1. »
 2. Varia
 3. »
 4. Etymologia
 5. »
 6. Etymologia imion wrogów — Grimmianie / Rodzina Hoshino

Grimmianie / Rodzina Hoshino

グリーム星人/星野一家

[Musical]

ミュージカル

Grimmianie [jap. グリーム星人 Gurīmu-seijin; ang. Grimmians]. Pierwszy człon odnosi się do nazwiska braci Wilhelma Karla i Jacoba Ludwiga Karla — słynnych niemieckich pisarzy i językoznawców, którzy na podstawie wieloletnich badań podań, mitów i opowieści ludowych opracowali zbiór baśni przetłumaczonych później na wiele języków. Bracia Grimm po japońsku nazywani są グリム兄弟 Gurimu kyōdai, a spisane przez nich baśnie — 『グリム童話』 „Gurimu dōwa”. Możliwe są również warianty グリーム兄弟 Gurīmu kyōdai oraz 『グリーム童話』 „Gurīmu dōwa”. W musicalu, w którym wystąpiły te postaci, wspomina się o baśniach i powieściach. Również pada nazwa niemieckiego miasta Hameln, które słynie z opowieści folklorystycznej pt. „Flecista z Hameln” [niem. „Der Rattenfänger von Hameln”] spisanej właśnie przez braci Grimm. (Forma グリーム Gurīmu może być wariantywnym zapisem nazwiska Grimm. Może również uskuteczniać inne niemieckie nazwisko — Griem — oraz angielski wyraz gleam („błysk, poświata, blask”), jednak niekoniecznie to ma związek z musicalowymi postaciami.) Dwa kolejne człony są japońskim przyrostkami ~星 -sei dodawanym do nazwy własnej planety oraz ~人 -jin oznaczającym mieszkańca jakiegoś miasta, krainy, państwa bądź innego miejsca.

Ziemską tożsamością tych postaci jest Rodzina Hoshino [jap. 星野一家 Hoshino ikka; ang. Hoshino family]. Ostatni człon, 一家 ikka (bądź 一家 ikke) jest japońskim wyrazem oznaczającym „rodzinę, dom, gospodarstwo domowe”. Pierwszy człon jest rzeczywiście istniejącym japońskim nazwiskiem. Jego rozkład na części składowe przedstawia się następująco:

 • hoshi — „gwiazda” (co jest nawiązaniem do pozaziemskiego pochodzenia postaci),
 • no — „pole, łąka, równina, dzicz”.
Damask / Shintarō Hoshino

ダマスク
星野 伸太郎

 • ダマスク/星野 伸太郎
 • Damasuku / Hoshino Shintarō
 • Damask / Shintarō Hoshino
 • MG, MGK

Imię to odnosi się do wyrazu ダマスク damasuku będącego jedną z japońskich nazw gatunkowych róży damasceńskiej [łac. Rosa damascēna] zapożyczonej z angielskiego damask. (Może być jeszcze po japońsku nazywana z łacińska jako ロサ・ダマスケナ Rosa damasukena.) Róża ta nazwę swą zawdzięcza stolicy Syrii — Damaszkowi [akad. 𒁲𒈠𒊭𒅗 DI.MA.SHA.KA Dimašqa; hebr. דמשק Dammeśeq; ar. دِمَشقُ‎ Dimashq].

Ziemską tożsamością Damaska jest Shintarō Hoshino. Imię jest rzeczywiście istniejącym japońskim imieniem. Jego rozkład na części składowe przedstawia się następująco:

 • SHIN — „rozszerzać się; wzrastać”,
 • TAtu: „starszy”,
 • — „syn”, tu: człon często występujący w męskich imionach.

Centi / Hanako Hoshino

センティ
星野 花子

 • センティ/星野 花子
 • Senti / Hoshino Hanako
 • Centi / Hanako Hoshino
 • MG, MGK

Imię to odnosi się do wyrazu センティフォリア sentiforia będącego jedną z japońskich nazw gatunkowych róży stulistnej [łac. Rosa centifolia] zapożyczonej z angielskiego centifolia. (Może być jeszcze po japońsku nazywana z łacińska jako ロサ・ケンティフォリア Rosa kentiforia.) Róża ta nazwę swą zawdzięcza łacińskim wyrazom centum („sto”) i folium („liść”).

Ziemską tożsamością Centi jest Hanako Hoshino. Imię jest rzeczywiście istniejącym japońskim imieniem. Jego rozkład na części składowe przedstawia się następująco:

 • hana — „kwiat”,
 • ko — „dziecię”, tu: człon często występujący w kobiecych imionach.

Gallica / Barako Hoshino

ガリカ(1)
ガリカ(2)
星野 バラ子

 • ガリカ/星野 バラ子
 • Garika / Hoshino Barako
 • Gallica / Barako Hoshino
 • MG, MGK

Imię to odnosi się do wyrazu ガリカ garika będącego jedną z japońskich nazw gatunkowych róży francuskiej [łac. Rosa gallica] zapożyczonej z angielskiego gallica. (Może być jeszcze po japońsku nazywana z łacińska jako ロサ・ガリカ Rosa garika.) Róża ta nazwę swą zawdzięcza łacińskiemu wyrazowi gallicus („galijski (francuski)”).

Ziemską tożsamością Galliki jest Barako Hoshino. Imię jest rzeczywiście istniejącym japońskim imieniem. Jego rozkład na części składowe przedstawia się następująco:

 • バラ bara — „róża” (zapisywane znakami chińskimi jako 薔薇 bara),
 • ko — „dziecię”, tu: człon często występujący w kobiecych imionach.

Moss / Seika Hoshino

モス
星野 聖火

 • モス/星野 聖火
 • Mosu / Hoshino Seika
 • Moss / Seika Hoshino
 • MG, MGK

Imię to odnosi się do wyrazu モス mosu będącego jedną z japońskich nazw gatunkowych róży mchowej [łac. Rosa mūscōsa] zapożyczonej z angielskiego moss. (Może być jeszcze po japońsku nazywana z łacińska jako ロサ・ムスコサ Rosa musukosa.) Róża ta nazwę swą zawdzięcza łacińskiemu wyrazowi mūscōsus („mchowy”).

Ziemską tożsamością Moss jest Seika Hoshino. Japoński wyraz 聖火 seika oznacza „święty ogień, Ogień Olimpijski”. (Może również funkcjonować jako imię własne.)

Alba / Kibō Hoshino

アルバ
星野 希望

 • アルバ/星野 希望
 • Aruba / Hoshino Kibō
 • Alba / Kibō Hoshino
 • MG, MGK

Imię to odnosi się do wyrazu アルバ aruba będącego jedną z japońskich nazw gatunkowych róży białokwiatowej [łac. Rosa alba] zapożyczonej z angielskiego alba. (Może być jeszcze po japońsku nazywana z łacińska jako ロサ・アルバ Rosa aruba.) Róża ta nazwę swą zawdzięcza łacińskiemu wyrazowi albus („biały”).

Ziemską tożsamością Alby jest Kibō Hoshino. Japoński wyraz 希望 kibō oznacza „nadzieję”. (Może również funkcjonować jako imię własne.)

Spis treści

Autor

 • 渾沌の天使 Kaosu no Tenshi (opracowanie, tłumaczenie, korekta)