mūn no Joō; ang. Queen of the Dead Moon] oraz Królowa Nowiu [jap. 新月の女王 Shingetsu no Joō; ang. Queen of the New Moon]. Wyraz no jest partykułą dopełniacza, natomiast 新月 shingetsu oznacza „nów”.

Przewodniczka Dusz Zirconia i Zircon

Przewodniczka Dusz Zirconia

霊魂導士ジルコニア(1)
霊魂導士ジルコニア(2)

 • 霊魂導士ジルコニア
 • Reikon Dōshi Jirukonia
 • Zirconia the Conductor of Souls
 • Sen 39–47
 • SS 128–164

Imię własne postaci nawiązuje do japońskiej nazwy minerału „cyrkonia” — ジルコニア jirukonia, który wywodzi się z angielskiego zirconia (wzór chemiczny: ZrO2). Pełna nazwa brzmi キュービック・ジルコニア kyūbikku jirukonia, czyli cubic zirconia. Japończycy minerał ów znają również jako 立方晶ジルコニア rippōshō jirukonia (dosł. „sześcienny kryształ cyrkonia”). Cyrkonia jest bezbarwnym syntetycznym kamieniem szlachetnym nie posiadającym swojego wzorca w przyrodzie i powszechnie znanym jako zamiennik diamentu. (W jęz. polskim tak się złożyło, iż wyrazy cyrkonia i cyrk brzmią bardzo podobnie, jednakże nie mają ze sobą nic wspólnego, gdyż ten ostatni wywodzi się z łacińskiego circus („okrąg, pierścień; arena, cyrk”).)

Tytuł jest zestawieniem japońskich wyrazów 霊魂 reikon i 導士 dōshi, oznaczających „dusza” i „przewodnik, prowadzący” odpowiednio. Wyrazy te zapewne służą jako tłumaczenie greckiego ψῡχοπομπός psȳkhopompós (dosł. „przewodnik dusz”). Psychopomp w religiach to istota (anioł, bóstwo, duch, zwierzę), której zadaniem jest odprowadzenie lub przeniesienie duszy zmarłego człowieka do świata pozagrobowego. Psychopomp często przedstawiany jest w sztuce sepulkralnej i świątynnej w postaci zwierząt: ptaki (kruki, wrony, orły, wróble, sowy, kukułki); konie, jelenie, koziorożce; psy; owady (pszczoły). W wielu kulturach szaman spełnia również rolę psychopompa. Nie tylko towarzyszy duszy zmarłego, ale też pomaga przy narodzinach, sprowadza duszę noworodka na świat. W mitologii greckiej psychopompami byli Hermes, Hekate i Charon.

Zircon

ジルコン

 • ジルコン
 • Jirukon
 • Zircon
 • Sen 39–47
 • SS 128–164

Imię to nawiązuje do japońskiej nazwy minerału „cyrkon” — ジルコン jirukon, który wywodzi się z angielskiego zircon (wzór chemiczny: ZrSiO4). Nazwa cyrkonu pochodzi od perskiego wyrazu زرگون zargun („złocisty, o złotej barwie”) bądź arabskiego ئشقنعى zarqun („cynober”). Jargon (nie mylić z żargonem!) — słomkowożółta odmiana cyrkonu — ma tę samą etymologię.

Kwartet Amazonek / Czarodziejski Kwartet

Kwartet Amazonek [jap. アマゾネス・カルテット Amazonesu Karutetto; ang. Amazones Quartet]. Forma アマゾネス Amazonesu jest japońskim zapisem l.mn. greckiego wyrazu Ἀμαζόνες Amazónes. L.poj. brzmi Ἀμαζών Amazṓn i jest zapisywana po japońsku jako アマゾーン Amazōn. Amazonki w mitologii greckiej były plemieniem bądź narodem wojowniczych kobiet zamieszkujących wybrzeża Morza Czarnego, Trację, środkową Scytię (na równinach na lewym brzegu Dunaju) bądź też północne wybrzeże Azji Mniejszej u stóp Kaukazu. Ojcem lub praojcem Amazonek był bóg Ares. Etymologia ludowa wywodzi nazwę tego plemienia od greckiego przedrostka ἀ- a- („nie-; bez-”) i wyrazu μαζός mazós („pierś”). Rozpowszechniony bowiem był pogląd, iż Amazonki usuwały swoją prawą pierś, aby mieć większą swobodę w napinaniu cięciwy łuku lub rzucaniu dzidą, chociaż w sztuce przedstawiane były z obydwiema piersiami. Nadal prowadzone są spory co do rzeczywistego źródłosłowu tej nazwy, a jednym z kandydatów jest wyraz ἁμαζακάραν hamazakáran oznaczający „wojować”. Amazonki znane były również jako Ἀντιάνειραι Antiáneirai („walczące jak mężczyźni”) i Ἀνδροκτόνες Androktónes („zabójczynie mężczyzn”). Drugi człon, カルテット karutetto, jest japońskim zapisem włoskiego wyrazu quartetto („kwartet, grupa czterech ludzi”). Może również oddawać angielski wyraz quartet bądź quartette, który zresztą i tak pochodzi od wymienionego wyżej włoskiego wyrazu. Pod względem fonetycznym japońskie カルテット karutetto jest bliższe włoskiemu quartetto niźli angielskiemu quartet. Z kolei ten ostatni wyraz pojawił się w jednej z musicalowych książek programowych. Obie pisownie — Amazones Quartetto oraz Amazones Quartet — mogą zatem być uważane za poprawne.

(Niezwykle rozpowszechniona jest pisownia Amazoness Quartet, której pierwszy człon tłumaczony jest jako zespolenie angielskiego wyrazu Amazon, wywodzącego się z greckiego Ἀμαζών Amazṓn, oraz angielskiego przyrostka -ess służącego do tworzenia żeńskich form rzeczowników i odpowiadającego polskim „-ka, -ica/-yca, -ini/-yni”. Ma to wskazywać na to, iż Kwartet Amazonek składa się z dziewcząt, natomiast Amazońskie Trio (którego etymologia wyjaśniona jest niżej) — z chłopaków. Problem w takim rozumowaniu polega na tym, iż wyraz Amazon jest sam w sobie rodzaju żeńskiego, gdyż określa członkinię pewnej zbiorowości ludzi, w której skład wchodzą tylko i wyłącznie kobiety. Przeto przyrostek -ess byłby po prostu zbyteczny. Niepotrzebny by był również w takich wyrazach jak woman („kobieta”) czy girl („dziewczynka”), gdyż potworki w stylu womaness, girless itp. nie miałyby po prostu żadnego sensu. I choć polski wyraz Amazonka zawiera przyrostek „-ka”, nie ma odpowiadającego mu wariantu męskiego — forma Amazon w jęz. polskim po prostu nie istnieje (chyba że chodzi o nazwę pewnego sklepu internetowego). Na opakowaniach lalek dziewczyn z Kwartetu co prawda pojawia się pisownia Amazoness, jednakże może to być błąd, podobnie jak z formą Three Rights miast poprawnej Three Lights w jednym z singli. I gdyby pisownia Amazoness rzeczywiście była zamierzona, nie należy od razu zakładać istnienia tam przyrostka -ess.

Kolejnym dość ważkim argumentem na niekorzyść wersji Amazoness jest przedstawienie się dziewcząt (rozdz. 39 starego wydania mangi bądź 44 nowego wydania mangi), gdzie kilka razy pada wyraz アマゾネス Amazonesu:

ジュンジュン あたしたちは アマゾンの伝説の最強戦士アマゾネスの血をひく!
Jun-Jun: Atashi-tachi wa Amazon no densetsu no saikyō senshi Amazonesu no chi wo hiku!

ベスベス アマゾネス・カルテット!!
Besu-Besu: Amazonesu Karutetto!!

セレセレ アマゾンの密林、 アマゾンの熱帯夜、 そしてわれらがアマゾネスに伝わるのろわれた石アマゾンストーンが 新月の闇のもと真の力を見せるのはこれからよん♡
Sere-Sere: Amazon no mitsurin, Amazon no nettaiya. Soshite warera ga Amazonesu ni tsutawaru norowareta ishi Amazon Sutōn ga shingetsu no yami no moto shin no chikara wo miseru no wa kore kara yon. ♡

Jun-Jun: Nosimy w sobie krew Amazonek, legendarnych najsilniejszych wojowniczek z Amazonii!

Wes-Wes: Jesteśmy Kwartetem Amazonek!!

Cere-Cere: Pod opieką ciemności nowiu ujawnimy wam teraz naszą prawdziwą siłę, siłę Dżungli Amazońskiej, amazońskich nocy tropikalnych oraz przekazanych nam przez Amazonki zaklętych Kamieni Amazońskich. ♡

W pierwszym i trzecim przypadku アマゾネス Amazonesu odnosi się do mitycznego plemienia Amazonek, natomiast w drugim wchodzi w skład wyrażenia Kwartet Amazonek. Zapis Amazoness jest zatem cokolwiek bezpodstawny.

Wszystkie członkinie Kwartetu Amazonek dzierżą magiczne kule o nazwie Kamienie Amazońskie [jap. アマゾン・ストーンズ Amazon Sutōnzu; ang. Amazon Stones]. Odnoszą się do japońskiej nazwy minerału „amazonit” — アマゾナイト amazonaito, która wywodzi się z angielskiego amazonite (wzór chemiczny: K[AlSi3O8]). Minerał ten w jęz. polskim jest również znany właśnie jako kamień amazoński, podobnież zresztą i po angielsku — amazon stone. Zawdzięcza swoją nazwę legendarnej Amazonii, która swą nazwę wzięła od rzeki Amazonki, choć w prawdziwej Amazonii ten minerał nie występuje. Japończycy nazywają go jeszcze 天河石 tengaseki (dosł. „kamień Niebiańskiej Rzeki (Drogi Mlecznej)”).

W mandze dowiadujemy się, iż Kwartet Amazonek to tak naprawdę Wojowniczki, które zostały zmuszone przez Nehellenię do służby na rzecz Cyrku. Jako Wojowniczki wspólnie znane są pod nazwą Czarodziejski Kwartet [jap. セーラー・カルテット Sērā Karutetto; ang. Sailor Quartet]. Wyraz セーラー sērā, wywodzący się z angielskiego sailor (dosł. „marynarz”), jest wskaźnikiem tego, iż postaci należą do Wojowniczek w mundurku [jap. セーラー戦士 Sērā Senshi]. Funkcjonuje również nieoficjalna, fanowska nazwa — Wojowniczki Asteroid [jap. 小惑星戦士 Shōwakusei Senshi; ang. Asteroid Soldiers]. Jest to zestawienie japońskich wyrazów 小惑星 shōwakusei („asteroida, planetoida”, dosł. „mała planeta, planetka”) i 戦士 senshi („wojownik”).

Cere-Cere / Czarodziejka z Ceres

セレセレ
セーラーセレス

 • セレセレ/セーラーセレス
 • Sere-Sere / Sērā Seresu
 • Cere-Cere / Sailor Ceres
 • Sen 39–45, ☆ 49–60
 • SS 150–166

Zniekształcenie i podwojenie wyrazu セレス Seresu będącego japońskim zapisem angielskiej wymowy łacińskiego imienia Cerēs. Japończycy najczęściej uskuteczniają je jako ケレース Kerēsu bądź ケレス Keresu. Ceres (oficjalnie 1 Ceres) jest nazwą największej planety karłowatej w głównym pasie asteroid. Już w XVIII w. istniała hipoteza o „brakującej planecie” znajdującej się między Marsem a Jowiszem i takową zaiste odkryto w 1801 r. Początkowo Ceres uważana była za pełnoprawną planetę, gdy jednak w pasie zaczęto odkrywać coraz więcej podobnych obiektów, weszły w użycie nazwy takie jak „planetoida”, „asteroida”, „mała planeta” lub „planetka”, a od 2006 r. nadano temu ciału niebieskiemu status planety karłowatej. Ceres została nazwana na cześć bogini wegetacji (zbóż) i urodzajów w mitologii rzymskiej. Prawdopodobnie w V w. p.n.e. Ceres zaczęto utożsamiać z grecką boginią Demeter [gr. Δημήτηρ Dēmḗtēr; jap. デーメーテール Dēmētēru]. Podczas przypadającego na 12 kwietnia święta Ceres [łac. Cereālia] ofiarowywano bogini pierwsze snopki zbóż. Wyrazem pokrewnym imienia Ceres jest łacińskie creō („tworzyć, produkować, kreować”), pochodnymi zaś wyrazy cereālis (dosł. „cerealny”) (który dał początek angielskiemu cereal („zboże, płatki do mleka”)) oraz cerium („cer (pierwiastek)”).

Rzeczywistą postacią Cere-Cere jest Czarodziejka z Ceres. Czarodziejka z Ceres reprezentuje asteroidę Ceres. (Podczas powstawania mangi obowiązywała jeszcze stara klasyfikacja 1 Ceres jako asteroidy.)

Cere-Cere w Cyrku znana jest również jako Mistrzyni Kwiatów [jap. 花使い hana-tsukai; ang. the Flower Magician]. Jest to zestawienie japońskich wyrazów hana („kwiat”) i 使い tsukai (tu: „trener, treser, poskramiacz, użytkownik”).

Palla-Palla / Czarodziejka z Pallas

パラパラ
セーラーパラス

 • パラパラ/セーラーパラス
 • Para-Para / Sērā Parasu
 • Palla-Palla / Sailor Pallas
 • Sen 39–45, ☆ 49–60
 • SS 150–166

Zniekształcenie i podwojenie wyrazu パラス Parasu będącego japońskim zapisem greckiego przydomka Παλλάς Pallás (dosł. „panna”) należącego do greckiej bogini Ateny. Pallas (oficjalnie 2 Pallas) jest nazwą drugiego co do wielkości planetoidy w głównym ich pasie między Marsem a Jowiszem odkrytego w 1802 r. Atena [gr. Ἀθηνᾶ Athēnâ, Ἀθηναίᾱ Athēnaíā (dialekt attycki), Ἀθηναίη Athēnaíē (dialekt homerycki), Ἀθήνη Athḗnē (dialekt joński) bądź Ἀθᾱ́νᾱ Athā́nā (dialekt dorycki); jap. アテーナー Athēnā bądź アテーネー Athēnē] w mitologii greckiej była boginią mądrości, wojny sprawiedliwej i strategii oraz patronką miasta Ateny [gr. Ἀθῆναι Athē̂nai], które zresztą obdarzyła swym imieniem. Najbardziej znanym przydomkiem bogini jest Partenos [gr. Παρθένος Parthénos; jap. パルテノス Parutenosu] (dosł. „dziewica”). Z Ateną utożsamiano rzymską boginię Minerwę [łac. Minerva; jap. ミネルウァ Mineruwa].

Rzeczywistą postacią Palli-Palli jest Czarodziejka z Pallas. Czarodziejka z Pallas reprezentuje asteroidę Pallas.

Palla-Palla w Cyrku znana jest również jako Ujeżdżająca Piłkę [jap. 玉乗り tama-nori; ang. the Ball-Balancer]. Jest to zestawienie japońskich wyrazów tama (tu: „piłka, kula”) i 乗り nori („ujeżdżanie, balansowanie”).

Jun-Jun / Czarodziejka z Junony

ジュンジュン
セーラージュノー

 • ジュンジュン/セーラージュノー
 • Jun-Jun / Sērā Junō
 • Jun-Jun / Sailor Juno
 • Sen 39–45, ☆ 49–60
 • SS 150–166

Zniekształcenie i podwojenie wyrazu ジュノー Junō będącego japońskim zapisem angielskiej wymowy łacińskiego imienia Iūno. Japończycy najczęściej uskuteczniają je jako ユノー Yunō bądź ユノ Yuno. Junona (oficjalnie 3 Junona) jest nazwą trzeciego co do wielkości planetoidy w głównym ich pasie między Marsem a Jowiszem odkrytego w 1804 r. Junona w mitologii rzymskiej była opiekunką życia kobiet, w tym życia seksualnego, małżeństwa i macierzyństwa, małżonką Jowisza, wraz z którym sprawowała pieczę nad miastem Rzym [łac. Rōma; jap. ローマ Rōma]. Często utożsamiana z grecką boginią Herą [gr. Ἥρᾱ Hḗrā bądź Ἥρη Hḗrē; jap. ヘーラー Hērā]. Podczas przypadającego na 1 marca święta Junony [łac. Mātrōnālia] kobiety udawały się do gaju przy świątyni Junony, składały bogini w ofierze kwiaty i modliły się o szczęście w życiu małżeńskim, mężczyźni zaś obdarowywali swoje żony prezentami. Wyrazem pochodnym imienia Junona jest łacińskie iūnius (dosł. „junonowy”), którego zmodyfikowane formy w wielu językach służą do nazywania miesiąca czerwca.

Rzeczywistą postacią Jun-Jun jest Czarodziejka z Junony. Czarodziejka z Junony reprezentuje asteroidę Junona.

Jun-Jun w Cyrku znana jest również jako Akrobatka [jap. 軽業師 karuwaza-shi; ang. the Acrobat]. Jest to japoński wyraz 軽業師 karuwaza-shi („akrobata”).

Wes-Wes / Czarodziejka z Westy

ベスベス
セーラーベスタ

 • ベスベス/セーラーベスタ
 • Besu-Besu / Sērā Besuta
 • Ves-Ves / Sailor Vesta
 • Sen 39–45, ☆ 49–60
 • SS 150–166

Zniekształcenie i podwojenie wyrazu ベスタ Besuta bądź ヴェスタ Vesuta będącego japońskim zapisem angielskiej wymowy łacińskiego imienia Vesta. Japończycy najczęściej uskuteczniają je jako ウェスタ Wesuta. Westa (oficjalnie 4 Westa) jest nazwą czwartego co do wielkości planetoidy w głównym ich pasie między Marsem a Jowiszem odkrytego w 1807 r. Westa w mitologii rzymskiej była boginią ogniska domowego i państwowego. Odpowiednikiem w mitologii greckiej jest tożsama z nią Hestia [gr. Ἑστίᾱ Hēstíā; jap. ヘスティアー Hesutiā]. Kapłanki Westy nazywane były Westalkami [łac. virgō Vestālis] i miały za zadanie chronić świętego ognia. Podczas przypadającego na 7-15 czerwca święta Westy [łac. Vestālia] otwierano jedyny raz w roku święte świętych poświęconego dla niej chramu (tj. komnatę ze świętym ogniem) i pozwalano zwykłym kobietom składać tam ofiary. Kult Westy miał rodowód praindoeuropejski. Jest to przypuszczalnie jedno z najstarszych bóstw europejskich.

Rzeczywistą postacią Wes-Wes jest Czarodziejka z Westy. Czarodziejka z Westy reprezentuje asteroidę Westa.

Wes-Wes w Cyrku znana jest również jako Poskramiaczka Dzikich Zwierząt [jap. 猛獣使い mōjū-tsukai; ang. the Wild Beast Tamer]. Jest to zestawienie japońskich wyrazów 猛獣 mōjū („dzikie zwierzę”) i 使い tsukai (tu: „trener, treser, poskramiacz, użytkownik”).

Amazońskie Trio

Amazońskie Trio [jap. アマゾン・トリオ Amazon Torio; ang. Amazon Trio]. Forma アマゾン Amazon wywodzi się z angielskiego wyrazu Amazon („Amazonia”). Amazonia [braz. port. Amazônia; hiszp. Amazonía], znana pod pełną nazwą jako Amazoński Las Deszczowy [braz. port. Floresta Amazônica; hiszp. Selva Amazónica; ang. Amazon Rainforest; jap. アマゾン熱帯雨林 Amazon Nettai Urin], jest nazwą porośniętego lasem terenu w dorzeczu Amazonki [braz. port. Rio Amazonas; hiszp. Río Amazonas; ang. Amazon River; jap. アマゾン川 Amazon-gawa], znanym jako „zielone płuca Ziemi”. Nazwa Amazonii powstała podobno w związku z wojną, którą konkwistador Francisco de Orellana (1511–46) toczył z plemieniem Tapuya i z innymi plemionami Ameryki Południowej, gdzie kobiety, według zwyczaju plemienia, walczyły razem z mężczyznami. (Opisy Orellany mogą być wierne, jednak niektórzy historycy spekulują, czy aby Orellana nie pomylił miejscowych mężczyzn noszących długie włosy i „spódniczki z trawy” z kobietami.) Orellana zapożyczył nazwę od Amazonek opisanych w legendach starożytnej Grecji. Drugi człon, トリオ torio, jest japońskim zapisem włoskiego wyrazu trio („trio, grupa trzech ludzi”). Może również oddawać angielski wyraz trio, który zresztą i tak pochodzi od wymienionego wyżej włoskiego wyrazu.

(Warto podkreślić, iż termin Amazońskie Trio oznacza trio z Amazonii, nie zaś trio Amazonek. Członkami Amazońskiego Tria są mężczyźni (nawet jeśli Rybie Oko w wielu adaptacjach językowych mangi i anime jest traktowany jako kobieta), a żaden mężczyzna z definicji nie może być Amazonką. Określenie „męska Amazonka” jest przeto taką samą niedorzecznością jak „okrąg w kształcie kwadratu”.)

Tygrysie Oko


タイガーズ・アイ

 • タイガーズ・アイ
 • Taigāzu Ai
 • Tiger’s Eye
 • Sen 39–42
 • SS 128–149

Imię to nawiązuje do japońskiej nazwy minerału „tygrysie oko” — タイガーズ・アイ taigāzu ai, który wywodzi się z angielskiego tiger’s eye. Japończycy minerał ów znają również jako 虎目石 komokuseki / torameishi bądź 虎眼石 koganseki / torameishi (dosł. „kamień oka tygrysa”). Tygrysie oko jest żółtą, złocistożółtą lub brunatnożółtą nieprzezroczystą odmianą kwarcu [jap. 石英 sekiei bądź クォーツ kwōtsu] (wzór chemiczny: SiO2). Wykazuje optyczny efekt „kociego oka” w postaci wędrującej podczas poruszania kamieniem pasowej migotliwości, stąd jego nazwa.

W mandze Tygrysie Oko tuż przed przemianą w człowieka w mandze został przez Pallę-Pallę nazwany Tygrysim Oczkiem [jap. トラの目ちゃん Tora no Me-chan]. Jest to zestawienie japońskich wyrazów tora („tygrys (Panthēra tigris)”), (partykuła dopełniacza) i me („oko”) oraz nieformalnego przyrostka ~ちゃん -chan używanego najczęściej wobec dzieci oraz dziewcząt, a także między kochankami, bliskimi przyjaciółmi niezależnie od płci.

Tygrysie Oko w starym anime nosi alias Torashima [jap. 虎島 Torashima]. Jest to rzeczywiście istniejące nazwisko japońskie. Rozkład na części składowe przedstawia się następująco:

 • tora — „tygrys”,
 • shima — „wyspa” (znak zastosowany wyłącznie fonetycznie).

Jastrzębie Oko

ホークス・アイ

 • ホークス・アイ
 • Hōkusu Ai
 • Hawk’s Eye
 • Sen 39–42
 • SS 128–149

Imię to nawiązuje do japońskiej nazwy minerału „jastrzębie oko” — ホークス・アイ hōkusu ai, który wywodzi się z angielskiego hawk’s eye. Japończycy minerał ów znają również jako 鷹目石 yōmokuseki / takameishi bądź 鷹眼石 yōganseki / takameishi (dosł. „kamień oka jastrzębia / sokoła”). Jastrzębie oko (zwane też sokolim okiem) jest niebieskoszarą, niebieskozieloną lub niebieskobrunatną nieprzezroczystą odmiana kwarcu [jap. 石英 sekiei bądź クォーツ kwōtsu] (wzór chemiczny: SiO2). Wykazuje optyczny efekt „kociego oka” w postaci wędrującej podczas poruszania kamieniem pasowej migotliwości, stąd jego nazwa.

W mandze Jastrzębie Oko tuż przed przemianą w człowieka w mandze został przez Pallę-Pallę nazwany Jastrzębim Oczkiem [jap. タカの目ちゃん Taka no Me-chan]. Jest to zestawienie japońskich wyrazów taka (nazwa ptaków z rzędu szponiastych (sokołowych) (Falcōnifōrmēs), na który składają się podrzędy sokołowców (Falcōnēs) i jastrzębiowców (Accipitrēs)), (partykuła dopełniacza) i me („oko”) oraz nieformalnego przyrostka ~ちゃん -chan używanego najczęściej wobec dzieci oraz dziewcząt, a także między kochankami, bliskimi przyjaciółmi niezależnie od płci.

Jastrzębie Oko w starym anime nosi alias Takano [jap. 鷹野 Takano]. Jest to rzeczywiście istniejące nazwisko japońskie. Ponadto 鷹野 takano jest nieco archaicznym już wyrazem pospolitym o znaczeniu „sokolnictwo, polowanie z sokołem”. Rozkład na części składowe przedstawia się następująco:

 • taka — „sokół, jastrząb”,
 • no — „pole, łąka, równina, dzicz” (znak zastosowany wyłącznie fonetycznie).

Rybie Oko

フィッシュ・アイ

 • フィッシュ・アイ
 • Fisshu Ai
 • Fish Eye
 • Sen 39–42
 • SS 128–149

Imię to nawiązuje do japońskiej nazwy minerału „rybie oko” — フィッシュ・アイ・ストーン fisshu ai sutōn, który wywodzi się z angielskiego fisheye stone. Niekiedy wykazuje pionowe prążkowanie, stąd jego nazwa. Japończycy minerał ów znają również jako 魚眼石 gyoganseki bądź 鷹目石 gyomokuseki (dosł. „kamień oka ryby”), z kolei w jęz. angielskim funkcjonuje (znacznie częstsza) nazwa apophyllite (wzór chemiczny: (K,Na)Ca4Si8O20(F,OH)·8H2O). W jęz. polskim jest to odpowiednio apofyllit. Nazwa apofyllitu wywodzi się z greckiego wyrazu ἀποφυλλίζω apophyllízō („łuszczyć się”). (Co ciekawe, sam wyraz fisheye odnosić się może do symbolu w kształcie czarnego koła wpisanego w biały okrąg (◉) — takiego, który noszą na czole członkowie Cyrku Martwego Księżyca.)

W mandze Rybie Oko tuż przed przemianą w człowieka w mandze został przez Pallę-Pallę nazwany Rybim Oczkiem [jap. ウオの目ちゃん Uo no Me-chan]. Jest to zestawienie japońskich wyrazów uo („ryba (Piscis)”), (partykuła dopełniacza) i me („oko”) oraz nieformalnego przyrostka ~ちゃん -chan używanego najczęściej wobec dzieci oraz dziewcząt, a także między kochankami, bliskimi przyjaciółmi niezależnie od płci.

Rybie Oko w starym anime nosi alias Nanami Uokawa [jap. 魚川 ななみ Uokawa Nanami]. Są to rzeczywiście istniejące nazwisko i imię japońskie. Rozkład na części składowe przedstawia się następująco:

 • uo — „ryba”,
 • kawa — „rzeka” (znak zastosowany wyłącznie fonetycznie).
 • ななみ nanami — rzeczywiście istniejące imię żeńskie zapisywane na masę różnych sposobów, stąd trudno orzec, jaki jest jego źródłosłów.

Zeolite i Xenotime

Zeolite

ゼオライト

 • ゼオライト
 • Zeoraito
 • Zeolite
 • Sen 43–44

Imię to nawiązuje do japońskiej nazwy „zeolitu” — ゼオライト zeoraito, która wywodzi się z angielskiego zeolite. Zeolity są dużą grupą minerałów glinokrzemianowych (do których należy np. ptilolit). Nazwa zeolitów pochodzi od greckich wyrazów ζέω zéō („wrzeć, kipieć”) i λίθος líthos („kamień”). Japończycy ową grupę minerałów znają również jako 沸石 fusseki (dosł. „kipiący kamień”).

Xenotime

ゼノタイム

 • ゼノタイム
 • Zenotaimu
 • Xenotime
 • Sen 43–44

Imię to nawiązuje do japońskiej nazwy minerału „ksenotym” — ゼノタイム zenotaimu, który wywodzi się z angielskiego xenotime (wzór chemiczny: YPO4). Nazwa ksenotymu pochodzi od greckich wyrazów κενός kenós (< κενϝός kenwós („próżny, czczy”)) i τῑμή tīmḗ („cześć, honor”) i podobno miała początkowo etymologicznie poprawną formę kenotime, jednak w wyniku popełnionego błędu typograficznego, litera k została zastąpiona literą x i tak już pozostało.

Lemury

Lemury [jap. レムレス Remuresu; ang. Lemures]. Forma レムレス Remuresu jest japońskim zapisem l.mn. łacińskiego wyrazu Lemurēs. Lemury w mitologii rzymskiej były mściwymi, złowrogimi i nie mogącymi zaznać pokoju duchami zmarłych, którzy nie doczekali się należytego pochówku bądź nie byli obdarzani kultem przez potomków. Nierzadko lemury utożsamiane były z innym, acz podobnym rodzajem złych dusz — Larwami [łac. (l.poj.) Larva, (l.mn.) Larvae] (dosł. „maska”). Niektórzy pisarze rzymscy z kolei charakteryzowali lemury jako powszechnie występujące duchy umarłych i dzielili je na dwie grupy: Lary [łac. (l.poj.) Lar, (l.mn.) Larēs] — dobre duchy rodziny strzegące domy od nieszczęść oraz Larwy — przerażające, niespokojne dusze złych ludzi nękające nocami żywych. Za czasów Republiki Rzymskiej na 9, 11 i 13 maja przypadały święta lemurów — Lemūria (inaczej Lemurālia) połączone z nocnym obrzędem prowadzonym przez ojca rodziny, kiedy to hałas i ofiary z czarnej fasoli miały je wypędzić z domu. (Larom składano ofiary w czasie uroczystości o nazwie Larālia.)

L.poj. tego wyrazu brzmi Lemūr i jest zapisywana po japońsku jako レムール Remūru. W mandze i anime wyraz レムレス Remuresu jest używany zarówno w znaczeniu mnogim, jak i pojedynczym. Zapewne jest tak dlatego, iż Rzymianie nie mieli formy l.poj. wyrazu Lemurēs, jako iż rozumieli te istoty jako pewną zbiorowość. Karol Linneusz (właśc. Carl von Linné), zainspirowany mitologią, stworzył formę l.poj. Lemūr i nadał tę nazwę pewnemu rodzajowi małpiatek ze względu na prowadzony przez nie nocny tryb życia i wielkie świecące nocą oczy. (Wyraz larwa również dzięki Linneuszowi zyskał nowe, biologiczne znaczenie — „stadium rozwoju osobniczego niektórych zwierząt następujące od razu po stadium zarodkowym”.)

(Warto wspomnieć jeszcze o błędnym, acz ciekawym i pomysłowym tłumaczeniu etymologii tych istot. Otóż zapis レムレス Remuresu rozumiany jest jako REM-less, gdzie -less jest przyrostkiem odpowiadającym polskiemu przedrostkowi „bez-”, a REM jest skrótowcem od Rapid Eye Movement. Tak psycholodzy nazywają fazę snu charakteryzującą się szybkimi ruchami gałek ocznych (tzw. sen płytki). Na tym etapie snu występuje wysoka aktywność mózgu oraz pojawiają się marzenia senne. Drugą fazą jest NREM, czyli Non-Rapid Eye Movement — faza snu charakteryzująca się wolnymi ruchami gałek ocznych (tzw. sen głęboki), w której następuje głęboki wypoczynek. Dawniej uważano, że w fazie NREM nie pojawiają się marzenia senne (obecnie jednak wiadomo, że takie marzenia się pojawiają, choć nie w postaci konkretnych obrazów, ale raczej odczuć lub wizualizacyj kolorów). Obydwie fazy przeplatają się podczas normalnego 8-godzinnego snu. Zatem pisownia REM-less miała tłumaczyć to, iż istoty te pozbawione były snów, oraz ogólnie nawiązywać do tematyki marzeń — istotnej dla czwartej części mangi i anime.)

Mangowe lemury znane były również jako Ucieleśnienia Koszmarów [jap. 悪夢の権化 Akumu no Gonge]. Jest to zestawienie japońskich wyrazów 悪夢 akumu („koszmar”, dosł. „zły sen”), no (partykuła dopełniacza) i 権化 gonge („ucieleśnienie, wcielenie, inkarnacja”). Stworzenia te miały formę czarnych włochatych kulek, nawiązując do zbiorowego aspektu lemurów z mitologii. Podwładne były wyłącznie Kwartetowi Amazonek.

Występujące w anime lemury wyglądały mniej lub bardziej człekokształtnie, posiadały cechy osobowościowe i podlegały zarówno Kwartetowi, jak i Triu. Nie zatraciły jednak etymologii swojej nazwy, przynajmniej w pewnym sensie. Lemury z anime początkowo były zwykłymi ludźmi (poddanymi Nehellenii), którzy zostali pozbawieni swych marzeń, w wyniku czego przemieniły się w groteskowe stwory. Nehellenia nazywa je „żyjącymi trupami” [jap. 生きる屍 ikiru shikabane].

W odróżnieniu od innych potworów dnia, imiona lemurów z anime mają bardziej złożoną budowę wewnętrzną, a ponadto zaopatrzone są w przedrostki (tytuły) oraz przyrostki.

Lemury pod bezpośrednim nadzorem Amazońskiego Tria

アマゾン・トリオ直属のレムレス

Imiona lemurów podległych Amazońskiemu Triu wyglądają tak, jakby były rzeczywistymi imionami japońskimi: na końcu imion lemurów na usługach Tygrysiego i Jastrzębiego Oczu występuje ko („dziecię”, tu: człon często występujący w kobiecych imionach), natomiast u imion lemurów na usługach Rybiego Oka możemy zobaczyć 男/雄/郎/夫 o („mąż, mężczyzna”, tu: człon często występujący w męskich imionach), 太郎 TARŌ („starszy syn”, tu: człon często występujący w męskich imionach; także często występujące samodzielne męskie imię) lub czasownikową formę słownikową, która też jest typowa dla imion męskich. Ponadto lemury te noszą tytuły wskazujące na pełnione przez nie role i funkcje w Cyrku. Przez każdego członka Tria obdarzane są odpowiednimi przyrostkami: Tygrysie Oko dodaje ~ちゃん -chan (nieformalny przyrostek, używany najczęściej wobec dzieci oraz dziewcząt, a także między kochankami, bliskimi przyjaciółmi niezależnie od płci), Jastrzębie Oko — ~さん -san (neutralny formalny przyrostek, odpowiadający mniej-więcej polskim zwrotom „pan”, „pani”), Rybie Oko zaś — ~君 -kun (nieformalny, używany wobec znajomych młodych chłopców (rzadziej wobec dziewcząt), a także przez osoby o wyższym statusie wobec tych o niższym lub takim samym niezależnie od płci). (Przyrostek ~ちゃん -chan jest zniekształceniem ~さん -san, który z kolei wywodzi się z niezwykle uprzejmego i formalnego przyrostka ~様 -sama.) Zarówno budowa imion, jak i przyrostki również pośrednio wskazują na upodobania płciowe członków Tria: Tygrysie Oko lubuje się w młodych dziewczętach, Jastrzębie Oko — kobietach wieku balzakowskiego, Rybie Oko zaś — młodych mężczyznach.

Lemury pod bezpośrednim nadzorem Tygrysiego Oka

タイガーズ・アイ直属のレムレス

Karakuriko

カラクリ子

 • カラクリ子
 • Karakuriko
 • Karakuriko
 • SS 128

Imię to jest połączeniem japońskiego wyrazu 絡繰り kara-kuri („urządzenie mechaniczne służące do żartu, zmylenia lub zaskoczenia kogoś”) i znaku chińskiego ko („dziecię”, tu: człon często występujący w kobiecych imionach). Części ciała Karakuriko mogły swobodnie się odczepiać, poruszać się niezależnie od samych siebie, a nawet układać się w różnych konfiguracjach.

Lemur Karakuriko nosiła tytuł Mechaniczna Lalka [jap. 自動人形 Jidō Ningyō; ang. the Automaton]. Jest to japońskie wyrażenie 自動人形 jidō ningyō o znaczeniu „automat, mechaniczna lalka”. Tytuł ten nawiązuje do japońskich mechanicznych lalek lub automatów z XVIII-XIX w. Nazywały się 絡繰り人形 kara-kuri ningyō i de facto były pierwszymi japońskimi robotami.

Tygrysie Oko zwracał się do Karakuriko per カラクリ子ちゃん Karakuriko-chan.

Kyokubadanko

曲馬団子

 • 曲馬団子
 • Kyokubadanko
 • Kyokubadanko
 • SS 129

Imię to jest połączeniem japońskiego wyrazu 曲馬団 kyokubadan („trupa cyrkowa”, dosł. „trupa jeździeckich wyczynów”) i znaku chińskiego ko („dziecię”, tu: człon często występujący w kobiecych imionach).

Lemur Kyokubadanko nosiła tytuł Poskromicielka Dzikich Zwierząt [jap. 猛獣使い Mōjū-tsukai; ang. the Wild Beast Tamer]. Składa się z japońskich wyrazów 猛獣 mōjū („dzikie zwierzę”) oraz 使い tsukai (tu: „trener, treser, poskramiacz, użytkownik”). Bronią Kyokubadanko był bicz podobny do tego, którym posługują się rzeczywiści cyrkowi poskromiciele.

Tygrysie Oko zwracał się do Kyokubadanko per 曲馬団子ちゃん Kyokubadanko-chan.

Otedamako

お手玉子

 • お手玉子
 • Otedamako
 • Otedamako
 • SS 131

Imię to jest połączeniem japońskiego wyrazu 御手玉 o-te-dama (woreczki wypełnione ryżem lub ziarnami soi służące do żonglowania) i znaku chińskiego ko („dziecię”, tu: człon często występujący w kobiecych imionach).

Lemur Otedamako nosiła tytuł Żonglerka [jap. ジャグラー Jagurā; ang. the Juggler]. Jest to japoński wyraz ジャグラー jagurā o znaczeniu „żongler”, wywodzący się z angielskiego juggler. Otedamako wykazywała się istnym talentem w tej dziedzinie i potrafiła żonglować nawet takimi niebezpiecznymi przedmiotami, jak bomby czy zapalone pochodnie.

Tygrysie Oko zwracał się do Otedamako per お手玉子ちゃん Otedamako-chan.

Pūko

プー子

 • プー子
 • Pūko
 • Pūko
 • SS 132

Imię to jest połączeniem wyrazu プー (trąbienie, dźwięk klaksonu) i znaku chińskiego ko („dziecię”, tu: człon często występujący w kobiecych imionach).

Lemur Pūko nosiła tytuł Kobieta-balon [jap. 風船女 Fūsen Onna; ang. the Balloon Woman]. Składa się z japońskich wyrazów 風船 fūsen („balon”) i onna („kobieta”). Pūko miała wygląd człekokształtnego balonu i mogła przybierać całkowicie kulistą formę, gdy była w pełni napełniona powietrzem.

Tygrysie Oko zwracał się do Pūko per プー子ちゃん Pūko-chan.

Kigurumiko

着ぐるみ子

 • 着ぐるみ子
 • Kigurumiko
 • Kigurumiko
 • SS 133

Imię to jest połączeniem japońskiego wyrazu 着包み ki-gurumi (kostium przedstawiający postać z filmów animowanych (najczęściej zwierzę); również osoba ów kostium nosząca) i znaku chińskiego ko („dziecię”, tu: człon często występujący w kobiecych imionach). Kigurumiko miała na sobie kostium w postaci kangura z rękawicami bokserskimi.

Lemur Kigurumiko nosiła tytuł Maskotka w Kostiumie [jap. 着ぐるみ Ki-gurumi; ang. the Costumed Mascot], czyli dublujący się z jej imieniem własnym. Wyraz ten pochodzi od 着る kiru („nosić odzież, zakładać odzież”) i 縫い包み nui-gurumi („pluszak”).

Tygrysie Oko zwracał się do Kigurumiko per 着ぐるみ子ちゃん Kigurumiko-chan.

Tenko

テンコ

 • テンコ
 • Tenko
 • Tenko
 • SS 134

Nawiązanie do pseudonimu scenicznego Tenkō Hikita [jap. 引田 天功 Hikita Tenkō], który nosił słynny japoński iluzjonista Isao Hikita [jap. 引田 功 Hikita Isao] (1934–1979) i jego uczennica Mariko Itakura [jap. 板倉 満里子 Itakura Mariko] (ur. 1959) znana też jako Księżniczka Tenkō [jap. プリンセス・テンコー Purinsesu Tenkō]. W imieniu lemura skrócono ostatnią głoskę, coby wyglądało, że zakończone jest znakiem ko („dziecię”, tu: człon często występujący w kobiecych imionach).

Lemur Tenko nosiła długi i złożony tytuł Magik od Ucieczek Rzucający Wyzwanie Śmierci od Bomby Zegarowej [jap. 時限爆弾決死の脱出マジック Jigen Bakudan Kesshi no Dasshutsu Majikku; ang. the Time Bomb Death-Defying Escape Magician]. Składa się z japońskich wyrazów 時限爆弾 jigen bakudan („bomba zegarowa”), 決死 kesshi („gotowość na śmierć”), no (partykuła dopełniacza), 脱出 dasshutsu („ucieczka”) oraz マジック majikku („magia”), ostatni z których wywodzi się z angielskiego magic. Tenko potrafiła więzić ofiary w łańcuchach ze swoich włosów, a także atakować bombami zegarowymi. Ponadto tytuł ten pośrednio nawiązuje do wyżej wspomnianego Isao Hikity, który zasłynął m.in. dzięki swoim pokazom ucieczki z wody czy przed wybuchem bomby i otrzymał tytuł Japońskiego Króla Ucieczek [jap. 日本の脱出王 Nihon no Dasshutsu-ō]. Natomiast Księżniczka Tenkō jest też znana z amerykańsko-japońskiego serialu animowanego pt. „Księżniczka Tenkō i Strażnicy Magii” [ang. “Princess Tenko and the Guardians of the Magic”] z r. 1995.

Tygrysie Oko zwracał się do Tenko per テンコちゃん Tenko-chan.

Hebihanabiko

ヘビハナビ子

 • ヘビハナビ子
 • Hebihanabiko
 • Hebihanabiko
 • SS 135

Imię to jest połączeniem japońskiego wyrazu 蛇花火 hebi hana-bi („węże faraona”, dosł. „wężowe fajerwerki”) i znaku chińskiego ko („dziecię”, tu: człon często występujący w kobiecych imionach). Węże faraona to zjawisko chemiczne, w którym niektóre spalające się substancje (rodanek rtęci (II), wodorowęglan sodu lub inne) tworzą popiół w postaci zwartej porowatej masy, kształtem przypominającej wijącego się węża barwy czarnej lub żółtobrązowej. W Japonii wśród dzieci popularne są tzw. 蛇玉 hebi tama (dosł. „wężowe kule”) — małe czarne pastylki, które po podpaleniu przekształcają się w ową wężopodobną masę. Lemur Hebihanabiko miała postać kobiety z niezwykle długim wężowym ogonem zastępującym dolne kończyny. Ponadto nosiła ona kolczyki w kształcie owych „wężowych kulek”. Przez wzgląd na wygląd postaci, jej imię może także kojarzyć się z wyrazem hana („koniec, krawędź, wierzchołek”; wariantywna postać wyrazu hashi) i znakiem chińskim BI („ogon”) lub wyrazem 尾行 bikō („podążanie za cieniem, szpiegowanie”).

Lemur Hebihanabiko nosiła tytuł Przechodzimur [jap. 壁抜け女 Kabe-nuke Onna; ang. the Passer-through-Walls]. Składa się z japońskich wyrazów 壁抜け kabe-nuke („przechodzenie przez ściany”) i onna („kobieta”). Tytuł ten dosłownie można przetłumaczyć jako „kobieta przechodząca przez ściany”, co zapewne wiąże się ze zdolnością lemura Hebihanabiko do fizycznego wchodzenia do marzeń osób, czyli przekraczania granic między wymiarami. Jest to też nawiązanie do tytułu opowiadania «Le Passe-muraille» („Przechodzimur”) autorstwa Marcela Aymé, w japońskim tłumaczeniu brzmiącego jako 『壁抜け男』 „Kabe-nuke otoko” (dosł. „Mężczyzna przechodzący przez ściany”).

Tygrysie Oko zwracał się do Hebihanabiko per ヘビハナビ子ちゃん Hebihanabiko-chan.

Mizugeiko

ミズゲイ子

 • ミズゲイ子
 • Mizugeiko
 • Mizugeiko
 • SS 136

Imię to jest połączeniem wyrazów odnoszących się do elementów tradycyjnej kultury japońskiej z okresu Edo (XVII–XIX w.): 水芸 mizugei odnosi się do tradycyjnej japońskiej sztuki występów, podczas których wykonuje się różne pokazy ze strumieniami wody; 芸子 geiko to termin najczęściej używany na zachodzie Japonii w odniesieniu do gejszy (dosł. „artystka, kobieta sztuki”).

Lemur Mizugeiko nosiła tytuł Wodna Iluzjonistka [jap. 水芸 Mizugei; ang. Water Trickster], czyli dublujący się z jej imieniem własnym. Atakowała śmiercionośnymi strumieniami wodopodobnej cieczy lub pociskiem białych laleczek o nazwie 照る照る坊主 teru-teru bōzu (dosł. „błyszczący buddyjski kapłan”). Są to małe, ręcznie robione talizmany wykonane z papieru lub tkaniny, którą japońscy rolnicy wieszali na łańcuchu za oknem. Miały ponoć moc sprowadzania dobrej pogody i zapobiegania deszczowym dniom. Stały się one popularne w okresie Edo wśród mieszkańców miast.

Tygrysie Oko zwracał się do Mizugeiko per ミズゲイ子ちゃん Mizugeiko-chan.

Ayatoriko

あやとり子

 • あやとり子
 • Ayatoriko
 • Ayatoriko
 • SS 139

Imię to jest połączeniem japońskiego wyrazu 綾取り aya-tori („przeplatanka”) i znaku chińskiego ko („dziecię”, tu: człon często występujący w kobiecych imionach). Przeplatanki służyły dla Ayatoriko jako narzędzie ataku.

Lemur Ayatoriko nosiła tytuł Mistrzyni Plecenia Nici [jap. 糸使いの名人 Ito-tsukai no Meijin; ang. the Thread-Using Master]. Składa się z japońskich wyrazów ito („nić, sznur, struna”), 使い tsukai (tu: „trener, treser, poskramiacz, użytkownik”), no (partykuła dopełniacza) oraz 名人 meijin („mistrz”). Odnosi się zarówno do mistrzowskiego tworzenia przeplatanek przez nią oraz do jej wyglądu pająka przenośnie rozumianego jako tkacza nici.

Tygrysie Oko zwracał się do Ayatoriko per あやとり子ちゃん Ayatoriko-chan.

Ponko

ポン子

 • ポン子
 • Ponko
 • Ponko
 • SS 144

Imię to jest połączeniem skrócenia wyrazu ポンプ ponpu („pompa”) (wywodzącego się z holenderskiego pomp) i znaku chińskiego ko („dziecię”, tu: człon często występujący w kobiecych imionach).

Lemur Ponko nosiła długi i złożony tytuł Człowiek-pompa Bolesnych Wrzasków [jap. 阿鼻叫喚の人間ポンプ Abikyōkan no Ningen Ponpu; ang. the Human Pump of Agonising Cries]. Składa się z japońskich wyrazów 阿鼻叫喚 abikyōkan („bolesne wrzaski”), no (partykuła dopełniacza), 人間 ningen („człowiek”) oraz ポンプ ponpu („pompa”). Termin 阿鼻叫喚 abikyōkan odnosi się także do dwóch z ośmiu piekieł buddyjskich i z tego względu może być tłumaczone jako „pandemonium”.

Tygrysie Oko zwracał się do Ponko per ポン子ちゃん Ponko-chan.

Lemury pod bezpośrednim nadzorem Jastrzębiego Oka

ホークス・アイ直属のレムレス

Do-kanko

ド・カン子

 • ド・カン子
 • Do-kanko
 • Do-kanko
 • SS 130

Imię to jest połączeniem japońskiego wyrazu dźwiękonaśladowczego どかん dokan oznaczającego huk, dźwięk wystrzału z armaty i znaku chińskiego ko („dziecię”, tu: człon często występujący w kobiecych imionach). Użycie kropki środkowej w imieniu tego lemura może być spowodowane tym, aby dane słowo brzmiało jeszcze bardziej wybuchowo podczas czytania go na głos poprzez wstawienie pauzy między dwoma sylabami.

Lemur Do-kanko nosiła tytuł Człowiek-armata [jap. 人間大砲 Ningen Taihō; ang. the Human Cannon]. Składa się z japońskich wyrazów 人間 ningen („człowiek”) oraz 大砲 taihō („działo, armata, artyleria”). Do-kanko atakowała, wchodząc do armaty, zapalając bezpiecznik, wystrzeliwując siebie w powietrze niczym kula armatnia w kierunku wroga i wybuchając przy uderzeniu w ziemię.

Jastrzębie Oko zwracał się do Do-kanko per ド・カン子さん Do-kanko-san.

Buranko

ブラん子

 • ブラん子
 • Buranko
 • Buranko
 • SS 138

Imię to jest połączeniem japońskiego wyrazu 鞦韆 buranko („huśtawka, trapez cyrkowy”) (wywodzącego się z portugalskiego balanço) i znaku chińskiego ko („dziecię”, tu: człon często występujący w kobiecych imionach).

Lemur Buranko nosiła długi i złożony tytuł Rzucająca Wyzwanie Śmierci Artystka Trapezu Powietrznego bez Liny Ratowniczej [jap. 命綱無しの決死の空中ブランコ Inochi-dzuna Nashi no Kesshi no Kūchū Buranko; ang. the Death-Defying Aerial Swing Artist with No Lifeline]. Składa się z japońskich wyrazów 命綱 inochi-dzuna („lina ratownicza”, dosł. „lina życia”), 無し nashi („brakujący; brak, nie ma”), no (partykuła dopełniacza), 決死 kesshi („gotowość na śmierć”), 空中 kūchū („w powietrzu”) oraz 鞦韆 buranko („huśtawka, trapez cyrkowy”). Buranko zawieszała swoje ofiary wysoko nad powietrzem na trapezach.

Jastrzębie Oko zwracał się do Buranko per ブラん子さん Buranko-san.

Autobiko

オートバイ子

 • オートバイ子
 • Ōtobaiko
 • Autobiko
 • SS 142

Imię to jest połączeniem japońskiego wyrazu オートバイ autobai („motocykl”) (będącego skróconą formą オートバイク autobaiku wywodzącego się z angielskich wyrazów auto i bike) i znaku chińskiego ko („dziecię”, tu: człon często występujący w kobiecych imionach). (Termin autobike jest wymyślony przez Japończyków. Normalnie używa się motorcycle bądź motorbike.)

Lemur Autobiko nosiła tytuł Akrobatka Jazdy Kaskaderskiej [jap. 曲乗りアクロバット Kyoku-nori Akurobatto; ang. the Trick-Riding Acrobat]. Składa się z japońskich wyrazów 曲乗り kyoku-nori („jazda kaskaderska”) oraz アクロバット akurobatto („akrobata”), ostatni z których wywodzi się z angielskiego acrobat. Autobiko nosiła strój motocyklisty i atakowała, jeżdżąc na olbrzymim kole od motocykla.

Jastrzębie Oko zwracał się do Autobiko per オートバイ子さん Autobiko-san.

Elephanko

エレファン子

 • エレファン子
 • Erefanko
 • Elephanko
 • SS 146

Imię to jest połączeniem skróconego angielskiego wyrazu elephant („słoń (Elephās)”) zapisywanego po japońsku jako エレファント erefanto i znaku chińskiego ko („dziecię”, tu: człon często występujący w kobiecych imionach).

Lemur Elephanko nosiła długi i złożony tytuł Treserka Słoni Ujeżdżających Piłkę [jap. 玉乗り象使い Tama-nori Zō-tsukai; ang. the Ball-Balancing Elephant Handler]. Składa się z japońskich wyrazów tama (tu: „piłka, kula”) i 乗り nori („ujeżdżanie, balansowanie”), („słoń”) oraz 使い tsukai (tu: „trener, treser, poskramiacz, użytkownik”). Oprócz człekształtnej postaci Elephanko mogła przybierać formę piłki, na którą wstępował słoń i nią ujeżdżał.

Jastrzębie Oko zwracał się do Elephanko per エレファン子さん Erefanko-san.

Lemury pod bezpośrednim nadzorem Rybiego Oka

フィッシュ・アイ直属のレムレス

Tsunawatarō

綱わたろう

 • 綱わたろう
 • Tsunawatarō
 • Tsunawatarō
 • SS 137

Imię to jest połączeniem zniekształcenia japońskiego wyrazu 綱渡り tsuna-watari („chodzenie po linie”) i znaków chińskich 太郎 TARŌ („starszy syn”, tu: człon często występujący w męskich imionach; także często występujące samodzielne męskie imię).

Lemur Tsunawatarō nosił tytuł Linoskoczek [jap. 綱渡り Tsuna-watari; ang. the Tightrope Walker], czyli dublujący się z jej imieniem własnym. Jedynym atakiem Tsunawatarō to zmuszanie ofiar do chodzenia po linii i zrzucanie ich stamtąd.

Rybie Oko zwracał się do Tsunawatarō per 綱わたろうくん Tsunawatarō-kun.

Gom-mario

ゴム・マリオ

 • ゴム・マリオ
 • Gomumario
 • Gommario
 • SS 140

Imię to jest połączeniem japońskiego wyrazu 護謨毬 gomu-mari („gumowa piłka”) (pierwszy człon wywodzi się z holenderskiego gom) i jednego z następujących znaków chińskich: 男/雄/郎/夫 o („mąż, mężczyzna”, tu: człon często występujący w męskich imionach).

Lemur Gom-mario nosił tytuł Uchatkowy akrobata [jap. アシカ曲芸 Ashika Kyokugei; ang. the Sea Lion Acrobat] („akrobacje uchatki”). Składa się z japońskich wyrazów 海驢/葦鹿 ashika („uchatka (Ōtaria)”) oraz 曲芸 kyokugei („akrobacja”). Oprócz człekształtnej postaci Gom-mario mógł przybierać formę piłki, którą uchatka odbijała swoją głową.

Rybie Oko zwracał się do Gom-mario per ゴムマリオくん Gomu-mario-kun.

Mawashitarō

まわし太郎

 • まわし太郎
 • Mawashitarō
 • Mawashitarō
 • SS 143

Imię to jest połączeniem japońskiego wyrazu 回し mawashi („krążenie, obracanie się”) i znaków chińskich 太郎 TARŌ („starszy syn”, tu: człon często występujący w męskich imionach; także często występujące samodzielne męskie imię).

Lemur Mawashitarō nosił tytuł Karuzela [jap. 回転木馬 Kaiten Mokuba; ang. the Merry-Go-Round]. Jest to japońskie wyrażenie 回転木馬 kaiten mokuba o znaczeniu „karuzela”, dosłownie tłumaczone jako „obracające się drewniane konie” przez wzgląd na to, że siedzenia w karuzelach najczęściej wyglądały jak konie. Umiejętnością specjalną Mawashitarō było przyzywanie posągów przypominających jego sylwetkę, które następnie wraz z nim zataczały krąg i tworzyły barierę dookoła.

Rybie Oko zwracał się do Mawashitarō per まわし太郎くん Mawashitarō-kun.

Kurumiwario

クルミワリオ

 • クルミワリオ
 • Kurumiwario
 • Kurumiwario
 • SS 145

Imię to jest połączeniem japońskiego wyrazu 胡桃割り kurumi-wari („rozłupywanie orzechów”) i jednego z następujących znaków chińskich: 男/雄/郎/夫 o („mąż, mężczyzna”, tu: człon często występujący w męskich imionach).

Lemur Kurumiwario nosił tytuł Dziadek do Orzechów [jap. クルミ割り人形 Kurumi-wari Ningyō; ang. the Nutcracker Doll]. Jest to japońskie wyrażenie 胡桃割り人形 kurumi-wari ningyō o znaczeniu „dziadek do orzechów”, dosłownie tłumaczone jako „lalka rozłupująca orzechy”. Kurumiwario swym wyglądem przypominał dziadka do orzechów. Jego umiejętności taneczne są również nawiązaniem do baletu autorstwa Piotra Czajkowskiego „Dziadek do orzechów” na podstawie powieści o tej samej nazwie pióra E. T. A. Hoffmanna.

Rybie Oko zwracał się do Kurumiwario per クルミワリオくん Kurumiwario-kun.

Shuffle-fle-o

シャッフルフルオ

 • シャッフルフルオ
 • Shaffuru-furu-o
 • Shuffle-fle-o
 • SS 147

Imię to jest połączeniem angielskiego wyrazu shuffle („przetasować karty”) zapisywanego po japońsku jako シャッフル shaffuru (tutaj z podwojonymi dwoma ostatnimi sylabami w celu wzmocnienia skojarzenia z tasowaniem) i jednego z następujących znaków chińskich: 男/雄/郎/夫 o („mąż, mężczyzna”, tu: człon często występujący w męskich imionach).

Lemur Shuffle-fle-o nosił tytuł Żałośliwy Mistrz Kart do Gry [jap. 悲しみのトランプ使い Kanashimi no Toranpu-tsukai; ang. the Sorrowful Card Master]. Składa się z japońskich wyrazów 悲しみ kanashimi („smutek, boleść, żal”), no (partykuła dopełniacza), トランプ toranpu-tsukai („karty do gry”) oraz 使い tsukai (tu: „trener, treser, poskramiacz, użytkownik”). Przedostatni wyraz, którego w języku japońskim używa się w ogólnym znaczeniu „kart do gry”, wywodzi się z angielskiego trump, gdzie oznacza on „atut, trumf, kozer”. Z wyglądu Shuffle-fle-o przypominał człekokształtną kartę (na podobieństwo karcianych żołnierzy z „Alicji w Krainie Czarów”) i potrafił mistrzowsko tasować karty, których używał do rzucania i przyszpilania ofiar do ściany. Po jego twarzy zaś nieustannie spływał potok łez.

Rybie Oko zwracał się do Shuffle-fle-o per シャッフルフルオくん Shaffuru-furu-o-kun.

Tobihaneru

とびはねる

 • とびはねる
 • Tobihaneru
 • Tobihaneru
 • SS 148

Imię to jest nawiązaniem do japońskiego wyrazu 飛び跳ねる/跳び跳ねる tobihaneru („podskakiwać, podrygiwać”). Imiona bezpośrednio wywodzące się z formy słownikowej czasowników również są spotykane u mężczyzn.

Lemur Tobihaneru nosił tytuł Akrobat Skaczący na Trampolinie [jap. 曲芸トランポリン Kyokukei Toranporin; ang. the Trampoline Acrobat] Składa się z japońskich wyrazów 曲芸 kyokugei („akrobacja”) oraz トランポリン toranporin („trampolina”), ostatni z których wywodzi się z angielskiego trampoline. Jedynym atakiem Tobihaneru jest zmuszanie ofiar do skoków na trampolinie.

Rybie Oko zwracał się do Tobihaneru per とびはねるくん Tobihaneru-kun.

Lemury pod bezpośrednim nadzorem Tygrysiego Oka i Jastrzębiego Oka

タイガーズ・アイとホークス・アイ直属のレムレス

Gittanko i Bakkonko

ぎったんこばっこんこ

 • ぎったんこ&ばっこんこ
 • Gittanko & Bakkonko
 • Gittanko & Bakkonko
 • SS 141

Imiona te wywodzą się poprzez połączenie jednego z członów japońskiego wyrażenia ぎったんばっこん gittan-bakkon (wymawianego przez dzieci podczas huśtania się w górę i w dół na huśtawce na desce) i znaku chińskiego ko („dziecię”, tu: człon często występujący w kobiecych imionach).

Lemury owe nosiły wspólny tytuł Akrobatki na Mrożącej Krew w Żyłach Huśtawce [jap. 戦慄のアクロバットシーソー senritsu no akurobatto shīsō; ang. the Shivering Acrobat See-Saw]. Składa się z japońskich wyrazów 戦慄 senritsu („dreszcz, wzdrygnięcie się, dygot”), no (partykuła dopełniacza), アクロバット akurobatto („akrobata”) oraz シーソー shīsō („huśtawka na desce”), ostatnie dwa z których wywodzą się z angielskich acrobat i see-saw. Gittanko i Bakkonko do ataków używały wielkiej huśtawki, rzucając ją w kierunku wroga lub skacząc na nią, aby wyrzucić go w powietrze.

Jastrzębie Oko zwracał się do Gittanko per ぎったんこさん Gittanko-san, z kolei Tygrysie Oko zwracał się do Bakkonko per ばっこんこちゃん Bakkonko-chan.

Lemury pod bezpośrednim nadzorem Kwartetu Amazonek

アマゾネス・カルテット直属のレムレス

Lemury podległe Kwartetowi Amazonek służą głównie do pożerania zwierciadeł marzeń i stąd tytuły większości zawierają człon 夢食い yume-kui („pożeracz snów”). Drugi człon zazwyczaj jest nazwą jakiegoś zwierzęcia bądź rośliny, co też znajduje odzwierciedlenie w ich chimerycznej budowie ciała. Wszystkie imiona tych lemurów (prócz jednego) wywodzą się z kolei od wyrazów dźwiękonaśladowczych, naśladując tym samym zarówno budowę imion Kwartetu Amazonek, jak i ich dziecinne osobowości, bowiem powtarzające się dźwięki kojarzą się raczej z dziećmi. Trzecie człony imion zróżnicowane są jak następuje: Cere-Cere dodaje wyraz (tu: „dziewczyna, młoda kobieta, panna, panienka”), Wes-Wes — musume (tu: „dziewczynka”), Jun-Jun — 野郎 yarō (tu: „urwis, łobuz”, dosł. „mężczyzna z pól, wieśniak”), natomiast Palla-Palla nie dodaje niczego.

Lemury pod bezpośrednim nadzorem Wes-Wes

ベスベス直属のレムレス

Lemury podwładne Wes-Wes były na w pół istotami człekokształtnymi i na w pół zwierzętami, zgodnie z zajmowanym przez nią stanowiskiem poskramiaczki dzikich zwierząt.

Gara-Gara Musume

ガラガラ娘

 • ガラガラ娘
 • Gara-Gara Musume
 • Gara-Gara Musume
 • SS 150

Imię to jest połączeniem japońskiego wyrazu dźwiękonaśladowczego がらがら gara-gara (grzechot, terkot, klekot) i rzeczownika musume (tu: „dziewczynka”). Istnieje też wyraz がらがら蛇 gara-gara hebi („wąż grzechotnik (Crotalus)”), co jest nawiązaniem do wyglądu Gara-Gara Musume, która przypominała dziewczynkę zespoloną z ogromnym wężem.

Lemur Gara-Gara Musume nosiła tytuł Wąż Snożerca [jap. 夢食い蛇 Yume-kui Hebi; ang. the Dream-Eating Snake]. Rzeczownik hebi jest japońskim wyrazem o znaczeniu „wąż (Serpēns)”.

Kero-Kero Musume

ケロケロ娘

 • ケロケロ娘
 • Kero-Kero Musume
 • Kero-Kero Musume
 • SS 151

Imię to jest połączeniem japońskiego wyrazu dźwiękonaśladowczego ケロケロ kero-kero („kum-kum”) i rzeczownika musume (tu: „dziewczynka”). Kero-Kero Musume miała dłonie przypominające kończyny żaby.

Lemur Kero-Kero Musume nosiła tytuł Żaba Snożerca [jap. 夢食い蛙 Yume-kui Kaeru; ang. the Dream-Eating Frog]. Rzeczownik kaeru jest japońskim wyrazem o znaczeniu „żaba (Anura)”.

Mane-Mane Musume

マネマネ娘

 • マネマネ娘
 • Mane-Mane Musume
 • Mane-Mane Musume
 • SS 152

Imię to jest połączeniem japońskiego rzeczownika 真似 mane (naśladowanie, imitacja, małpowanie) — tutaj powtórzonego w celu zachowania jednolitości w nazewnictwie — i rzeczownika musume (tu: „dziewczynka”). Pierwszy wyraz dał początek czasownikowi 真似る maneru i wyrażeniu 真似をする mane wo suru („naśladować, imitować, małpować”). Mane-Mane Musume mogła przybierać twarz dowolnej osoby, a nawet naśladować jej ruchy, w tym też ataki magiczne.

Lemur Mane-Mane Musume nosiła tytuł Małpa Snożerca [jap. 夢食い猿 Yume-kui Saru; ang. the Dream-Eating Monkey] („pożerająca sny małpa”). Rzeczownik saru jest japońskim wyrazem o znaczeniu „małpa (Sīmia)”. Mane-Mane Musume miała wygląd szympansa. Małpy są znane ze swych zdolności do naśladowania ludzi (skąd też w jęz. polskim pojawił się wyraz małpować).

Pao-Pao Musume

パオパオ娘

 • パオパオ娘
 • Pao-Pao Musume
 • Pao-Pao Musume
 • SS 157

Imię to jest połączeniem japońskiego wyrazu dźwiękonaśladowczego パオパオ pao-pao (trąbienie słonia) i rzeczownika musume (tu: „dziewczynka”). Tułów Pao-Pao Musume to tak naprawdę głowa słonia.

Lemur Pao-Pao Musume nosiła tytuł Mamut Snożerca [jap. 夢食いマンモス Yume-kui Manmosu; ang. the Dream-Eating Mammoth] („pożerający sny mamut”). Rzeczownik マンモス mammosu jest japońskim wyrazem o znaczeniu „mamut (Mammuthus)” i wywodzi się z angielskiego mammoth.

Lemury pod bezpośrednim nadzorem Palli-Palli

パラパラ直属のレムレス

Gari-Gari

ガリガリ

 • ガリガリ
 • Gari-Gari
 • Gari-Gari
 • SS 153

Imię to jest nawiązaniem do japońskiego wyrazu dźwiękonaśladowczego 我利我利 gari-gari (tu: dźwięk zgrzytania (m.in. zębami), mielenia, chrupania, drapania; „samolubność”).

Lemur Gari-Gari nosiła tytuł Wierceniem Bawiąca się Dziewczynka-turbina [jap. 削って遊べるタービン娘 Kezutte Asoberu Tābin Musume; ang. the Drilling and Playing Turbine Girl]. Składa się z japońskich wyrazów 削る kezuru (tu: „wiercić (ząb)”), te (partykuła łącząca), 遊べる asoberu („móc bawić się”), タービン tābin („turbina”) oraz musume (tu: „dziewczynka”), przedostatni z których wywodzi się z angielskiego turbine. Z wyglądu Gari-Gari przypominała dziewczynkę umieszczoną w ludzkich rozmiarów tubce z pastą do zębów. Miała także ogon, na końcu którego znajdowała się wiertarka dentystyczna.

Pero-Pero

ペロペロ

 • ペロペロ
 • Pero-Pero
 • Pero-Pero
 • SS 158

Imię to jest nawiązaniem do japońskiego wyrazu dźwiękonaśladowczego ペロペロ pero-pero („liz-liz”, czyli lizanie, ssanie lub smoktanie czegoś, np. lizaka czy landrynki.

Lemur Pero-Pero nosiła tytuł Cukierkowa Lalka [jap. キャンディー人形 kyandī ningyō; ang. the Candy Doll]. Składa się z japońskich wyrazów キャンディー kyandī („cukierek”) oraz 人形 ningyō („lalka”), pierwszy z których wywodzi się z angielskiego candy. Pero-Pero początkowo miała postać okrągłego niebieskiego cukierka zawiniętego w czerwony papierek i potrafiła strzelać pociskami podobnymi do cukierków.

Lemury pod bezpośrednim nadzorem Cere-Cere

セレセレ直属のレムレス

Lemury podwładne Cere-Cere były na w pół istotami człekokształtnymi i na w pół roślinami kwiatowymi, zgodnie z zajmowanym przez nią stanowiskiem mistrzyni kwiatów.

Jara-Jara Jō

ジャラジャラ嬢

 • ジャラジャラ嬢
 • Jara-Jara Jō
 • Jara-Jara Jō
 • SS 154

Imię to jest połączeniem japońskiego wyrazu dźwiękonaśladowczego ジャラジャラ jara-jara (brzęczenie, dzwonienie, dźwięk metaliczny) i rzeczownika (tu: „dziewczyna, młoda kobieta, panna, panienka”). Tego typu dźwięki są charakterystyczne m.in. dla automatów do gry, tematycznie związanych z Jara-Jara Jō, która wyglądała jak krzyżówka między takim właśnie automatem a kwiatem tulipanu.

Lemur Jara-Jara Jō nosiła tytuł Tulipan Snożerca [jap. 夢食いチューリップ Yume-kui Chūrippu; ang. the Dream-Eating Tulip]. Rzeczownik チューリップ chūrippu jest japońskim wyrazem o znaczeniu „tulipan (Tulipa)” i wywodzi się z angielskiego tulip.

Toge-Toge Jō

トゲトゲ嬢

 • トゲトゲ嬢
 • Toge-Toge Jō
 • Toge-Toge Jō
 • SS 156

Imię to jest połączeniem japońskiego wyrazu dźwiękonaśladowczego 刺々 toge-toge („szorstki, zgryźliwy, ostry, sarkastyczny, ciernisty”) (który wraz z przymiotnikiem 刺々しい toge-togeshii o tożsamym znaczeniu wywodzi się z rzeczownika toge („cierń”)) i rzeczownika (tu: „dziewczyna, młoda kobieta, panna, panienka”). Imię Toge-Toge Jō jest nawiązaniem zarówno do jej charakteru, jak i wyglądu.

Lemur Toge-Toge Jō nosiła tytuł Róża Snożerca [jap. 夢食いローズ Yume-kui Rōzu; ang. the Dream-Eating Rose]. Rzeczownik ローズ rōzu jest japońskim wyrazem o znaczeniu „róża (Rosa)” i wywodzi się z angielskiego rose. Pomimo tego zapożyczenia w japońszczyźnie używa się też chińsko-japońskiego 薔薇 bara. Toge-Toge Jō miała wygląd człekokształtnego krzewu róży.

Lemury pod bezpośrednim nadzorem Jun-Jun

ジュンジュン直属のレムレス

Tobikiri Yarō

とびきり野郎

 • とびきり野郎
 • Tobikiri Yarō
 • Tobikiri Yarō
 • SS 155

Imię to jest połączeniem japońskiego wyrazu dźwiękonaśladowczego 飛び切り tobikiri („nadzwyczajny, nadrzędny”) i rzeczownika 野郎 yarō (tu: „urwis, łobuz”, dosł. „mężczyzna z pól, wieśniak”). Prawdopodobnie jest to nawiązanie do wyjątkowych wyczynów akrobatycznych Tobikiri Yarō.

Jun-Jun prześmiewczo określiła go jako 飛んだっ切り野郎 Tonda-kkiri Yarō, gdzie 飛んだっ切り tonda-kkiri oznacza „polatał i na tym koniec”. (Wyraz 飛ぶ tobu oznacza „latać, skakać”, z kolei przyrostek ~っ切り -kkiritu: „tylko tyle, na tym koniec”.)

Lemur Tobikiri Yarō nosił tytuł Akrobata Snożerca [jap. 夢食い軽業師 Yume-kui Karuwaza-shi; ang. the Dream-Eating Acrobat]. Rzeczownik 軽業師 karuwaza-shi jest japońskim wyrazem o znaczeniu „akrobata”. Lemur ten zatem zajmuje to samo stanowisko co jego przełożona Jun-Jun.

Paku-Paku Yarō

パクパク野郎

 • パクパク野郎
 • Paku-Paku Yarō
 • Paku-Paku Yarō
 • SS 159

Imię to jest połączeniem japońskiego wyrazu dźwiękonaśladowczego パクパク paku-paku (wielokrotne kłapanie ustami lub dziobem) i rzeczownika 野郎 yarō (tu: „urwis, łobuz”, dosł. „mężczyzna z pól, wieśniak”). Ów wyraz dźwiękonaśladowczy występuje w wyrażeniu パクパク食べる paku-paku taberu, którego przybliżone polskie tłumaczenie brzmiałoby „jeść kłapiąc ustami”. (Podobnoć to właśnie od tego wyrażenia wziął się tytuł popularnej japońskiej komputerowej gry zręcznościowej z 1980 roku — „Pac-Man” [jap. 『パックマン』 “Pakku-Man”], w której poruszamy się żółtą kulką z otworem gębowym poprzez labirynt pełen białych kulek. Warunkiem przejścia do następnego poziomu jest zjedzenie ich wszystkich.)

Lemur Paku-Paku Yarō nosił tytuł Karp Snożerca [jap. 夢食い鯉 Yume-kui Koi; ang. the Dream-Eating Carp] („pożerający sny karp”). Rzeczownik koi jest japońskim wyrazem o znaczeniu „karp (Cyprīnus carpiō)”. Paku-Paku Yarō przypominał pływaka przytwierdzonego do grzbietu ogromnego czerwonego karpa.

Warto jeszcze tutaj dodać, iż tematyką odcinka, w którym pojawił się ów lemur, są uczucia miłosne Chibi-Usy. Tak się składa, że we współczesnym języku japońskim wyraz koi brzmi tak samo jak wyraz koi, który odnosi się do miłości romantycznej, co tworzy swoistą grę słów.

Biri-Biri Yarō

ビリビリ野郎

 • ビリビリ野郎
 • Biri-Biri Yarō
 • Biri-Biri Yarō
 • SS 160

Imię to jest połączeniem japońskiego wyrazu dźwiękonaśladowczego ビリビリ biri-biri (rozdarcie, wstrząs elektryczny) i rzeczownika 野郎 yarō (tu: „urwis, łobuz”, dosł. „mężczyzna z pól, wieśniak”).

Lemur Biri-Biri Yarō nosił tytuł Sum z Dekoracyjnym Oświetleniem [jap. 電飾ナマズ Denshoku Namazu; ang. the Decorative Illuminative Catfish]. Składa się z japońskich wyrazów 電飾 denshoku („oświetlenie dekoracyjne”) oraz namazu („sum (Silūrus)”). Niewątpliwie jest to nawiązanie do gatunku suma elektrycznego (Silūrus ēlectricus), po japońsku nazywanego 電気鯰 denki namazu, bowiem Biri-Biri Yarō z wyglądu przypominał chłopaka zespolonego z sumem, natomiast na głowie miał zaczepione dwa odgromniki.

Inne lemury

他のレムレス

Dummy

ダミー

 • ダミー
 • Damī
 • Dummy
 • SS spc

Lemur ten jawi się na początku jako lalka sterowana przez brzuchomówcę, lecz w rzeczywistości to Dummy kontrolował brzuchomówcę. Jego imię jest nawiązaniem do angielskiego wyrazu dummy (tu: „marionetka”), zapisywanego po japońsku jako ダミー damī.

Mister Magic Pierrot

ミスター・マジック・ピエロ

 • ミスター・マジック・ピエロ
 • Misutā Majikku Piero
 • Mister Magic Pierrot
 • SS 149

Imię to jest połączeniem angielskich wyrazów mister („pan”) i magic (tu: „magiczny”) odpowiednio zapisywanych po japońsku jako ミスター misutā i マジック majikku oraz francuskiego wyrazu pierrot („postać smutna i romantyczna w pantomimie”) zapisywanego po japońsku jako ピエーロ piēro.

Trupa Cyrku Martwego Księżyca
 • デッド・ムーン・サーカス団
 • Deddo Mūn Sākasu Dan
 • Dead Moon Circus Troupe
 • SS 162

Jest to zbiorcza nazwa wszystkich lemurów Cyrku Martwego Księżyca. Japoński wyraz dan oznacza „trupę, zespół, grupę”.

Zwierciadlane paredry

ミラー・パレドリイ

 • ミラー・パレドリイ
 • Mirā Paredorii
 • Mirror Paredri
 • ☆ 167–172

Imię to jest połączeniem angielskiego wyrazu mirror („zwierciadło, lustro”) zapisywanego po japońsku jako ミラー mirā oraz zlatynizowanej formy greckiego wyrazu πάρεδροι páredroi (l.mn.) — paredri spīritūs zapisywanej po japońsku jako パレドリイ paredorī. Termin πάρεδρος páredros (l.poj.) (zlatynizowany jako paredrus spīritus) jest nazwą ducha bądź bóstwa towarzyszącego i pomagającego jakiemuś innemu wyższemu bóstwu. W starożytnych Atenach nazywano tak również pomocnika sędziego. Wyraz ten dosłownie znaczy „towarzyszący”.

Istnieją alternatywne sposoby zapisu imienia tych stworzeń w jęz. japońskim: ミラー・パレドリー Mirā Paredorī bądź ミラー・パレドリィ Mirā Paredorī.

(Ciekawa, choć błędna, etymologia z japońskiego zapisu パレドリイ Paredorī wywodziła francuski wyraz palais („pałac”) oraz angielskie wyrazy mirror i dolly („laleczka”), co razem dawało Mirror Palais Dolly. Po polsku brzmiałoby to jako „laleczka ze Zwierciadlanego Pałacu” i nawiązywałoby do pałacu Nehellenii.)

[Musical]

ミュージカル

Cyrk Martwego Księżyca [jap. デッド・ムーン・サーカス Deddo Mūn Sākasu; ang. Dead Moon Circus]. {Ob. rozdział „Cyrk Martwego Księżyca [manga + anime + gry]”.}

Odrodzony Cyrk Martwego Księżyca znany jest jako Nowy Cyrk Martwego Księżyca [jap. ネオ・デッド・ムーン・サーカス Neo Deddo Mūn Sākasu; ang. Neo Dead Moon Circus]. Pierwszy człon jest greckim przedrostkiem νεο- neo- („nowo-”), wywodzącym się z wyrazu νέος néos (< νέϝος néwos) („nowy”). Zapisywany jest po japońsku jako ネオ~ neo-.

Królowa Nehellenia

女王ネヘレニア

 • 女王ネヘレニア
 • Joō Neherenia
 • Queen Nehellenia
 • SSK, SMS, AE
Przewodniczka Dusz Zirconia

霊魂導士ジルコニア

 • 霊魂導士ジルコニア
 • Reikon Dōshi Jirukonia
 • Zirconia the Conductor of Souls
 • SS, SSK, SMS, AE

{Ob. rozdział „Cyrk Martwego Księżyca [manga + anime + gry]: Przewodniczka Dusz Zirconia”.}

Odrodzona w musicalu „SuperS: Specjalne przedstawienie musicalowe” Zirconia znana jest jako Nowa Zirconia [jap. ネオ・ジルコニア Neo Jirukonia; ang. Neo Zirconia]. Pierwszy człon jest greckim przedrostkiem νεο- neo- („nowo-”) wywodzącym się z wyrazu νέος néos (< νέϝος néwos) („nowy”). Zapisywany jest po japońsku jako ネオ~ neo-.

Kwartet Amazonek / Czarodziejski Kwartet / Kwartet Samaela

Kwartet Amazonek [jap. アマゾネス・カルテット Amazonesu Karutetto; ang. Amazones Quartet]. {Ob. rozdział „Cyrk Martwego Księżyca [manga + anime + gry]: Kwartet Amazonek”.}

Czarodziejski Kwartet [jap. セーラー・カルテット Sērā Karutetto bądź Wojowniczki Asteroid [jap. 小惑星戦士 Shōwakusei Senshi; ang. Sailor Quartet bądź Asteroid Soldiers]. {Ob. rozdział „Cyrk Martwego Księżyca [manga + anime + gry]: Kwartet Amazonek”.}

W musicalach znane są jako Kwartet Samaela [jap. サマエル・カルテット Samaeru Karutetto; ang. Samael Quartet]. Wyraz サマエル Samaeru jest japońskim zapisem hebrajskiego imienia סמאל‎ Samael (dosł. „ślepy Bóg” bądź „jad Boga”). W tradycji judaizmu Samael to anioł śmierci, jeden z siedmiu wysłanników Boga na świecie, oskarżyciel, uwodziciel, duch zniszczenia. Traktowany jest tam zatem zarówno jako postać ujemna, jak i dodatnia. W tradycji chrześcijańskiej Samael to utożsamiany z Szatanem upadły anioł wypędzony z nieba za sprzeciwienie się Bogu.

Musicalowy Kwartet Samaela to Homunkulusy [jap. ホムンクルス Homunkurusu; ang. Homunculi], które zostały stworzone w tzw. Kolbach Samaela [jap. サマエル・フラスク Samaeru Furasuku]. Wyraz ホムンクルス homunkurusu jest japońskim zapisem łacińskiego (i angielskiego) wyrazu homunculus (dosł. „człowieczek”). (Łacińska (i angielska) forma l.mn. brzmi homunculī.) Homunkulus to karzełek, mały człowieczek, którego w średniowieczu wielu alchemików próbowało stworzyć w sposób sztuczny (podobnie jak kamień filozoficzny). Homunkulus miał wyglądać jak małe, pomarszczone dziecko. Istniało kilka poglądów na sposoby powołania do życia homunkulusa. Jedna z nich wykorzystywała korzeń mandragory, co wiąże się z wierzeniem jakoby ta roślina miała wyrastać u stóp szubienicy w miejscu, gdzie spadało nasienie wisielca, a następnie rozwijać się w człekokształtną istotę. Nicolas Hartsoeker (1656–1725) na przełomie XVII i XVIII w., obserwując przez mikroskop plemniki w nasieniu, doszedł do wniosku, że dostrzega w nich małe postaci, które nazywał homunkulusami. Dało to początek teorii spermistów uważających, że nasienie zawiera w sobie miniaturowego, gotowego człowieczka, jednocześnie uznających, że zarodek nigdy nie ma cech matki.

Cere-Cere / Czarodziejka z Ceres

セレセレ
セーラーセレス

 • セレセレ/セーラーセレス
 • Sere-Sere / Sērā Seresu
 • Cere-Cere / Sailor Ceres
 • TnM, TnMK
Palla-Palla / Czarodziejka z Pallas

パラパラ
セーラーパラス

 • パラパラ/セーラーパラス
 • Para-Para / Sērā Parasu
 • Palla-Palla / Sailor Pallas
 • TnM, TnMK
Jun-Jun / Czarodziejka z Junony

ジュンジュン
セーラージュノー

 • ジュンジュン/セーラージュノー
 • Jun-Jun / Sērā Junō
 • Jun-Jun / Sailor Juno
 • TnM, TnMK
Wes-Wes / Czarodziejka z Westy

ベスベス
セーラーベスタ

 • ベスベス/セーラーベスタ
 • Besu-Besu / Sērā Besuta
 • Ves-Ves / Sailor Vesta
 • TnM, TnMK

Amazońskie Trio / Amazoński Oddział Wojskowy

Amazońskie Trio [jap. アマゾン・トリオ Amazon Torio; ang. Amazon Trio]. {Ob. rozdział „Cyrk Martwego Księżyca [manga + anime + gry]: Amazońskie Trio”.}

W musicalach znani są też jako Amazoński Oddział Wojskowy [jap. アマゾン軍団 Amazon Gundan; ang. Amazon Army Corps]. Japoński wyraz 軍団 gundan oznacza „oddział wojskowy, korpus wojskowy”

Tygrysie Oko

タイガーズ・アイ

 • タイガーズ・アイ
 • Taigāzu Ai
 • Tiger’s Eye
 • SS, SSK, SDK, AE
Jastrzębie Oko

ホークス・アイ

 • ホークス・アイ
 • Hōkusu Ai
 • Hawk’s Eye
 • SS, SSK, SMS, SDK, AE

{Ob. rozdział „Cyrk Martwego Księżyca [manga + anime + gry]: Jastrzębie Oko”.}

Odrodzone w musicalu „SuperS: Specjalne przedstawienie musicalowe” Jastrzębie Oko znane jest jako Nowe Jastrzębie Oko [jap. ネオ・ホークス・アイ Neo Hōkusu Ai]. Pierwszy człon jest greckim przedrostkiem νεο- neo- („nowo-”) wywodzącym się z wyrazu νέος néos (< νέϝος néwos) („nowy”). Zapisywany jest po japońsku jako ネオ~ neo-.

Rybie Oko

フィッシュ・アイ

 • フィッシュ・アイ
 • Fisshu Ai
 • Fish Eye
 • SS, SSK, SDK, AE
Królikomałpy
 • うさぎざる
 • Usagizaru
 • Rabbit-Monkeys
 • SS, SSK, SMS

Stwory jawiące się jako krzyżówki pomiędzy małpą a królikem: miały małpie ogony i białe królicze uszy. Ich zbiorcza nazwa to także krzyżówka japońskich wyrazów: usagi („królik”) i saru („małpa”).

Lemury

Lemury [jap. レムレス Remuresu; ang. Lemures]. {Ob. rozdział „Cyrk Martwego Księżyca [manga + anime + gry]: Lemury”.}

W musicalach znane są również jako Trupa Cyrku Martwego Księżyca [jap. デッド・ムーン・サーカス団 Deddo Mūn Sākasu Dan; ang. Dark Moon Circus Troupe]. {Ob. rozdział „Cyrk Martwego Księżyca [manga + anime + gry]: Trupa Cyrku Martwego Księżyca”.}

Odrodzona w musicalu „SuperS: Specjalne przedstawienie musicalowe” lemury znane są jako Nowe Lemury [jap. ネオ・レムレス Neo Remuresu; ang. Neo Lemures]. Pierwszy człon jest greckim przedrostkiem νεο- neo- („nowo-”) wywodzącym się z wyrazu νέος néos (< νέϝος néwos) („nowy”). Zapisywany jest po japońsku jako ネオ~ neo-.

Lemur
 • レムレス
 • Remuresu
 • Lemure
 • SDK
Koszmar
 • ナイトメア
 • Naitomea
 • Nightmare
 • SDK

Jest to angielski wyraz nightmare („koszmar”) zapisywany po japońsku jako ナイトメア naitomea.

Mroczny Księżyc
 • ダークムーン
 • Dāku Mūn
 • Dark Moon
 • SDK

Jest to zestawienie angielskich wyrazów dark („mroczny, ciemny”) i moon („księżyc”) zapisywanych po japońsku odpowiednio jako ダーク dāku i ムーン mūn.

Pierroty
 • ピエロ
 • Piero
 • Pierrots
 • SMS

Zniekształcenie wyrazu ピエーロ piēro będącego japońskim zapisem francuskiego pierrot („postać smutna i romantyczna w pantomimie”).

Nienazwane lemury
 • SS, SSK, AE

(W musicalach wystąpiły także lemury, które nie zostały w żaden sposób nazwane.)

Spis treści

Autor

 • 渾沌の天使 Kaosu no Tenshi (opracowanie, tłumaczenie, korekta)