1. »
 2. Varia
 3. »
 4. Etymologia
 5. »
 6. Etymologia imion wrogów — Bractwo Czarnego Księżyca

Bractwo Czarnego Księżyca

ブラック・ムーン一族

[Manga + anime + gry]

漫畫・アニメ・ゲーム

Bractwo Czarnego Księżyca [jap. ブラック・ムーン一族 Burakku Mūn Ichizoku]. Pierwsze dwa człony są angielskimi wyrazami black („czarny”) i moon („księżyc”) zapisywanymi po japońsku odpowiednio jako ブラック burakku i ムーン mūn. Ma to wskazywać na opozycję względem „białego” Księżyca. Trzeci człon jest japońskim wyrazem 一族 ichizoku, tłumaczony jako „bractwo”, „klan” bądź „rodzina”. (Stąd też bierze się wersja Rodzina Czarnego Księżyca, jednak wszyscy członkowie tej grupy nie są wzajemnie ze sobą powiązani genetycznie. Wiemy tylko, iż rodzeństwem są: Demand i Saphir; Kōan, Berthier, Petz i Calaveras; Chiral i Achiral. Wiemy również, iż zarówno w mandze, jak i anime Esmeraude podkochuje się w Demandzie. W anime Kōan darzy głębszymi uczuciami Rubeusa, z kolei Petz i Saphira łączy wzajemna miłość. I bynajmniej w żadnym z tych wypadków nie chodzi o miłość braterską lub siostrzaną (ani o kazirodczą, jako iż we współczesnej Japonii takie związki tolerowane nie są). Nic się natomiast nie wspomina o jakichkolwiek rodzinnych powiązaniach Rubeusa i Esmeraude.)

Kwaterą główną Bractwa Czarnego Księżyca jest zamek na tzw. Mrocznej Planecie Nemezis [jap. 暗黒惑星ネメシス Ankoku Wakusei Nemeshisu; ang. Dark Planet Nemesis], która jest dziesiątą planetą Układu Słonecznego.

Mędrzec / Fantom Śmierci

ワイズマン/デス・ファントム

 • ワイズマン/デス・ファントム
 • Waizuman / Desu Fantomu
 • Wiseman / Death Phantom
 • Czarny Księżyc 15–26
 • R 60–88

Imię to jest nawiązaniem do angielskiego wyrazu wiseman („mędrzec, mądry człowiek”) zapisywanego po japońsku jako ワイズマン waizuman. Nazwa ta może mieć jakiś związek z jednym z archetypów postulowanych przez szwajcarskiego psychoanalityka C. G. Junga. Archetyp to pierwotny wzorzec (pierwowzór) postaci, zdarzenia, motywu lub schematu. Archetypy stanowią elementy strukturalne nieświadomości wspólne wszystkim ludziom na świecie. Jednym z takich archetypów jest właśnie Stary Mędrzec — symbol pierwiastka duchowego, mądrości kultury, uosobienie mędrca, wewnętrznego duchowego przewodnika.

Rzeczywista tożsamość Mędrca to Fantom Śmierci. Oba człony są angielskimi wyrazami death („śmierć”) i phantom („fantom, duch, zjawa”) zapisywanymi po japońsku odpowiednio jako デス desu i ファントム fantomu. Wyraz phantom (alternatywnie zapisywany jako fantom) wywodzi się ze starogreckiego φάντασμα phántasma („fantazmat, fantazja; wizja; zjawa”) poprzez łacińskie phantasma i francuskie fantasme. Imię „Fantom Śmierci” można zatem odczytywać dosłownie jako zjawę zmarłej osoby, bowiem ciało, które Mędrzec skrywa pod szatami, w rzeczywistości jest kościotrupem. W mandze czytamy, iż dotychczasowe ciało Mędrca uległo rozpadowi, pozostawiając po sobie tylko kościotrupa, a on sam zespolił się z planetą Nemezis. „Fantom Śmierci” może też symbolicznie oznaczać widmo nadchodzącej śmierci.

Mędrzec tytułuje siebie również jako Władca Ciemności [jap. 暗黒の支配者 Ankoku no Shihaisha; ang. Ruler of Darkness]. Jest to zestawienie japońskich wyrazów 暗黒 ankoku („ciemność”), no (partykuła dopełniacza) i 支配者 shihaisha („władca”).

Czarna Dama

ブラック・レディ

 • ブラック・レディ
 • Burakku Redi
 • Black Lady
 • Czarny Księżyc 22–25
 • R 85–88

Nietrudno się domyślić, że oba człony to angielskie wyrazy black („czarny”) i lady („dama”) zapisywane po japońsku odpowiednio jako ブラック burakku i レディ redi. Drugi człon jest odniesieniem do pełnego imienia Chibi-Usy, które brzmi Księżniczka Usagi Mała Dama Serenity [jap. プリンセス・うさぎ・スモール・レディ・セレニティ Purinsesu Usagi Sumōru Redi Sereniti]. Pierwszy człon zasię dotyczy nazwy Bractwa Czarnego Księżyca [jap. ブラック・ムーン一族 Burakku Mūn Ichizoku], a także wpisuje się w ogólny schemat imion trzech wysoko postawionych postaci: Niebieskiego Saphira, Zielonej Esmeraude oraz Szkarłatnego Rubeusa. (Książę Demand nie ma w swym imieniu epitetu „Biały”, jednakże jego włosy i ubiór są tego właśnie koloru.) Istotną różnicą między imionami Czarnej Damy i wyżej wymienionej trójki jest jednak to, że z Czarną Damą nie skojarzono żadnego kamienia szlachetnego (takiego jak np. onyks), a jej epitet, „Czarna”, nie jest rdzennie japońskim wyrażeniem (takowym byłoby 黒の kuro no). Wszystko to może wskazywać na to, że choć Czarna Dama weszła w skład Bractwa Czarnego Księżyca, nigdy nie została jego członkinią z prawdziwego zdarzenia.

Czarna Dama tytułuje siebie również jako Królowa Ciemności [jap. 暗黒の女王 Ankoku no Joō; ang. Queen of Darkness]. Jest to zestawienie japońskich wyrazów 暗黒 ankoku („ciemność”), no (partykuła dopełniacza) i 女王 joō („królową”, dosł. „kobieta-król”).

Książę Demand

プリンス・デマンド

 • プリンス・デマンド
 • Purinsu Demando
 • Prince Demand
 • Czarny Księżyc 15–25
 • R 74–87

Tytuł tej postaci jest angielskim wyrazem prince („książę, królewicz”) zapisywanym po japońsku jako プリンス purinsu.

Pisownia imienia własnego może sprawiać pewne trudności. Nie ulega jednak wątpliwości, iż biały kolor i diamentowe zdobienia stroju Księcia Demanda nawiązują do kamienia szlachetnego o nazwie „diament” (wzór chemiczny: C). Nie może być to jednak japoński zapis angielskiego wyrazu diamond, bowiem jest uskuteczniany jako ダイヤモンド daiyamondo. Tak naprawdę pod zapisem デマンド demando może się kryć obecnie już archaiczny wyraz demand z jęz. wczesno-nowo-wysoko-niemieckiego. Jęz. (późno-)nowo-wysoko-niemiecki jest inną nazwą literackiej odmiany współczesnego jęz. niemieckiego. Obecnie Niemcy uskuteczniają ów wyraz jako Diamant (zapis japoński — ディアマント diamanto), choć w odniesieniu poetyckim może się pojawić nieco starsza pisownia Demant (zapis japoński — デマント demanto). Wyraz Demand obok Diémand i Diemand jest także francuskim nazwiskiem o tożsamym znaczeniu. (Warto odnotować, iż pisownia Demand pojawia się na jednym musicalowym CD. Na razie nie ma powodu sądzić, iż jest błędna, należy zatem przyjąć ją jako obowiązującą, choć na CD musicalowych zdarzają się błędy.) Nazwa diamentu pochodzi od formy D. l.poj. wyrazu greckiego ἀδάμαντος adámantos („niepokonany, niezniszczalny”) poprzez łacińskie adamantis i późnołacińskie diamantis. (Formy M. brzmią odpowiednio ἀδάμᾱς adámās, adamās i diamas.) Do angielskiego trafiły nawet dwie pochodne tego rdzenia: diamond („diament”) poprzez starofrancuskie diamant tudzież adamant („twardy, zdecydowany, nieustępliwy, nieugięty”) bezpośrednio z łaciny. Japończycy z kolei minerał ów znają również jako 金剛石 kongōseki (dosł. „niezniszczalny kamień”).

(Czasami imię Księcia Demanda niektórzy fani wiążą z nazwą minerału „demantoid”, którego nazwa pochodzi od holenderskiego demant („diament”) i przyrostka -oid (wywodzącego się z greckiego -εἶδος -eîdos i oznaczającego podobieństwo do czegoś, posiadanie formy czegoś). Japończycy uskuteczniają jego nazwę jako デマントイド demantoido, która mogła być skrócona do デマンド demando. Demantoid jednakże ma zazwyczaj trawiastozieloną lub szmaragdowozieloną barwę, podczas gdy Książę Demand wyraźnie kojarzy się z bielą i srebrem. Ponadto każda bliska osoba z otoczenia Demanda — Saphir, Esmeraude i Rubeus — nazwana jest na cześć jednego z czterech wielkich kamieni szlachetnych — szafiru, szmaragdu i rubinu. Czwartym drogocennym kamieniem jest, jak się nietrudno domyślić, właśnie diament.)

(Niewykluczone jest też powiązanie imienia Księcia Demanda z angielskim wyrazem demand („żądanie, nakazywanie, domaganie się, wymaganie”), który po japońsku zapisywany jest właśnie デマンド demando. Wskazywałoby to na obsesję Księcia Demanda na punkcie Nowej Królowej Serenity. Właśnie to podobieństwo między imieniem Księcia i angielskim wyrazem demand sprawia, że tytuł musicalowej piosenki «Innocent Demand», możemy jednocześnie interpretować w dwójnasób: jako „niewinny Demand” i jako „niewinne żadanie”.)

Niebieski Saphir

蒼のサフィール

 • 蒼のサフィール
 • Ao no Safīru
 • Blue Saphir
 • Czarny Księżyc 15–24
 • R 75–86

Epitet jest japońskim wyrazem ao („błękit, niebieszcz”).

Pisownia imienia własnego może sprawiać pewne trudności. Nie ulega jednak wątpliwości, iż chodzi o nawiązanie do kamienia szlachetnego o nazwie „szafir”. Nie może być to japoński zapis angielskiego wyrazu sapphire, bowiem jest uskuteczniany jako サファイア safaia. Tak naprawdę pod zapisem サフィール safīru może się kryć francuski wyraz saphir („szafir”). (Prawdę mówiąc, Japończycy mogą zapisać w ten sposób również starofrancuską formę tegoż wyrazu — safir, jednak to właśnie nowofrancuskie wyrazy są lepiej znane i częściej używane przez Japończyków, włącznie z panią Takeuchi.) Nazwa szafiru pochodzi od łacińskiego wyrazu sapphīrus (posiadającego alternatywne formy sapphir oraz sappir), a ten z kolei ze starogreckiego σάπφειρος sáppheiros („ciemnoniebieski”), który wonczas odnosił się przede wszystkim do lazurytu [łac. lapis lazulī]. Japończycy z kolei minerał ów znają również jako 蒼玉 sōgyoku bądź 青玉 seigyoku (dosł. „niebieski kamień szlachetny”). (Pierwsza forma zawiera identyczny znak chiński jak w epitecie Saphira.) Szafir jest niebieską odmianą korundu [jap. コランダム korandamu bądź 鋼玉 kōgyoku] (wzór chemiczny: Al2O3).

Zielona Esmeraude

翠のエスメロード
エスメロード・ドラゴン

 • 翠のエスメロード
 • Midori no Esumerōdo
 • Green Esmeraude
 • Czarny Księżyc 15–20
 • R 73–84

Epitet jest japońskim wyrazem midori („zieleń”).

Pisownia imienia własnego może sprawiać pewne trudności. Nie ulega jednak wątpliwości, iż chodzi o nawiązanie do kamienia szlachetnego o nazwie „szmaragd” (wzór chemiczny: Be3Al2(SiO3)6). Nie może być to japoński zapis angielskiego wyrazu emerald, bowiem jest uskuteczniany jako エメラルド emerarudo. Tak naprawdę pod zapisem エスメロード esumerōdo może się kryć starofrancuski wyraz esmeraude. (Nowofrancuska forma to émeraude, która uskuteczniana jest jako エメロード emerōdo.) Nazwa szmaragdu pochodzi od łacińskiego wyrazu smaragdus, a ten z kolei z sanskryckiego मरकन marakata („zielony”) poprzez starogrecką formę σμάραγδος smáragdos. Angielski wyraz wywodzi się natomiast z wyżej wymienionego starofrancuskiego, a ten zaś z późnołacińskiego esmaraldus. Japończycy z kolei minerał ów znają również jako 翠玉 suigyoku bądź 緑玉 ryokugyoku (dosł. „zielony kamień szlachetny”). (Pierwsza forma zawiera znak chiński identyczny do tego w epitecie Esmeraude.) Szmaragd jest zieloną odmianą berylu.

W anime Esmeraude przybiera postać smoka. Taka jej forma znana jest jako Smok Esmeraude [jap. エスメロード・ドラゴン Esumerōdo Doragon; ang. Esmeraude Dragon]. Drugi człon, ドラゴン doragon, jest japońskim zapisem angielskiego dragon („smok”), który wywodzi się ze starogreckiego δράκων drákōn („smok, wielki żmij”).

Szkarłatny Rubeus

紅のルベウス

 • 紅のルベウス
 • Kurenai no Rubeusu
 • Crimson Rubeus
 • Czarny Księżyc 15–22
 • R 60–74

Epitet jest japońskim wyrazem kurenai („szkarłat, czerwień”).

Samo imię własne pośrednio nawiązuje do kamienia szlachetnego o nazwie „rubin”. Pod zapisem ルベウス rubeusu kryje się łaciński wyraz rubeus („czerwony”), z którego właśnie pochodzi nazwa rubinu. Angielski wyraz ruby jest uskuteczniany jako ルビー rubī. Japończycy minerał ów znają również jako 紅玉 kōgyoku (dosł. „czerwony kamień szlachetny”). (Nazwa ta zawiera znak chiński identyczny do tego w epitecie Rubeusa.) Rubin jest czerwoną odmianą korundu (wzór chemiczny: Al2O3).

Rubeus w anime wykonuje manewr pt. (Dzika) Zamieć Wodna [jap. ウォーター・(ワイルド・)ブリザード Wōtā (Wairudo) Burizādo; ang. Water (Wild) Blizzard].

W nieoficjalnym angielskim przekładzie gry „Cz. z Ks.: Inna historia” pojawia się błędny zapis imienia Rubeusa znakami alfabetu łacińskiego: Rubius.

Cztery Upiorne Siostry

Cztery Upiorne Siostry [jap. あやかしの四姉妹 Ayakashi no Yon Shimai; ang. Four Spectre Sisters]. Ostatnie człony mają dość jasną etymologię, więc warto zacząć od nich. Są to to po prostu zwyczajne japońskie wyrazy yon („cztery”) oraz 姉妹 shimai („siostry”).

Pierwszy człon również jest japońskim wyrazem, mianowicie ayakashi. Jest to zbiorcze określenie duchów i zjaw pojawiających się nad powierzchnią wody. W prefekturze Nagasaki i wyspie Tsushima tak mówi się na świetliki i błędne ogniki unoszące się nad zbiornikami wody późnym wieczorem i wyglądające jak dzieci chowające się w środku ognia (tzw. 妖の怪火 ayakashi no kaika); w prefekturach Yamaguchi i Saga są to natomiast mściwe duchy ludzi, którzy zginęli w wyniku zatopienia okrętu i próbują schwytać ludzi, aby do nich dołączyli (znane indziej jako 船幽霊/舟幽霊 funa-yūrei, tj. „zjawy z okrętów”). Stąd wywodzi się drugie znaczenie tego rzeczownika: „coś dziwnego, podejrzanego, nadprzyrodzonego”.

W zbiorze opowieści o duchach sięgającego okresu Edo pt. 『怪談老の杖』 “Kwaidan-rō no tsue” („Laska starego opowiadacza o duchach”) zanotowano następującą historię. Było to w miejscowości Taitōsaki okręgu Chōsei prefektury Chiba [jap. 千葉県長生郡大東崎 Chiba-ken Chōsei-gun Taitōsaki], kiedy podczas długiej podróży na morzu żeglarze sprowadzili swój statek na brzeg, aby uzupełnić zapasy słodkiej wody. Przybywszy na ląd, żeglarze napotkali piękną kobietę niosącą kilka wiaderek z wodą. Zapytana, skąd wzięła wodę, powiedziała im, że w pobliżu znajduje się studnia i że z radością podzieli się z nimi wodą. Kiedy żeglarze powrócili na statek i opowiedzieli o tym kapitanowi, ten stwierdził, że w tamtym miejscu nie ma studni, a owa kobieta to w istocie ayakashi od dawna zwabiająca marynarzy poszukujących wody pitnej. Niezwłocznie rozkazał wyprowadzić okręt z powrotem na morze i, spoglądnąwszy wstecz, ujrzał, jak kobieta zaczęła uganiać się za statkiem i wgryzła się w kadłub. Załoga odepchnęła ja wiosłem i uszła z życiem.

Cztery Upiorne Siostry w mandze są powiązane z upiornymi, dziwnymi, nadprzyrodzonymi zjawiskami: Kōan podszywa się za kierowniczkę klubu zjawisk paranormalnych i to za jej sprawą dochodzi do tajemniczych samozapłonów, Berthier jest różdżkarką, Calaveras jest medium, Petz zaś dowodzi droidami, które występują jako sobowtóry osób i używają latających talerzy. Calaveras i duchy poległych sióstr w mandze wykonują manewr pt. Atak Energii Duchowej [jap. スピリット・エネルギー・アタック Supiritto Enerugī Atakku; ang. Spirit Energy Attack]. Zarówno w mandze, jak i anime siostry zwabiają do siebie niewinnych ludzi do siebie niczym właśnie wyżej wspomniane kobiece widmo czyhające na marynarzy.

Zdaniem autora strony Dies Gaudii Cztery Upiorne Siostry mogą nawiązywać do Trzech Sióstr Losu [ang. Three Weird Sisters bądź Three Wyrd Sisters] — postaci z anglosaksońskiego folkloru. (Nowoangielski wyraz weird zyskał znaczenie „dziwny” jako podstawowe, jednak jego staroangielska forma wyrd oznaczała „los, fatum”.) Pierwowzorem tych postaci są Norny [staronord. Nornir] — w mitologii nordyckiej trzy boginie przeznaczenia przędące nić ludzkiego życia; odpowiedniczki greckich Mojr [gr. Μοῖραι Moîrai] i rzymskich Park [łac. Parcae]:

 • Urd bądź Wyrd [staronord. Urðr] (dosł. „los”) — odpowiedzialna za przeszłość.
 • Werdandi [staronord. Verðandi] (dosł. „stawanie się”) — odpowiedzialna za teraźniejszość.
 • Skuld [staronord. Skuld] (dosł. „obowiązek”) — odpowiedzialna za przyszłość i długość życia.

W szekspirowskim dramacie „Makbet” są to trzy tajemnicze czarownice, które zastąpiły drogę Makbetowi. Istoty te czają się jak mroczne myśli i nieuświadomione pokusy. Sprowadzają nieszczęścia częściowo dzięki swym nadprzyrodzonym mocom, jednak przede wszystkim dzięki zdolnościom odnajdywania słabości swych interlokutorów.

Kōan

末っ子(四女) コーアン

 • コーアン
 • Kōan
 • Kōan
 • Czarny Księżyc 15
 • R 60–86

Imię to nawiązuje do japońskiej nazwy minerału „kermesyt” — 紅安鉱 kōankō (dosł. „minerał czerwony antymon”) (wzór chemiczny: Sb2S2O). Często miast 紅安 kōan można spotkać właśnie zapis コーアン kōan. Japończycy minerał ów znają również jako ケルメサイト kerumesaito, który wywodzi się z angielskiego kermesite. (Stąd też w wielu tłumaczeniach anime i mangi na inne języki (w tym i na polski) pojawia się pisownia Kermesite.) Nazwa kermesytu pochodzi od perskiego wyrazu قرمزق qurmizq („szkarłatny”), a ten z kolei z sanskryckiego कृमि kṛmi („robak”). Polskie czerw, rosyjskie червь czerẃ, staro-cerkiewno-słowiańskie чрьвь črĭvĭ, litewskie kirmis, łotewskie cirmenis i staropruskie girmis mają ten sam rodowód i podobne znaczenie. Z samic owadów z rodzaju czerwiec (Kermes) wydobywa się czerwony barwnik o tejże nazwie.

Kōan określana jest jako najmłodsze dziecię (czwarta córa) [jap. 末っ子(四女) suekko (yonjo); ang. youngest child (fourth daughter)]. Oba określenia to japońskie rzeczowniki 末っ子 suekko („najmłodsze dziecię”) oraz 四女 yonjo („czwarta córka”).

Kōan w mandze nosi alias Kōan Kurodzuki [jap. 黒月 紅安 Kurodzuki Kōan]. Jest to zestawienie wyrazów kuro i tsuki dosłownie oznaczających „czarny księżyc” i będących nawiązaniem do Bractwa Czarnego Księżyca, z kolei etymologia wyrazu 紅安 kōan została już wyjaśniona wyżej.

Kōan w starym anime i grach wykonuje manewr pt. Ciemny Ogień [jap. ダルク・ファイヤー Daruku Faiyā; ang. Dark Fire]. Jest to antyteza mocy Czarodziejki z Marsa.

W nieoficjalnym angielskim przekładzie gry „Cz. z Ks.: Inna historia” pojawia się błędny zapis imienia Kōan znakami alfabetu łacińskiego: Cooan.

Berthier

三女 ベルチェ

 • ベルチェ
 • Beruche
 • Berthier
 • Czarny Księżyc 15–16
 • R 60–86

Imię to nawiązuje do japońskiej nazwy minerału „berthieryt” — ベルチェ鉱 beruche-kō (dosł. „minerał berthier[yt]”) (wzór chemiczny: FeSb2S4). Japończycy minerał ów znają również jako ベルチェライト berucheraito, który wywodzi się z angielskiego berthierite. (Stąd też w wielu tłumaczeniach anime i mangi na inne języki (w tym i na polski) pojawia się pisownia Berthierite.) Nazwa berthierytu pochodzi od nazwiska francuskiego chemika i mineraloga Pierre’a Berthiera (1782–1861).

Berthier określana jest jako trzecia córa [jap. 三女 sanjo; ang. third daughter]. Określenie to jest japońskim rzeczownikiem 三女 sanjo („trzecia córa”).

Berthier w starym anime i grach wykonuje manewr pt. Ciemna Woda [jap. ダルク・ウォーター Daruku Wōtā; ang. Dark Water]. Jest to antyteza mocy Czarodziejki z Merkurego.

W nieoficjalnym angielskim przekładzie gry „Cz. z Ks.: Inna historia” pojawia się błędny zapis imienia Berthier znakami alfabetu łacińskiego: Beruche.

Calaveras

次女 カラベラス

 • カラベラス
 • Karaberasu
 • Calaveras
 • Czarny Księżyc 15–18
 • R 60–86

Imię to nawiązuje do japońskiej nazwy minerału „kalaweryt” — カラベラス鉱 karaberasu-kō (dosł. „minerał kalawer[yt]”) (wzór chemiczny: AuTe2). Japończycy minerał ów znają również jako カラベライト karaberaito, który wywodzi się z angielskiego calaverite. (Stąd też w wielu tłumaczeniach anime i mangi na inne języki (w tym i na polski) pojawia się pisownia Calaverite.) Nazwa kalawerytu pochodzi od nazwy hrabstwa Calaveras w Kalifornii, w którym odnaleziono złoża tego minerału, nazwa samego hrabstwa zaś od l.mn. hiszpańskiego wyrazu calavera („czaszka”).

Calaveras określana jest jako druga córa [jap. 次女 jijo; ang. second daughter]. Określenie to jest japońskim wyrazem 次女 jijo („następna (druga) córa”).

Calaveras w starym anime i grach wykonuje manewr pt. Ciemna Piękność [jap. ダルク・ビュート Daruku Byūto; ang. Dark Beaut]. Jest to antyteza mocy Czarodziejki z Wenus.

W nieoficjalnym angielskim przekładzie gry „Cz. z Ks.: Inna historia” pojawia się błędny zapis imienia Calaveras znakami alfabetu łacińskiego: Karaberas.

Petz

長女 ペッツ

 • ペッツ
 • Pettsu
 • Petz
 • Czarny Księżyc 15–17
 • R 60–86

Imię to nawiązuje do japońskiej nazwy minerału „petzyt” — ペッツ鉱 pettsu-kō (dosł. „minerał petz[yt]”) (wzór chemiczny: Ag3AuTe2). Japończycy minerał ów znają również jako ペッツアイト pettsuaito, który wywodzi się z angielskiego petzite. (Stąd też w wielu tłumaczeniach anime i mangi na inne języki (w tym i na polski) pojawia się pisownia Petzite.) Nazwa petzytu pochodzi od nazwiska rumuńskiego mineraloga W. Petza, który jako pierwszy zbadał ten minerał.

Petz określana jest jako najstarsza córa [jap. 長女 chōjo; ang. eldest daughter]. Określenie to jest japońskim wyrazem 長女 chōjo („najstarsza (pierwsza) córa”).

Petz w starym anime i grach wykonuje manewr pt. Ciemny Grzmot [jap. ダルク・サンダー Daruku Sandā; ang. Dark Thunder]. Jest to antyteza mocy Czarodziejki z Jowisza.

Na koniec warto zwrócić uwagę, że imiona wszystkich czterech sióstr powstały poprzez odrzucenie przyrostka ~鉱 -kō od nazwy poszczególnego minerału.

Bracia Boule

Bracia Boule [jap. 人工原石ブールブラザーズ Būru Burazāzu bądź 人造宝石ブラザーズ Jinzō Hōseki Burazāzu; ang. Boule Brothers]. Pierwsze dwa zapisy występują w mandze. Wyraz 人工原石 jinkō genseki („sztuczny nieoszlifowany kamień”), mimo iż zapisywany znakami chińskimi, uskuteczniany jest jako ブール būru, co jest japońskim zapisem angielskiego wyrazu boule (syntetycznie utworzony z tlenku glinu szafir, rubin bądź inna odmiana korundu). Z kolei ブラザーズ burazāzu jest japońskim zapisem l.mn. angielskiego wyrazu brothers. L.poj. brzmi brother („brat”) i jest zapisywana po japońsku jako ブラザー burazā. W anime bracia noszą nieco inszą nazwę, której pierwszy człon, 人造宝石 jinzō hōseki, jest japońskim wyrażeniem oznaczającym „sztuczny (syntetyczny) kamień szlachetny”.

Chiral i Achiral

キラル アキラル

 • キラル&アキラル
 • Kiraru & Akiraru
 • Chiral & Achiral
 • Czarny Księżyc 19
 • R 81

Imiona ich są terminami chemicznymi i fizycznymi. Chiralność to taka cecha cząsteczek chemicznych, która przejawia się w tym, że cząsteczka wyjściowa i jej lustrzane odbicie nie są identyczne i nie można ich nałożyć na siebie na drodze przesunięć i obrotów w przestrzeni. Achiralność zaś jest właściwością cząsteczki polegającą na jej identyczności z własnym odbiciem lustrzanym i zdolności nałożeniu się na nie. Pojęcia te stosowane są również w odniesieniu do figur geometrycznych w matematyce. Przykładami z życia codziennego są prawa i lewa ręce (bądź rękawice) czy też prawo- i lewoskrętna sprężyny. Terminy キラル kiraru i アキラル akiraru, będące japońskim zapisem angielskich wyrazów chiral i achiral odpowiednio, wywodzą się z greckiego wyrazu χείρ cheír („ręka”) i przedrostka ἀ- a- („nie-”). Chiral i Achiral są porównywani do optycznych izomerów i bliźniąt niczym odbicia w lustrze.

Droidy

Droidy [jap. ドロイド Doroido; ang. Droids]. Forma ドロイド doroido jest skróceniem wyrazu アンドロイド andoroido będącej japońskim zapisem angielskiego wyrazu android („android, robot mający postać człowieka”, dosł. „człekokształtny”). Wyraz ten jest połączeniem formy D. l.poj. greckiego wyrazu ἀνδρός andrós („mężczyzna”) (którego M. l.poj. brzmi ἀνήρ anḗr) i przyrostka -εἶδος -eîdos oznaczającego podobieństwo do czegoś, posiadanie postaci czegoś. Mangowe droidy, w odróżnieniu od tych ze starego anime, przejawiały zachowania charakterystyczne dla robotów (którymi w rzeczy samej byli).

Kto jest dobrze obeznany z kulturą popularną z lat 80–90, ten szybko skojarzy nazwę tych potworów z dwójką droidów C-3PO i R2-D2 z uniwersum „Gwiezdnych wojen”. Ogólnie rzecz biorąc, w fikcyjnym świecie „Gwiezdnych wojen” słowem „droid” określa się większość bardziej złożonych robotów, zazwyczaj wyposażonych w pewien rodzaj sztucznej inteligencji. Co ciekawe, wyraz ten został zastrzeżony przez George’a Lucasa i nie może być używany w produktach komercyjnych bez jego zgody, trudno jednak potwierdzić, czy słowo „droid” jest używane w „Czarodziejki z Księżyca” z pozwolenia Lucasfilmu czy też nie. Niemniej trudne jest też stwierdzenie, czy Naoko Takeuchi w ogóle zapożyczyła wyraz „droid” właśnie z „Gwiezdnych wojen”. Choć przygody C-3PO i R2-D2 doczekały się także oddzielnej ekranizacji w postaci amerykańskiego serialu animowanego z r. 1985 pt. „Gwiezdne wojny: Droidy: Przygody R2-D2 i C-3PO” [ang. “Star Wars: Droids: The Adventures of R2-D2 and C-3PO”; jap. 『スター・ウォーズ ドロイドの大冒険』 “Sutā Wōzu: Doroido no daibōken”], nie stał się on jednak wielkim hitem jak filmy.

Źródłem natchnienia o wiele bardziej prawdopodobnym są seriale z gatunku „efektów specjalnych” [jap. 特撮 tokusatsu] o drużynach „sojuszników sprawiedliwości”, gdzie często i gęsto pojawiały się różnego rodzaju człekokształtne roboty (zwane z japońska 特撮ロボ(ット) tokusatsu robo(tto). Wśród seriali, w których wystąpiły takie właśnie androidy, można wymienić chociażby: „Atom Żelazne Ramię” [jap. 『鉄腕アトム』 “Tetsuwan Atomu”; ang. “Mighty Atom”] (r. 1959 na podstawie mangi o tej samej nazwie; znany też jako “Astro Boy”), „Android Kikaider” [jap. 『人造人間キカイダー』 “Jinzō Ningen Kikaidā”; ang. “Android Kikaider”] (lata 1972–73), „Jumborg As” [jap. 『ジャンボーグエース “Jambōgu A [Ēsu]”; ang. “Jumborg Ace”] (r. 1973), „Żelazny Król” [jap. 『アイアンキング』 “Aian Kingu”; ang. “Iron King”] (lata 1972–73), „Izenborg: Wielka Wojna z Dinozaurami” [jap. 『恐竜大戦争アイゼンボーグ』 “Kyōryū Daisensō Aizenbōgu”; ang. “Dinosaur War Izenborg”] (lata 1977–78).

Droidy podwładne Berthier

ベルチェ配下のドロイド

Atsugessho

アツゲッショ

 • アツゲッショ
 • Atsugessho
 • Atsugessho
 • R 61

Zniekształcenie japońskiego rzeczownika 厚化粧 atsu-geshō („ostry makijaż”). Wyrazu tego można używać w odniesieniu makijażu używanego w sztukach dramatycznych, często jednakże stosowany bywa w znaczeniu ujemnym, np. mówiąc o osobie, która używa zbyt dużo makijażu, by zamaskować nielubiane przez siebie rysy twarzy. Droid Atsugessho prowadziła sklep z kosmetykami i zalecała dziewczętom nosić makijaż, żeby stać się jeszcze piękniejszymi.

W postaci ludzkiej nosiła alias Shōko Atsuge [jap. 厚毛 粧子 Atsuge Shōko] będący nawiązaniem do jej prawdziwego imienia. Znaki chińskie służące do zapisu tego aliasu są tu zastosowane wyłącznie fonetycznie (może tylko poza pierwszym i trzecim). Niemniej jednak niżej następuje wykaz ich znaczeń:

 • atsu — „gęstość”,
 • ke — „sierść” (udźwięcznione tutaj do ge),
 • SHŌ — „kosmetyk” (najczęściej występuje nie pojedynczo, acz w złożeniu 化粧 keshō o tymże znaczeniu),
 • ko — „dziecię”, tu: człon często występujący w kobiecych imionach.

W nieoficjalnym angielskim przekładzie gry „Cz. z Ks.: Inna historia” droidowi Atsugessho nadano imię: Makeup Gal.

Niphas

ニパス

 • ニパス
 • Nipasu
 • Niphas
 • R 62

Grecki wyraz νιφάς niphás („śnieżynka”) zapisywany po japońsku jako ニパス nipasu i wywodzący się z wyrazu νίψ níps < *σνίψ *sníps („śnieg”). Wygląd i moce droida Niphas są nawiązaniem do kobiecego ducha w folklorze japońskim o imieniu 雪女 Yuki onna (dosł. „śnieżna kobieta”), który potrafił wywoływać zamiecie śnieżne.

Droidy podwładne Kōan

コーアン配下のドロイド

Dumble

ダンブル

 • ダンブル
 • Damburu
 • Dumble
 • R 63

Istnieją dwa możliwe wytłumaczenia pochodzenia imienia tego droida.

Zdaniem autora strony Dies Gaudii jest ono połączeniem angielskich wyrazów dumbbell („hantel, ciężarek”) i tumble („upadek”) zapisywanych po japońsku odpowiednio jako ダンベル damberu i タンブル tamburu. Niewykluczone jest też powiązanie z wyrazem rumble („bójka uliczna”) zapisywanym po japońsku jako ランブル ranburu. Droid Dumble wykazywała się wielką siłą fizyczną i umiejętnościami bojowymi tudzież podżegała ludzi do brutalnych walk.

Z kolei na stronie Tuxedo Unmasked wysunięto przypuszczenie, że może raczej chodzić o połączenie pseudonimów dwu słynnych japońskich zapaśniczek: Dump Matsumoto [jap. ダンプ松本 Dampu Matsumoto] (prawdziwe imię 松本 香 Matsumoto Kaoru, ur. 1960.11.11) oraz Bull Nakano [jap. ブル中野 Buru Nakano] (prawdziwe imię 青木 恵子 Aoki Keiko, ur. 1968.01.08), które osiągnęły szczyt kariery w latach 80. i 90. XX wieku.

W nieoficjalnym angielskim przekładzie gry „Cz. z Ks.: Inna historia” pojawia się błędny zapis imienia tego droida znakami alfabetu łacińskiego: Danble.

Droidy podwładne Petz

ペッツ配下のドロイド

Fūraiki

風雷鬼/フウライキ

 • 風雷鬼/フウライキ
 • Fūraiki
 • Fūraiki
 • R 64

Zestawienie trzech znaków chińskich („wiatr”), RAI („piorun, błyskawica; grzmot, grom”) i KI („demon”), co razem daje „demona wiatrów i błyskawic”. Wszystko to dobrze opisuje istotę i zdolności droida Fūraiki. Jej imię może być także zapisywane katakaną.

W nieoficjalnym angielskim przekładzie gry „Cz. z Ks.: Inna historia” pojawia się błędny zapis imienia tego droida znakami alfabetu łacińskiego: Fu Raiki.

W tejże grze droid Fūraiki jawi się również jako miniboss o nazwie Podwładny Isztar A [jap. イシュタル・こぶんエー Ishutaru Ko-bun A [Ē]]. Jest to zestawienie angielskiego wyrazu Ishtar zapisywanego po japońsku jako イシュタル Ishutaru i odnoszącego się do postaci Oppositio Isztar, japońskiego wyrazu 子分 ko-bun („podwładny; pachołek”) oraz łacińskiej litery A a wymawianej z angielska エー ē bądź エイ ei.

Droidy podwładne Calaveras

カラベラス配下のドロイド

Jāmanen

ジャーマネン

 • ジャーマネン
 • Jāmanen
 • Jāmanen
 • R 65

Zniekształcenie wyrazu ジャム jamu („dżem”), który z kolei wywodzi się z angielskiego jam, nawiązując do lepkiej i gęstej czerwonej cieczy tworzącej ciało tego droida. Jego imię jest również zniekształconym anagramem wyrazu マネージャー manējā („manager”), który z kolei wywodzi się z angielskiego manager. Anagram ジャーマネ jāmane jest rzeczywiście stosowanym wyrazem i zalicza się do japońskiego żargonu rozrywkowego.

Jeszcze jedną ciekawostką jest to, iż Jāmanen ma zwyczaju używać wyrażenia 「御邪魔致します」 „O-jama itashimasu” („Przepraszam, iż przeszkadzam”), gdzie wyraz 邪魔 jama („przeszkoda, zawada”) jest oczywiście nawiązaniem do jej imienia.

Avogadora

アボガードーラ

 • アボガードーラ
 • Abogādōra
 • Avogadora
 • R 66

Zniekształcenie wyrazu アボカド abokado („avocado”), który z kolei wywodzi się z angielskiego avocado. Japończycy często błędnie wymawiają ten wyraz jako アボガド abogado i w takiej też pisowni wyraz ten pojawia się w „Albumie anime R” zawierającym szkic postaci. Droid Avogadora upiększona była przeróżnymi egzotycznymi owocami: avocado, bananami, liczi, papajami itp. Podszywała się jako sprzedawczyni w supermarkecie, gdzie sprzedawała tzw. mroczne owoce [jap. ダークフルーツ dāku furūtsu]. Jej ataki to 「バナナイフ!」 „Bananaifu!” („Bananóż!”) i 「ライチの皮剥きボンバー!」 „Raichi no kawa-muki bombā!” („Bomba z liczi obranego ze skórki!”).

W postaci ludzkiej nosiła alias Dorako Aboga [jap. 亜保我 虎子 Aboga Dorako], będący nawiązaniem do jej prawdziwego imienia. Znaki chińskie, służące do zapisu tego aliasu, są tu zastosowane wyłącznie fonetycznie. Niemniej jednak niżej następuje wykaz ich znaczeń:

 • A — „następny; sub-”, także skrót wyrazu „Azja”,
 • HO — „chronić, zachowywać” (udźwięcznione tutaj do BO),
 • GA — „ja, jaźń”,
 • tora — „tygrys” (udźwięcznione tutaj do dora),
 • ko — „dziecię”, tu: człon często występujący w kobiecych imionach.

W nieoficjalnym angielskim przekładzie gry „Cz. z Ks.: Inna historia” pojawia się błędny zapis imienia tego droida znakami alfabetu łacińskiego: Acabodra.

Akumūdā

アクムーダー

 • アクムーダー
 • Akumūdā
 • Akumūdā
 • R 69

Połączenie japońskiego rzeczownika 悪夢 akumu („koszmar”, dosł. „zły sen”) i spójki da („być”). Moce hipnotyczne droida Akumūdā wiązały się z powtarzaniem słów yume (tu: „sen”) oraz 眠り nemuri („śnienie”).

W nieoficjalnym angielskim przekładzie gry „Cz. z Ks.: Inna historia” pojawia się błędny zapis imienia tego droida znakami alfabetu łacińskiego: Akmudah.

Droidy podwładne Mędrcowi

ワイズマン配下のドロイド

Jākokku

ジャーコック

 • ジャーコック
 • Jākokku
 • Jākokku
 • R 75

Zniekształcenie zestawienia dwu znaków chińskich JA („zło, niegodziwość, nikczemność”) i KOKU („czerń”), co razem daje „zło i czerń”. Jest to też jawne nawiązanie do Złowieszczego Czarnego Kryształu [jap. 邪黒水晶 Jakokusuishō], którego swoistym uosobieniem był właśnie ten droid.

W grze „Cz. z Ks.: Inna Historia” droid ten występuje w dwu odmianach: zwyczajny Jākokku oraz Brązowy Jākokku [jap. ジャーコック・ブラウン Jākokku Buraun; ang. Jākokku Brown]. Drugi człon, ブラウン buraun, jest japońskim zapisem angielskiego wyrazu brown („brązowy”). W nieoficjalnym angielskim przekładzie gry „Cz. z Ks.: Inna historia” pojawia się błędny zapis imienia obu odmian droida Jākokku znakami alfabetu łacińskiego: Jarcock i Jarcock Brown.

Droidy podwładne Esmeraude

エスメロード配下のドロイド

Marzipan

マジパン

 • マジパン
 • Majipan
 • Marzipan
 • R 76

Zniekształcenie wyrazu マジパン majipan („marcepan”), który z kolei wywodzi się z angielskiego marzipan. Do angielskiego (jak i polskiego) wyraz ten trafił z niemieckiego Marzipan, sami Niemcy zaś wzięli go z łacińskich wyrazów Mārcī pānis, czyli pānis Mārtius (dosł. „chleb Marsa”). Droid Marzipan mogła przekształcić swe dłonie w tubki i wystrzeliwać z nich lukier zamieniający dotknięte przezeń przedmioty w olbrzymie wypieki i słodycze. Samo ciało droida najwyraźniej także było wykonane z czegoś podobnego, a przeto była ona szczególnie wrażliwa na wodę.

Udering

ウデリング

 • ウデリング
 • Udering
 • Uderingu
 • R 77

Połączenie japońskich wyrazów ude („ręka, ramię”) i リング ringu (tu: „pierścień”). Ten ostatni z kolei wywodzi się z angielskiego ring. Droid Udering prowadziła warsztaty tkania tzw. pierścieni przyrzeczenia [jap. プロミス・リング puromisu ringu]. Mogła wytwarzać fale energii, które miały kształt pierścieni, a najsilniejszym jej atakiem było jednoczesne wytworzenie pięciu takich pierścieni ułożonych na kształt Pięciu Pierścieni Olimpijskich [jap. 五輪 gorin].

Pharmakon

パルマコン

 • パルマコン
 • Parumakon
 • Pharmakon
 • R 78

Grecki wyraz φάρμακον phármakon („lek”) zapisywany po japońsku jako パルマコン parumakon. Rdzeń tego wyrazu występuje w międzynarodowych terminach dotyczących lekarstw: farmacja, farmaceutyka, farmakologia itd. Droid Pharmakon podszywała się za pielęgniarkę w szpitalu, a jej prawdziwe działo było wykonane z metalicznej substancji i miało ramiona zakończone strzykawką i skalpelem.

W nieoficjalnym angielskim przekładzie gry „Cz. z Ks.: Inna historia” pojawia się błędny zapis imienia tego dajmona znakami alfabetu łacińskiego: Palmacon.

Dogbar

ドッグバー

 • ドッグバー
 • Doggubā
 • Dogbar
 • R 79

Możliwe skrócenie angielskiego wyrażenia dog bark („szczekanie psa”) zapisywanego po japońsku jako ドッグ・バーク doggu bāku. Droid Dogbar podszywała się za trenerkę zwierząt pracującą w schronisku dla zwierząt pn. Królestwo Zwierząt [jap. 動物大王国 Dōbutsu Ōkoku]. Potrafiła zahipnotyzować psy i inne zwierzęta i wydawać im rozkazy.

W nieoficjalnym angielskim przekładzie gry „Cz. z Ks.: Inna historia” pojawia się błędny zapis imienia tego droida znakami alfabetu łacińskiego: Docber.

Giwāku

ギワーク

 • ギワーク
 • Giwāku
 • Giwāku
 • R 80

Zniekształcenie japońskiego wyrazu 疑惑 giwaku („wątpliwość, nieufność, podejrzenie, obawa”). Droid Giwāku mogła wywoływać złudzenia wprowadzające w obłęd i wywołujące u ofiary podejrzenia względem osób, którym ufała.

W nieoficjalnym angielskim przekładzie gry „Cz. z Ks.: Inna historia” pojawia się błędny zapis imienia tego droida znakami alfabetu łacińskiego: Giwork, zapewne ze względu na podobieństwo w brzmieniu do angielskiego wyrazu work („praca”) zapisywanego po japońsku jako ワーク wāku. Imię droid Giwork nie ma jednakże z tym wyrazem jakiegokolwiek powiązania.

Rhyax

リュアクス

 • リュアクス
 • Ryuakusu
 • Rhyax
 • R 82

Grecki wyraz ῥύαξ rhýax („strumień, potok; lawa”) zapisywany po japońsku jako リュアクス ryuakusu. Zbiegiem okoliczności brzmienie tego wyrazu przypomina brzmienie znaku chińskiego RYŪ, którego znaczenie jest tożsame: „strumień, przepływ”. Moce Rhyax wiązały się z manipulowaniem strumieni czasowych.

W nieoficjalnym angielskim przekładzie gry „Cz. z Ks.: Inna historia” pojawia się błędny zapis imienia tego droida znakami alfabetu łacińskiego: Luacks.

„Doskonałe” droidy podwładne Saphirowi

サフィール配下の完成品ドロイド

Veneti i Aquatici

ヴェネティ アクアティキ

 • ヴェネティ&アクアティキ
 • Veneti & Akuatiki
 • Veneti & Aquatici
 • Czarny Księżyc 22

Imię pierwsze pochodzi od venetī — formy dopełniacza łacińskiego wyrazu venetus („morski (kolor)”) po japońsku zapisywanej jako ヴェネティ veneti, z kolei imię drugie pochodzi od aquāticī — formy dopełniacza łacińskiego wyrazu aquāticus („wodny”) bądź aquāticum („kolor wody”) po japońsku zapisywanej jako アクアティキ akuatiki. Imiona obu droidów tedy odnoszą się do „wody”, „morza”, „błękitu” (barwa niebieska tradycyjnie jest kojarzona z wodą, kolor morski zaś może przybierać odcienie od szaroniebieskiego po błękitnozielony).

Inne droidy

他のドロイド

Droidy żołnierze
 • ドロイド兵士
 • Doroido heishi
 • Droid Soldiers
 • Czarny Księżyc 15–17

Droidy żołnierze nie pojawiają się w starym anime. Występują wyłącznie w mandze i grach „Cz. z Ks. R” i „Cz. z Ks.: Inna historia” pod SFC/SNES. Drugi człon tej nazwy jest japońskim wyrazem 兵士 heishi („żołnierz”).

W grze „Cz. z Ks. R” występują aż w trzech różnych wariacjach, dwie z których również pojawiają się w grze „Cz. z Ks.: Inna historia”:

 • Cień [jap. シェイド Sheido] — angielski wyraz shade („cień; zasłona”), zapisywany po japońsku jako シェイド sheido.
  W „Innej historii” jako pospolity potwór nosi imię Bojownik A [jap. せんとういんエー Sentōin A [Ē]]. Jest to zestawienie japońskiego wyrazu 戦闘員 sentōin („bojownik, kombatant”) i łacińskiej litery A a wymawianej z angielska エー ē bądź エイ ei.
  Ponadto w tejże grze jawi się również jako miniboss o nazwie Podwładny Isztar B [jap. イシュタル・こぶんビー Ishutaru Ko-bun B [Bī]]. Jest to zestawienie angielskiego wyrazu Ishtar zapisywanego po japońsku jako イシュタル Ishutaru i odnoszącego się do postaci Oppositio Isztar, japońskiego wyrazu 子分 ko-bun („podwładny; pachołek”) oraz łacińskiej litery B b wymawianej z angielska ビー .
 • Ciężki Cień [jap. ヘビー・シェイド Hebī Sheido] — pierwszy człon angielskim wyrazem heavy („ciężki; ciężarny; ociężały; mocny”) zapisywanym po japońsku jako ヘビー hebī.
  W „Innej historii” jako pospolity potwór nosi imię Bojownik C [jap. せんとういんシー Sentōin C [Shī]]. Jest to zestawienie japońskiego wyrazu 戦闘員 sentōin („bojownik, kombatant”) i łacińskiej litery C c wymawianej z angielska シー shī.
  Ponadto w tejże grze jawi się również jako miniboss znany po prostu jako Bojownik [jap. 戦闘員 Sentōin], przy czym imię jego tym razem zapisano znakami chińskimi.
 • Wielki Cień [jap. ラージ・シェイド Rāji Sheido] — pierwszy człon angielskim wyrazem large („wielki, ogromny; szeroki”) zapisywanym po japońsku jako ラージ rāji.
  W „Innej historii” nie występuje.

[Musical]

ミュージカル

Bractwo Czarnego Księżyca [jap. ブラック・ムーン一族 Burakku Mūn Ichizoku]. {Ob. rozdział „Bractwo Czarnego Księżyca [manga + anime + gry]”.}

Mędrzec / Fantom Śmierci

ワイズマン/デス・ファントム

 • ワイズマン/デス・ファントム
 • Waizuman / Desu Fantomu
 • Wiseman / Death Phantom
 • BL, BLK, PE
Czarna Dama

ブラック・レディ

 • ブラック・レディ
 • Burakku Redi
 • Black Lady
 • BL, BLK, PE
Książę Demand

プリンス・デマンド

 • プリンス・デマンド
 • Purinsu Demando
 • Prince Demand
 • BL, BLK, AnS, PE
Niebieski Saphir

蒼のサフィール

 • 蒼のサフィール
 • Ao no Safīru
 • Blue Saphir
 • BL, BLK, PE
Zielona Esmeraude

翠のエスメロード

 • 翠のエスメロード
 • Midori no Esmerōdo
 • Green Esmeraude
 • BL, BLK, PE
Szkarłatny Rubeus

紅のルベウス

 • 紅のルベウス
 • Kurenai no Rubeusu
 • Crimson Rubeus
 • BLK, PE
Plamisty Tilmun
 • 斑のティルムン
 • Madara no Tirumun
 • Spotted Tilmun
 • BL

Postać ta nazwana jest podobnie jak Niebieski Saphir, Zielona Esmeraude i Szkarłatny Rubeus, jednakże epitet przez nią noszony jest japońskim wyrazem madara, który oznacza „plamkę, cętkę”. Nie odnosi się więc w żaden sposób do nazw kolorów, tym samym podkreślając fakt, że Plamisty Tilmun różni się od innych członków Bractwa Czarnego Księżyca. Samo jego imię ティルムン Tirumun jest japońskim zapisem wyrazu 𒉌𒌇 NI.TUK Dilmun będącego nazwą starożytnej krainy wspomnianej w zapisach cywylizacyj Międzyrzecza. Dilmun był uważany za źródło zasobów przyrodniczych oraz za jeden z największych ośrodków handlowych. Znajdował się zapewne na wyspach Bahrajnu w Zatoce Perskiej. W utworach mitologicznych Międzyrzecza Dilmun uchodził za rajską, szczęśliwą krainę zamieszkiwaną przez bogów. Było to święte, nieskalane miejsce, nieznające śmierci ani chorób, bólu ani cierpienia. Jednym z motywów przewodnich musicalu, w którym pojawia się postać Tilmuna, jest tematyka Ziemi Obiecanej lub Raju, za który uważana jest planeta Ziemia, podczas gdy planeta Nemezis to mroczny i okrutny świat, gdzie tylko nieliczne kwiaty mogą kwitnąć. Wszystkie oryginalne musicalowe postaci z Bractwa Czarnego Księżyca nie występujące w mandze i anime są w ten czy inny sposób związane z tematyką Ziemi Obiecanej.

Cztery Upiorne Siostry

Cztery Upiorne Siostry [jap. あやかしの四姉妹 Ayakashi no Yon Shimai]. {Ob. rozdział „Bractwo Czarnego Księżyca [manga + anime + gry]: Cztery Upiorne Siostry”.}

Sympatka Kōan

同感〔シンパシア〕のコーアン

 • 同感シンパシアのコーアン
 • Shimpashia no Kōan
 • Kōan the Sympath
 • BL, BLK, PE

{Ob. rozdział „Bractwo Czarnego Księżyca [manga + anime + gry]: Kōan”.}

Epitet jest japońskim wyrazem 同感 dōkan („sympatia”, dosł. „tożsame uczucie, zgodność”), który, mimo iż zapisywany jest znakami chińskimi, uskuteczniany jest jako シンパシア shimpashia. Jest to japoński zapis łacińskiego wyrazu sympathia, który z kolei wywodzi się z greckiego συμπάθεια sympátheia powstałego poprzez połączenie przedrostka σύν- sýn- („wspólnie, wraz z, razem, są-”) i wyrazu πάσχω páskhō („odczuwać, cierpieć”) > πάθος páthos („cierpienie, ból”). Japoński wyraz no jest partykułą dopełniacza.

Berthier od Wahadełka

振り子〔ペンジュラム〕のベルチェ

 • 振り子ペンジュラムのベルチェ
 • Penjuramu no Beruche
 • Berthier of the Pendulum
 • BLK, PE

{Ob. rozdział „Bractwo Czarnego Księżyca [manga + anime + gry]: Berthier”.}

Epitet jest japońskim wyrazem 振り子 furiko („wahadło”), który, mimo iż zapisywany jest znakami chińskimi, uskuteczniany jest jako ペンジュラム penjuramu. Jest to japoński zapis angielskiego wyrazu pendulum („wahadło”), który z kolei jest również formą r.n. łacińskiego wyrazu pendulus (r.m.) („zwisający”). W tym kontekście ma się na myśli wahadło, które jest używane w radiestezji (różdżkarstwie) i służy do wykrywania różnego typu źródeł domniemanego promieniowania, np. cieków wodnych i minerałów. Japoński wyraz no jest partykułą dopełniacza.

Medium Calaveras

霊媒〔ミディアム〕のカラベラス

 • 霊媒ミディアムのカラベラス
 • Midiamu no Karaberasu
 • Calaveras the Medium
 • BL, BLK, PE

{Ob. rozdział „Bractwo Czarnego Księżyca [manga + anime + gry]: Calaveras”.}

Epitet jest japońskim wyrazem 霊媒 reibai („medium (osoba, komunikująca się z duchami albo innymi nadprzyrodzonymi siłami)”, dosł. „pośrednik dusz”), który, mimo iż zapisywany jest znakami chińskimi, uskuteczniany jest jako ミディアム midiamu. Jest to japoński zapis angielskiego wyrazu pendulum („wahadło”), który z kolei jest również formą r.n. łacińskiego wyrazu medius (r.m.) („środkowy, pośredni”). Japoński wyraz no jest partykułą dopełniacza.

Przybrała alias Miss Caras Vegas [jap. ミス・カラスベガス Misu Karasu-begasu]. Pierwszy człon to oczywiście angielski wyraz miss („panna, panienka”) zapisywany po japońsku jako ミス misu. Z kolei we właściwym imieniu możemy dostrzec potrójną grę słowną, gdzie w jeden wyraz łączą się: prawdziwe imię postaci, カラベラス Karaberasu, nazwa miasta Las Vegas zapisywana po japońsku jako ラス・ベガス Rasu Begasu oraz japoński wyraz karasu („wrona, kruk (Corvus)”). Las Vegas słynie jako centrum rozrywki, toteż ono jak najbardziej pasuje do wizerunku Calaveras jako słynnego medium zajmującego się seansami spirytyzmu. Z kolei wyraz karasu jest w środowisku „Sera Myu” kojarzony z aktorką Ado Endō [jap. 遠藤 あど Endō Ado], która odgrywała m.in. rolę Calaveras.

Petz Tornad

嵐〔トルネード〕のペッツ

 • トルネードのペッツ
 • Torunēdo no Pettsu
 • Petz of the Tornadoes
 • BL, BLK, PE

{Ob. rozdział „Bractwo Czarnego Księżyca [manga + anime + gry]: Petz”.}

Epitet jest japońskim wyrazem arashi („burza, nawałnica, sztorm”), który, mimo iż zapisywany jest znakami chińskimi, uskuteczniany jest jako トルネード torunēdo. Jest to japoński zapis angielskiego wyrazu tornado („tornado”), który z kolei wywodzi się z hiszpańskiego tronada („burza”). Japoński wyraz no jest partykułą dopełniacza.

Dzieci Planety Nemezis

Dzieci Planety Nemezis [jap. 惑星ネメシスの子供 Wakusei Nemeshisu no kodomo; ang. children of the Planet Nemesis]. Jest to określenie, które pojawiło się w książce programowej poświęconej musicalowi „Narodziny! Królewna Ciemności Czarna Dama [Wersja poprawiona]: ~ Tajemnica planety Nemezis ~”. Japoński rzeczownik 子供 kodomo nosi znaczenie „dziecię, dziecko”; no jest partykułą dopełniacza.

Aaron
 • アロン
 • Aron
 • Aaron
 • BL, BLK

Wyraz アロン Aron jest japońskim zapisem Aaron — angielskiej wymowy hebrajskiego imienia אהרן Ahărōn o spornym źródłosłowie (wśród możliwych znaczeń są „nosiciel męczenników”, „oświecony, wywyższony”, „wysoka góra”, nie wyklucza się również pochodzenia egipskiego). (Bliższym hebrajskiej wymowie japońskim zapisem jest アーロン Āron.) W Piśmie Św. imię to nosił starszy brat Mojżesza [hebr. מֹשֶׁה Mōšeh] i Miriam [hebr. מַרְיָם Miryām], który pomagał zniewolonym Izraelitom opuścić Egipt i wyruszyć ku Ziemi Obiecanej.

Manna
 • マナ
 • Mana
 • Manna
 • BL, BLK

Wyraz マナ mana jest japońskim zapisem greckiego wyrazu μάννα mánna, który z kolei pochodzi od hebrajskiego wyrazu מָן mān. Jest to nazwa spadającego z nieba pokarmu, którym wg Pisma Św. żywili się Izraelici na pustyni podczas wędrówki z Egiptu do Ziemi Obiecanej. To stąd w jęz. polskim i innych językach europejskich powstał frazeologizm manna z nieba oznaczający cudowną obfitość darów, niespodziewaną pomoc bądź nagle pojawiającą się korzyść czy zysk.

Droidy

Droidy [jap. ドロイドたち Doroido-tachi]. {Ob. rozdział „Bractwo Czarnego Księżyca [manga + anime + gry]: Droidy”.} Człon ~達 -tachi to przyrostek liczby mnogiej/zbiorowej.

Veneti i Aquatici

ヴェネティ アクアティキ

 • ヴェネティ&アクアティキ
 • Veneti & Akuatiki
 • Veneti & Aquatici
 • BL, BLK
Hyuru-Hyuru
 • ヒュルヒュル
 • Hyuru-Hyuru
 • Hyuru-Hyuru
 • BL

Imię to jest japońskim wyrazem dźwiękonaśladowczym ひゅるひゅる hyuru-hyuru odnoszącym się do świszczenia lub gwizdania. Nie jest to jednak pełne imię tego droida, gdyż pojawia się on w kilku różnych rolach:

 • Świszczący Ruggerman [jap. ヒュルヒュルロッカーマン Hyuru-hyuru Raggāman; ang. Whistling Ruggerman]. Drugi człon nazwy to japoński wyraz ラガーマン raggāman, który jest neologizmem oznaczającym „gracza rugby” i wywodzącym się z angielskich wyrazów rugger („rugby”) i man („mężczyzna; człowiek”).
 • Świszczący Baseballer [jap. ヒュルヒュルベースボーラー Hyuru-hyuru Bēsubōrā; ang. Whistling Baseballer]. Drugi człon nazwy to japoński wyraz ベースボーラー bēsubōrā wywodzący się z angielskiego wyrazu baseballer („gracz w bejsbola”).
 • Świszczący Rockerman [jap. ヒュルヒュルロッカーマン Hyuru-hyuru Rokkāman; ang. Whistling Rockerman]. Drugi człon nazwy to japoński wyraz ロッカー rokkā wywodzący się z angielskiego wyrazu rocker („muzyk grajacy roka”).

Droidy żołnierze
 • ドロイド兵士
 • Doroido heishi
 • Droid Soldiers
 • PE

Autor

 • 渾沌の天使 Kaosu no Tenshi (opracowanie, tłumaczenie, korekta)