1. »
 2. Varia
 3. »
 4. Etymologia
 5. »
 6. Etymologia imion wrogów — Królestwo Ciemności

Królestwo Ciemności

暗黒の王国

[Manga + anime + gry]

漫畫・アニメ・ゲーム

Królestwo Ciemności [jap. ダーク・キングダム Dāku Kingudamu bądź 暗黒の王国 Ankoku no Ōkoku; ang. Dark Kingdom]. Pierwszy wariant jest zestawieniem wyrazów ダーク dāku i キングダム kingudamu będących japońskim zapisem angielskich dark („mroczny, ciemny”) i kingdom („królestwo”). Drugi, rzadszy wariant nazwy z kolei jest zestawieniem japońskich wyrazów 暗黒 ankoku („ciemność”), no (partykuła dopełniacza) i 王国 ōkoku („królestwo”).

Królowa Metalia
 • クイン・メタリア
 • Kuin Metaria
 • Queen Metalia
 • Król. Ciemności 7–14
 • Classic 25–45

Pierwszy człon, クイン kuin, jest zniekształconym japońskim zapisem angielskiego wyrazu queen („królowa”). Nie do końca wiadomo, z jakich powodów z poprawnej formy autorka usunęła przedłużenie samogłoski, ale zapewne tak zrobiła na podobieństwo do クイン・ベリル Kuin Beriru, japońskiego imienia Królowej Beryl, gdzie zapis クイン kuin (z krótką samogłoską) ma tam swoją rację bytu. (Odsyłam do wyjaśnienie pochodzenia imienia Królowej Beryl poniżej.) Drugi człon prawdopodobnie jest połączeniem angielskiego wyrazu metal („metal”) wywodzącego się ze starogreckiego μέταλλον métallon („kopalnia, kamieniołom, metal”) poprzez łacińskie metallum i zapisywanego po japońsku jako メタル metaru oraz łacińskiego przyrostka -ia (bądź starogreckiego -(ε)ια -(e)ia) tworzącego abstrakcyjne rzeczowniki r.ż. i zapisywanego po japońsku jako ~iア -ia, gdzie i oznacza każdą sylabę zakończoną na tę właśnie samogłoskę. Taki źródłosłów byłby pewnym odniesieniem mineralogicznym, jako iż pierwiastki metaliczne, same w sobie nie będące minerałami, są ich podstawowymi składnikami.

Ponieważ jednak to właśnie pisownia QUEEN METARIA, nie zaś QUEEN METALIA, pojawia się w nazwie dwunastego rozdziału w odnowionej wersji mangi i w takiej właśnie postaci została zachowana w wydaniu pełnym mangi i starym anime (gdzie w innych przypadkach poprawiono błędne zapisy i/lub niegramatycznie niestosowne formy, np.: DETH FANTOM na DEATH PHANTOM, Petit Étranger na Petite Étrangère) twórca strony Dies Gaudii uznał, iż nie ma powodu sądzić, że jest błędna (mimo że Japończycy nieraz miewają problem z zapisem głosek r i l), tudzież wysnuł alternatywną hipotezę, iż メタリア metaria może być japońskim zapisem r.ż łacińskiego wyrazu mētāria („dotycząca granic, przynależąca granicom”). (Forma r.m. brzmi mētārius.) Wyraz ów w pewnym sensie może określać Królową Metalię. Otóż w mandze była ona zapieczętowana pod ziemią. Pieczęć wskazuje na granicę między stronami wewnętrzną i zewnętrzną. Granica owa tedy odnosiłaby się właśnie do Metalii / Metarii.

Królowa Metalia tytułowana jest przez Królową Beryl jako Nasza Wielka Władczyni [jap. 我が大いなる支配者 Wa ga Ōi naru Shihaisha; ang. Our Great Ruler]. Wyrazy określające są zaczerpnięte z nieco starszej formy języka japońskiego: wa („ja”) (krótka postać wyrazu ware używana obecnie w zestawieniu z partykułą ga), ga (tu: partykuła dopełniacza (archaiczne użycie)), 大いなる ōi naru („wielki”). Wyraz 支配者 shihaisha oznacza „władcę”.

Królowa Beryl

クイン・ベリル(1)
クイン・ベリル(2)
スーパー・ベリル

 • クイン・ベリル
 • Kuin Beriru
 • Queen Beryl
 • Król. Ciemności 2–12
 • Classic 1–46

Pierwszy człon, クイン kuin, jest zniekształconym japońskim zapisem angielskiego wyrazu queen („królowa”) i wskazuje na rolę, jaką Beryl pełni w Królestwie Ciemności. Proszę zwrócić uwagę na to, że autorka nie użyła tutaj zwyczajowej formy クイーン kuīn, w której występuje przedłużenie samogłoski. Do tego wrócimy za chwilę, a nasamprzód przyjrzyjmy się drugiemu członowi. Nietrudno go skojarzyć z japońską nazwą minerału „beryl” — ベリル beriru, która wywodzi się z angielskiego beryl (wzór chemiczny: Be3Al2(SiO3)6). Japończycy minerał ów znają również jako 緑柱石 ryokuchūseki (dosł. „zielony kamień węgielny/węgłowy”). Nazwa berylu pochodzi od greckiego wyrazu βήρυλλος bḗryllos nazywającego niebieskozielony jak woda morska kamień szlachetny. Od tego samego rdzenia pochodzi nazwa pierwiastka „beryl” [jap. ベリリウム beririumu; łac. bēryllium; ang. beryllium] wchodzącego w skład minerału o tejże nazwie. Jedna z licznych odmian tego minerału nosi nazwę „chryzoberyl” (której pierwszy człon pochodzi od wyrazu χρῡσός khrȳsós oznaczającego „złoto”). Po japońsku minerał ów nazywa się クリソベリル kurisoberiru lub 金緑石 kinryokuseki (dosł. „złotozielony kamień”). Jeśli przyjrzymy się bliżej zapisowi クリソベリル kurisoberiru, to nie przypomina nic innego jak właśnie zapis クイン・ベリル Kuin Beriru! Autorka w mistrzowski sposób wykorzystała tutaj wzajemne podobieństwo znaków kany. Znak katakany ri podobny jest do znaku hiragany i, z kolei znak katakany so dość łatwo zmylić ze znakiem katakany n. Gwoli jasności przedstawmy to schematycznie: ク・リ・ソ・ベ・リ・ル KU-RI-SO-BE-RI-RUク・い・ン・ベ・リ・ル KU-i-N-BE-RI-RUク・イ・ン・ベ・リ・ル KU-I-N-BE-RI-RU. Nic więc dziwnego, że piszemy クイン・ベリル Kuin Beriru, a nie クイーン・ベリル Kuīn Beriru.

W końcowym odcinku starego anime Królowa Metalia scala się z Królową Beryl, tworząc istotę o nazwie Super Beryl [jap. スーパー・ベリル Sūpā Beriru; ang. Super Beryl] przez wielu fanów mylnie uważaną za prawdziwą formę Królowej Metalii. Wyraz スーパー supā wywodzi się z angielskiego Przyrostka super- („nad-, ponad-”), a ten z kolei z łacińskiego super-.

W grze „Cz. z Ks.: Inna historia” spotykamy Beryl za czasów, kiedy wrogiem jeszcze się nie stała. Nazywała się wówczas Maginią Beryl [jap. 魔導士ベリル Madōshi Beriru; ang. Sourceress Beryl]. Japoński wyraz 魔導士 madōshi oznacza „maga, czarodzieja, czarownika, czarnoksiężnika”. W nieoficjalnym angielskim przekładzie tej gry występuje jako: Sage Beryl.

Książę Endymion

プリンス・エンディミオン/王子エンディミオン
タキシード仮面

 • プリンス・エンディミオン/
  王子エンディミオン
 • Purinsu Endimion /
  Ōji Endimion
 • Prince Endymion
 • Król. Ciemności 11–12
 • Classic 36–46

{Ob. etymologię imienia Księcia Endymiona w mandze, anime i grach”.}

Endymion jako członek Królestwa Ciemności w mandze nosi alias Endō [jap. 遠藤 Endō]. Jest to rzeczywiście istniejące imię japońskie. Znaki chińskie, służące do zapisu tego aliasu, są tu zastosowane wyłącznie fonetycznie. Rozkład na części składowe przedstawia się następująco:

 • EN — „daleki”,
 • — „wisteria (Wisteria)”.

Czterej Generałowie Królestwa Ciemności

Czterej Generałowie Królestwa Ciemności [jap. ダーク・キングダム四天王 Dāku Kingudamu Shitennō bądź Dāku Kingudamu Shiten’ō; ang. Four Generals of the Dark Kingdom]. Wyrazem 四天王 Shitennō (dosł. „Królowie Czterech Niebios”) w jęz. japońskim określa się cztery buddyjskie bóstwa [sanskr. चतुर्महाराज Caturmahārāja] opiekujące się czterema głównymi stronami świata (zwanymi także „czterema niebiosami”). Są to mianowicie:

 • 多聞天 Tamonten — władca północy [sanskr. वैस्रवण Vaiśravaṇa; fonetyczny jap. 毘沙門天 Bishamonten] (dosł. „wiele słyszący”),
 • 増長天 Zōjōten / Zōchōten — władca południa [sanskr. विरूधक Virūḍhaka; fonetyczny jap. 毘留茶倶天 Birudakuten bądź 毘楼勒叉天 Birurokushaten] (dosł. „rosnący”),
 • 持国天/治国天 Jikokuten — władca wschodu [sanskr. धृतराष्ट्र Dhṛtarāṣṭra; fonetyczny jap. 題頭隷咤天/提頭頼咤天 Daizurataten] (dosł. „podtrzymujący kraj”),
 • 広目天 Kōmokuten — władca zachodu [sanskr. विरूपाक्ष Virūpākṣa; fonetyczny jap. 毘留博叉天/毘楼博叉天 Biruhakushaten] (dosł. „szerokooki”).

Na pierwszy rzut oka trudno dostrzec jakiekolwiek powiązanie między czterema bóstwami a Generałami. Jeśli jednak obierzemy biegun północny, nieopodal którego znajduje się siedziba Królestwa Ciemności, jako punkt środkowy Ziemi, można się przekonać, że masywy lądowe zarządzane przez Czterech Generałów odpowiadają czterem głównym stronom. Można więc, dla przykładu, potraktować Daleki Wschód jako północ, Środkowy Wschód jako wschód, Europę jako południe, Amerykę Północną zasię jako zachód.

Jadeite

ジェダイト

 • ジェダイト
 • Jedaito
 • Jadeite
 • Król. Ciemności 1–3
 • Classic 1–13

Imię to nawiązuje do japońskiej nazwy minerału „jadeit” — ジェダイト jedaito, która wywodzi się z angielskiego jadeite (wzór chemiczny: NaAlSi2O6 lub Na(Al,Fe3+)Si2O6). Japończycy minerał ów znają również jako 硬玉 kōgyoku (dosł. „twardy kamień szlachetny”) bądź 翡翠輝石 hisui kiseki („piroksen żadu”). (Wyraz 翡翠 hisui jest też nazwą zimorodka zwyczajnego (Alcēdō atthis).) Nazwa jadeitu pochodzi od hiszpańskiego wyrażenia piedra de ijada (dosł. „kamień lędźwiowy”), gdyż niegdyś wierzono, iż kamień ten potrafi zwalczać bóle w lędźwiach. Jadeit jest jedną z dwu odmian żadu (wyrazu o identycznym źródłosłowie) [jap. 翡翠 hisui; ang. jade].

Jadeite nosi tytuł Dowódcy Dalekowschodniego Oddziału Królestwa Ciemności [jap. ダーク・キングダム極東支部長 Dāku Kingudamu Kyokutō Shibuchō]. Wyraz 極東 Kyokutō oznacza „Daleki Wschód”, 支部 shibu — „oddział, filię”, ~長 -chō zaś jest przyrostkiem tworzącym nazwy naczelników, kierowników, dowódców.

Jadeite w starym anime nosi alias J. Dite [jap. J.ジェイダイト J. [Jei] Daito], co jest grą słowną nawiązującą do jeszcze jednej japońskiej formy zapisu jadeitu — ジェイダイト jeidaito.

Nephrite

ネフライト
三條院正人

 • ネフライト
 • Nefuraito
 • Nephrite
 • Król. Ciemności 4–5
 • Classic 13–24

Imię to nawiązuje do japońskiej nazwy minerału „nefryt” — ネフライト nefuraito, która wywodzi się z angielskiego nephrite (wzór chemiczny: Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2). Japończycy minerał ów znają również jako 軟玉 nangyoku (dosł. „miękki kamień szlachetny”). Nazwa nefrytu pochodzi od łacińskiego wyrażenia lapis nephrīticus (dosł. „kamień nerkowy”), a drugi człon z kolei wywodzi się z greckiego νεφρός nephrós („nerka”), gdyż niegdyś wierzono, iż nefryt potrafi wyleczyć z kamieni nerkowych. Nefryt jest drugą odmianą żadu [jap. 翡翠 hisui; ang. jade].

Nephrite nosi tytuł Dowódcy Północnoamerykańskiego Oddziału Królestwa Ciemności [jap. ダーク・キングダム北米支部長 Dāku Kingudamu Hokubei Shibuchō]. Wyraz 北米 Hokubei oznacza „Amerykę Północną”, 支部 shibu — „oddział, filię”, ~長 -chō zaś jest przyrostkiem, tworzącym nazwy naczelników, kierowników, dowódców.

Nephrite w starym anime nosi alias Masato Sanjōin [jap. 三條院 正人 Sanjōin Masato]. Rozkład na części składowe przedstawia się następująco:

 • SAN — „trzy”,
 • — „smuga, pasmo, promień; paragraf w dokumencie prawnym” (znak ten zapisywany może być także w swej uproszczonej formie ),
 • IN — „instytucja, dwór, świątynia”,
 • masa — „poprawny, należyty, sprawiedliwy”,
 • to — „człowiek”.

Nephrite w przebraniu Maski Tuxedo w anime określany jest jako Maska Nephrite [jap. ネフライト仮面 Nefuraito Kamen; ang. Nephrite Mask]. Japoński wyraz 仮面 kamen oznacza „maskę”.

Zoisite

ゾイサイト

 • ゾイサイト
 • Zoisaito
 • Zoisite
 • Król. Ciemności 3–7
 • Classic 13–35

Imię to nawiązuje do japońskiej nazwy minerału „zoisyt” (bądź „zoizyt”) — ゾイサイト zoisaito, która wywodzi się z angielskiego zoisite (wzór chemiczny: Ca2Al3(SiO4)(Si2O7)O(OH)). Japończycy minerał ów znają również jako 灰簾石 kairenseki (dosł. „kamień niczym zasłona koloru prochu”) bądź 黝簾石 yūrenseki (dosł. „kamień niczym zasłona koloru niebieskoczarnego”). Nazwa zoizytu pochodzi od nazwiska słoweńskiego i austriackiego przyrodnika i mineraloga, barona Sigismunda Freiherra Zoisa von Edelsteina (1747–1819) (po słoweńsku znanego jako Žiga Zois), który odkrył ów minerał. Manga bezpośrednio wskazuje, że imię Zoisite pochodzi od przezroczystej, niebieskiej w odcieniach odmiany zoisytu, zwanej tanzanitem (lub tanganitem) [jap. タンザナイト tanzanaito] (wzór chemiczny: (Ca2Al3(SiO4)(Si2O7)O(OH))+(Cr,Sr)).

Zoisite nosi tytuł Dowódcy Europejskiego Oddziału Królestwa Ciemności [jap. ダーク・キングダム欧州支部長 Dāku Kingudamu Ōshū Shibuchō]. Wyraz 欧州 Ōshū oznacza „Europę”, 支部 shibu — „oddział, filię”, ~長 -chō zaś jest przyrostkiem, tworzącym nazwy naczelników, kierowników, dowódców.

W mandze Zoisite przybiera postać profesorki Izono [jap. 異園教授 Izono-kyōju]. Japoński wyraz 教授 kyōju oznacza „profesora”. Nazwisko w żaden sposób nie opisuje postaci, lecz po prostu brzmi nieco podobnie do imienia ゾイサイト Zoisaito. Rozkład na części składowe przedstawia się następująco:

 • I — „inny, obcy, odmienny, dziwny, różniący się”,
 • sono — „ogród, sad” (udźwięczniono tutaj do zono).

Zoisite w przebraniu Czarodziejki z Księżyca w starym anime określany jest jako Fałszywa Czarodziejka z Księżyca [jap. ニセセーラームーン Nise Sērā Mūn; ang. Fake Sailor Moon]. Japoński wyraz nise oznacza „imitacja, fałsz, pseudo-”.

Kunzite

クンツァイト

 • クンツァイト
 • Kuntsaito
 • Kunzite
 • Król. Ciemności 5–10
 • Classic 22–44

Imię to nawiązuje do japońskiej nazwy minerału „kunzyt” — ゾイサイト kuntsaito, która wywodzi się z angielskiego kunzite (wzór chemiczny: LiAl(SiO3)2). Nazwa kunzytu pochodzi od nazwiska amerykańskiego znawcy kamieni szlachetnych George’a Fredericka Kunza (1856–1932). Kunzyt jest różową odmianą spodumenu [jap. スポジュメン supojumen; ang. spodumene], którego nazwa wywodzi się z greckiego wyrazu σποδουμένος spodouménos („spopielony”).

Kunzite nosi tytuł Dowódcy Środkowowschodniego Oddziału Królestwa Ciemności [jap. ダーク・キングダム中東支部長 Dāku Kingudamu Chūtō Shibuchō]. Wyraz 中東 Ōshū oznacza „Środkowy Wschód”, 支部 shibu — „oddział, filię”, ~長 -chō zaś jest przyrostkiem, tworzącym nazwy naczelników, kierowników, dowódców.

Demony

Demony [jap. 妖魔 Yōma; ang. Demons]. Jest to japoński wyraz 妖魔 yōma, mający kilka podobnych do siebie znaczeń:

 1. źródło lęku i obaw („postrach”);
 2. umysłowe wyobrażenie dręczącego i nawiedzającego doświadczenia („zwid, widziadło, przywidzenie, majak, zmora”);
 3. zjawienie się przypominającej ducha postaci („duch, widmo, zjawa, upiór”);
 4. wyimaginowany potwór straszący dzieci („straszak, straszydło”);
 5. wyimaginowane stworzenie, którego ciało zwykle składa się z różnych ludzkich i zwierzęcych części („potwór, bestia”);
 6. złowroga istota nadprzyrodzona („demon, bies”);
 7. osoba oczarowująca innych zazwyczaj dzięki swemu urokowi osobistemu („uwodziciel”);
 8. ktoś o pewnym siebie i przymilnym sposobie bycia („pochlebca”).

W kontekście „Czarodziejki z Księżyca” wyraz ten najczęściej jest tłumaczony jako „demon” lub pozostawiany w postaci oryginalnej.

Powodów, dlaczego tej grupie istot nadano taką właśnie nazwę, należy doszukiwać się we wpływie, jaki na „Czarodziejkę z Księżyca” wywarły seriale z gatunku „efektów specjalnych” [jap. 特撮 tokusatsu] opowiadające o drużynach „sojuszników sprawiedliwości”. Otóż w jednym z takich seriali, pt. „Jiraiya — Światowa Wojna Nindzia” [jap. 『世界忍者戦ジライヤ』 “Sekai ninja sen Jiraiya”; ang. “World Ninja War Jiraiya”], emitowanym na kanale TV Asahi w latach 1988–1989, główny bohater musiał stoczyć walkę z wrogim Demonicznym Bractwem [jap. 妖魔一族 Yōma Ichizoku]. Innym możliwym wyjaśnieniem dla tej nazwy może być serial anime pt. „Dzielny Raideen” [jap. 『勇者ライディーン』 “Yūsha Raidīn”; ang. “Raideen the Brave”] o superrobotach, który był emitowany również na kanale TV Asahi w latach 1975–1976 i w którym występowała wrogie stowarzyszenie znane jako Demoniczne Cesarstwo [jap. 妖魔帝国 Yōma Teikoku]

W mandze i nowym anime pojawiają się tylko trzy bezimienne demony. Dwa pierwsze z nich odpowiadają demonom Morga i Garoben ze starego anime, trzeci zaś nie ma swego odpowiednika w starym anime. Cała trójka Podwładna jest generałowi Jadeite. Jednak sam termin 妖魔 yōma nie jest używany w mandze, a jedyne określenie tych demonów pada z ust Nephrite, który nadaje im miano gliniane lalki [jap. 土人形 tsuchi ningyō; ang. clay dolls]. Japoński wyraz 土人形 tsuchi ningyō dosłownie oznacza „lalkę z ziemi”.

Demony podwładne Jadeite

ジェダイト配下の妖魔

Morga

モルガ

 • モルガ
 • Moruga
 • Morga
 • Król. Ciemności 1
 • Classic 1

Skrócenie wyrazu モルガナイト moruganaito („morganit”), który z kolei wywodzi się z angielskiego morganite. Morganit jest szlachetną odmianą berylu o różowym zabarwieniu, a nazwa jego pochodzi od nazwiska Johna Pierponta Morgana seniora — amerykańskiego bankiera, finansisty i kolekcjonera minerałów (1837–1913). Imię swe demonica Morga zawdzięcza temu, iż odbierała energię swych ofiar używając wyrobów jubilerskich z kamieniami szlachetnymi.

Być może imię to jest również luźnym nawiązaniem do samej Królowej Beryl. Niewątpliwe jest, że kontynuuje mineralogiczne nazewnictwo wrogich postaci, które zapoczątkowała Naoko-sensei.

Balm

バーム

 • バーム
 • Bāmu
 • Balm
 • Classic 2

Zniekształcenie angielskiego wyrazu palm („dłoń”) zapisywanego po japońsku jako パーム pāmu. Ponieważ demonica Balm zajmowała się wróżeniem, jej imię zapewne jest nawiązaniem do chiromancji [gr. χειρομαντεία kheiromanteía; ang. ch(e)iromancy], czyli sztuki przepowiadania przyszłości oraz odczytywania charakteru człowieka z długości, kształtu i połączeń linij oraz wzgórków znajdujących się na powierzchni jego dłoni. W języku angielskim na chiromancję jeszcze się mówi palmistry bądź palm reading.

Flow

フラウ

 • フラウ
 • Furau
 • Flow
 • Classic 3

Skrócenie angielskiego wyrazu flower („kwiat”) zapisywanego po japońsku jako フラワー furawā. Demonica Flow używała broszek w kształcie kwiatów do pobierania energii z ofiar.

Iguara

イグアーラ

 • イグアーラ
 • Iguāra
 • Iguara
 • Classic 5

Zniekształcenie angielskiego wyrazu iguana („iguana”) zapisywanego po japońsku jako イグアナ iguana. Demonica Iguāra miała właśnie ciało jaszczurki.

Cyrene

キュレネ

 • キュレネ
 • Kyurene
 • Cyrene
 • Classic 6

Nazwa miasta i dawnej kolonii greckiej w Libii — Cyreny. Forma キューレーネー Kyūrēnē jest japońskim zapisem starogreckiego Κῡρήνη Kȳrḗnē. Zgodnie z powieścią „Satyryki” autorstwa Gajusza Petroniusza (będącego, nota bene, również bohaterem sienkiewiczowskiej powieści „Quo vadis”) Cyrena w klasycznej mitologii była miejscem zamieszkania syren. (Zwraca uwagę również podobieństwo fonetyczne wyrazów „Cyrena” oraz „syrena”.) Podobnie jak syreny, demonica Cyrene takoż używa dźwięku do rażenia swych ofiar. Wedle mitologii greckiej miejscowość Cyrena została nazwana na cześć tesalskiej nimfy, w której zakochał się bóg muzyki Apollo. Motywem przewodnim odcinka, w którym pojawiła demonica Cyrene, była właśnie muzyka, toteż niewykluczone jest i takie powiązanie.

W grze „Cz. z Ks.: Inna historia” demon ten występuje w dwu odmianach: zwyczajna Cyrene oraz Zielona Cyrene [jap. キュレネ・グリーン Kyurene Gurīn; ang. Cyrene Green]. Drugi człon, グリーン gurīn, jest japońskim zapisem angielskiego wyrazu green („zielony”). W nieoficjalnym angielskim przekładzie gry „Cz. z Ks.: Inna historia” pojawia się błędny zapis imienia obu odmian demona Cyrene znakami alfabetu łacińskiego: Cureney i Cureney Green.

Derella

デレーラ

 • デレーラ
 • Derēra
 • Derella
 • Classic 7

Skrócenie i gra słowna nawiązująca do imienia Kopciuszka w wersji angielskiej — Cinderella zapisywanego po japońsku jako シンデレラ Shinderera. Demonica Derella miała ciało o szklistej powierzchni zapewne służące jako nawiązanie do szklanych pantofelków Kopciuszka.

Kolejnym odniesieniem do Kopciuszka jest zorganizowany przez Jadeite i demona Derellę konkurs pt. Cinderella Caravan [jap. シンデレラ・カラバン Shinderera Karaban], którego celem było pozyskiwanie utalentowanych osób jako potencjalnych dawców energii.

Garoben

ガロベン

 • ガロベン
 • Garoben
 • Garoben
 • Król. Ciemności 2
 • Classic 8

Zniekształcenie japońskiego wyrazu 我利勉 gariben („wkuwanie (przed egzaminem); kujon”). Garoben podszywała się za nauczycielkę szkoły korepetytorskiej.

Demonica Garoben nazywa siebie Demonem Wiedzy [jap. 知識の妖魔 Chishiki no Yōma; ang. Demon of Knowledge]. Pierwszy człon jest japońskim wyrazem 知識 chishiki („wiedza, świadomość, poznanie”), drugi zaś to partykuła dopełniacza no.

Larma

ラムア

 • ラムア
 • Ramua
 • Larma
 • Classic 9

Anagram i zniekształcenie angielskiego wyrazu alarm (tu: „budzik”) zapisywanego po japońsku jako アラーム arāmu. Demonica Larma udawała sprzedawczynię w sklepie z zegarkami o nazwie Clock Look [jap. クロックルック Kurokku Rukku] i miała zdolność sterowania przepływem czasu.

Kigān

キガーン

 • キガーン
 • Kigān
 • Kigān
 • Classic 10

Zniekształcenie japońskiego wyrazu 祈願 kigan („modlitwa”). Demonica Kigān porywała niewinnych ludzi przychodzących do chramu Hikawa kupić talizmany przynoszące szczęście, które w rzeczywistości naładowane były ciemną energią.

Mread

ムーリド

 • ムーリド
 • Mūrido
 • Mread
 • Classic 11

Anagram i zniekształcenie angielskiego wyrazu dream (tu: „sen”) zapisywanego po japońsku jako ドリーム dorīmu. Demonica Mread miała zdolność tworzenia iluzyj przypominających widzenia senne, a jej bazą operacji był Cukierkowy Domek [jap. 御菓子の家 o-kashi no ie] znajdujący się w wesołym miasteczku o nazwie Kraina Snów [jap. 夢ランド Yume Rando].

W ludzkiej postaci Mread nosi alias Księżniczka Snów [jap. ドリーム姫 Dorīmu-hime; ang. Dream Princess]. Japoński wyraz hime oznacza właśnie „księżniczkę”.

W nieoficjalnym angielskim przekładzie gry „Cz. z Ks.: Inna historia” pojawia się błędny zapis imienia tego dajmona znakami alfabetu łacińskiego: Muhreed.

Demony podwładne Nephrite

ネフライト配下の妖魔

Tesnni

テスニー

 • テスニー
 • Tesunī
 • Tesnni
 • Classic 14

Anagram i zniekształcenie wyrazu テニス tenisu („tenis”), który z kolei wywodzi się z angielskiego tennis. Demonica Tesnni została zapieczętowana w rakiecie tenisowej. Atakowała używając płomiennej rakiety i potrafiła także więzić ludzi w wielkich piłkach tenisowych.

W nieoficjalnym angielskim przekładzie gry „Cz. z Ks.: Inna historia” pojawia się błędny zapis imienia tego demona znakami alfabetu łacińskiego: Tesny.

Petasos

ペタソス

 • ペタソス
 • Petasosu
 • Petasos
 • Classic 15

Nazwa szerokoskrzydłego kapelusza filcowego używanego przez rolników i ogrodników w starożytnej Grecji. Forma ペタソス petasosu jest japońskim zapisem starogreckiego πέτασος pétasos. W takim właśnie kapeluszu została zapieczętowana demonica Petasos. Od wyrazu pétasos pochodzi także łacińska nazwa lepiężnika japońskiego (Petasītēs japonicus). To zapewne formę tej rośliny przybrała demonica Petasos.

Warto także dodać, iż petasos ozdobiony skrzydełkami uważano za jeden z atrybutów boga Hermesa, którego rzymskim odpowiednikiem jest Merkury, a ogrodnik, który pojawił się w tym odcinku anime, był właśnie znajomym Ami (Czarodziejki z Merkurego).

Widow

ウィドー

 • ウィドー
 • Widō
 • Widow
 • Classic 16

Skrócenie angielskiej nazwy rodzaju wdowy (Lātrōdēctus), widow spider, zapisywanej po japońsku jako ウィドー・スパイダー widō supaidā. Najpopularniejszym przedstawicielem tego rodzaju jest gatunek czarna wdowa [łac. Lātrōdēctus mactāns; ang. black widow; jap. 背赤後家蜘蛛 se-aka goke-gumo]. Demonica Widow przybrała postać kobiety z pajęczym odwłokiem, odnóżami i oczyma. Do ataku używała pajęczych nici, a jej ofiarą stała się nauczycielka szycia.

Imię demonicy jest także niejako odwołaniem do wyrazu widow, zapisywanego po japońsku jako ウィドー widō, w jego zwyczajnym znaczeniu („kobieta, u której zmarł mąż”), biorąc pod uwagę, że motywem przewodnim odcinka, w którym wystąpiła, były małżeństwa.

Cameran

キャメラン

 • キャメラン
 • Kyameran
 • Cameran
 • Classic 17

Zniekształcenie angielskiego wyrazu camera („aparat fotograficzny”) zapisywanego po japońsku jako キャメラ kyamera bądź skrócenie angielskiego wyrazu cameraman („operator, kamerzysta”) zapisywanego po japońsku jako キャメラマン kyameraman. (Należy zwrócić uwagę, iż Japończycy do języka ogólnonarodowego przejęli te wyrazy w postaci カメラ kamera i カメラマン kameraman.) Demonica Cameran została zapieczętowana w aparacie fotograficznym, a jej mocą był oślepiający flesz.

Jumeau

ジュモー

 • ジュモー
 • Jumō
 • Jumeau
 • Classic 18

Nazwisko rodziny słynnych francuskich lalkarzy z XIX w. oraz nazwa firmy przez nich władanej, której założycielem był Pierre-François Jumeau. Forma ジュモー Jumō jest japońskim zapisem tegoż nazwiska. Ciało demonicy Jumeau miało kształt lalki.

W nieoficjalnym angielskim przekładzie gry „Cz. z Ks.: Inna historia” pojawia się błędny zapis imienia tego demona znakami alfabetu łacińskiego: Jumoh.

Castor i Pollux

カストル ポルクス

 • カストル&ポルクス
 • Kasutoru & Porukusu
 • Castor & Pollux
 • Classic 21

Imiona braci bliźniąt Kastora i Polluksa z mitologii greckiej i rzymskiej. Formy カストル Kasutoru i ポルクス Porukusu są japońskim zapisem łacińskich Castōr i Pollūx, które z kolei wywodzą się ze starogreckich Κάστωρ Kástōr i Πολυδεύκης Polydeúkēs. Kastor i Polydeukes w mitologii klasycznej byli synami Ledy i Zeusa albo Tyndareosa. Należy również zaznaczyć, iż imiona tych postaci mitycznych noszą dwie najjaśniejsze gwiazdy w gwiazdozbiorze Bliźniąt [łac. Geminī; jap. 双子座 Futago-za] — odpowiednio α Geminōrum oraz β Geminōrum zapisywane po japońsku jako 双子座α星 Futago-za α-sei i 双子座β星 Futago-za β-sei. (W jęz. greckim rzeczownik pospolity κάστωρ kástōr dosłownie oznacza „bobra”, natomiast πολυδεύκης polydeúkēs — „dużo słodkiego wina”.)

W nieoficjalnym angielskim przekładzie gry „Cz. z Ks.: Inna historia” pojawia się błędny zapis imienia tych demonów znakami alfabetu łacińskiego: Castel i Polks.

Demony podwładne Zoisite

ゾイサイト配下の妖魔

Yaksha

ヤシャ

 • ヤシャ
 • Yasha
 • Yaksha
 • Classic 23

Nazwa odnosząca się do pewnego rodzaju kobiecych demonów. Wyraz 夜叉 yasha wywodzi się z sanskryckiego यक्ष yakṣa. W mitologii indyjskiej tak nazywano rodzaj bóstw uosabiających siły przyrody. Jakszowie byli strażnikami skarbów ukrytych pod ziemią lub w korzeniach drzew i zasadniczo przedstawia się ich jako dobroduszne i nieszkodliwe duchy lasów i gór, lecz istnieją również mity przypisujące im wręcz skłonności do kanibalizmu. Pojęcie jakszów istnieje również w mitologii buddyjskiej, skąd trafiło m.in. do Japonii.

Demonica Yaksha początkowo jawi się jako kobieta o czarnych gładkich włosach, przywdziana w maskę i kimono. Kiedy jej maska zostanie zniszczona, ujawnia swoją prawdziwą postać — straszliwego demona z białymi włosami i dużymi rogami.

Grape

グレープ

 • グレープ
 • Gurēpu
 • Grape
 • Classic 24

Japońska nazwa winorośli (Vītis), której owocem jest winogron, zapisywana jako グレープ gurēpu. Wywodzi się z angielskiego wyrazu grape. Japończycy używają również wyrazu 葡萄 budō. Demonica Grape nosi kolczyki w kształcie winogronu, a elementy jej stroju nawiązują do liści i pnączy winorośli.

Suzuran

スズラン

 • スズラン
 • Suzuran
 • Suzuran
 • Classic 24

Japońska nazwa konwalii majowej (Convallāria majālis) zapisywana jako 鈴蘭 suzuran. Demonica Suzuran nosi kolczyki w kształcie kwiatów konwalii, a elementy jej stroju nawiązują do liści tejże rośliny.

Hōsenka

ホウセンカ

 • ホウセンカ
 • Hōsenka
 • Hōsenka
 • Classic 24

Japońska nazwa niecierpka balsaminy (Impatiēns balsamina) zapisywana jako 鳳仙花 hōsenka. Demonica Hōsenka nosi kolczyki w kształcie owoców niecierpka, a elementy jej stroju nawiązują do kwiatów i liści tejże rośliny.

Akan

アカン

 • アカン
 • Akan
 • Akan
 • Classic 32

Nawiązanie do japońskiego wyrazu aka („czerwień”). Osoba, którą zmieniono w demona Akana, odgrywała rolę postaci zwanej Red Man [jap. レッドマン Reddoman]. Nazwa demona nawiązuje także do 阿寒湖 Akanko („jezioro Akan”), na dnie którego rosną tzw. 鞠藻 marimo — kuliste twory będące jedną z form rozwoju glonów z gatunku Aegagropila linnaei. Demon Akan używał właśnie tych kulek do porażania i unieruchamiania swych ofiar.

Kolejnym możliwym źródłosłowem może być japoński wyraz 悪漢 akkan oznaczający „przestępcę, bandytę”.

Siedem Wielkich Demonów

最強妖魔七人衆

Gacen

ゲーセーン

 • ゲーセーン
 • Gēsēn
 • Gacen
 • Classic 25

Skrócona forma wyrazów ゲーム・センター gēmu sentā („salon gier”), które z kolei wywodzą się z angielskich game („gra”) i centre („centrum”). Termin game centre jest wymyślony przez Japończyków. W Wielkiej Brytanii używa się wyrażenia amusement arcade, natomiast w USA — video arcade.

W nieoficjalnym angielskim przekładzie gry „Cz. z Ks.: Inna historia” imię demona Gacen występuje w postaci nieskróconej: Game Center.

Boxshi

ボクシー

 • ボクシー
 • Bokushī
 • Boxshi
 • Classic 26

Połączenie wyrazów (skróconego) ボクシング bokushingu („boks”), który z kolei wywodzi się z angielskiego boxing, oraz 牧師 bokushi („pastor, minister (duchowny w Kościołach protestanckich)”).

Wygląd demona podobno Boxshi jest też nawiązaniem do postaci Josego Mendozy [jap. ホセ・メンドーサ Hose Mendōza] z mangi 『あしたのジョー』 „Ashita no Jō”, której motywem przewodnim jest boks.

Bunbō

ブンボウ

 • ブンボウ
 • Bunbō
 • Bunbō
 • Classic 27

Skrócenie japońskiego wyrazu 文房具 bunbōgu („artykuły piśmienicze”). Prawdopodobnie również nawiązanie do japońskiego wyrazu 分母 bunbo („mianownik (dolna część ułamka zwykłego)”). Motyw narzędzi piśmienniczych i matematyczny wiąże się z tym, iż demon Bunbō miał ciało ozdobione podziałką niczym w linijce tudzież cyrkle miast dłoni, których używał jako broni.

Binah

ビーナ

 • ビーナ
 • Bīna
 • Binah
 • Classic 28

Zniekształcenie hebrajskiego wyrazu בִּינָה Bīnā („zrozumienie, inteligencja”) zapisywanego po japońsku jako ビナー Binā [ang. Binah]. Jest to również nazwa trzeciej z dziesięciu sefirot w kabalistycznym Drzewie Życia, odnosząca się do zrozumienia i żeńskiej zasady w świecie. Sefirot [hebr. סְפִירוֹת Săp̄īrōṯ; ang. Sephirot] są dziesięcioma emanacjami, aspektami, mocami Boga. (Wyraz „sefirot” jest formą l.mn., jego l.poj. brzmi „sefira” [hebr. סְפִירָה Săp̄īrā; ang. Sephirah]).

Z każdą poszczególną sefirot powiązany jest oddzielny anioł. Na przykład, z sefirą Bina kojarzony jest archanioł o imieniu Zafkiel [heb. צַפְקִיאֵל Ṣafqīʾēl; ang. Tzaphqiel]. To może właśnie stąd demonica Binah ma anielską postać.

Rikōkeidā

リコウケイダー

 • リコウケイダー
 • Rikōkeidā
 • Rikōkeidā
 • Classic 29

Połączenie japońskiego rzeczownika 理工系 rikōkei („nauka i technologia”) i spójki da („być”).

Imię demonicy Rikōkeidā może także nawiązywać do japońskiego przymiotnika 俐巧だ rikō da („sprytny, chytry, bystry”).

Jiji

ジジ

 • ジジ
 • Jiji
 • Jiji
 • Classic 30

Nawiązanie do japońskiego wyrazu 祖父/爺 jiji („dziadek, dziad”). Ponieważ demon Jiji wyglądał jak stary lew, można tu doszukać się nawiązania również i do 獅子 shishi, czyli właśnie lwa, a dokładniej mitycznego stworzenia w formie lwa i psa, którego posągi umieszczane są przed świątyniami i pałacami w Chinach, Japonii itd., aby chroniły daną budowlę przed złymi duchami.

Bakēne

バケーネ

 • バケーネ
 • Bakēne
 • Bakēne
 • Classic 31

Zniekształcenie japońskiego wyrazu 化け猫 bake-neko („kocia zjawa, kocie widmo”). W folklorze japońskim jest to kot o nadprzyrodzonych zdolnościach. Kot może stać się zjawą na wiele sposobów: może osiągnąć określony wiek, być hodowanym przez określoną liczbę lat, urosnąć do odpowiedniego rozmiaru lub mieć dozwolone noszenie długiego ogona.

Demony podwładne Kunzite

クンツァイト配下の妖魔

Mitsuāmi

ミツアーミ

 • ミツアーミ
 • Mitsuāmi
 • Mitsuāmi
 • Classic 36

Zniekształcenie japońskiego wyrazu 三つ編み mitsu-ami („warkocz”, dosł. „potrójny splot”).

Liczba „3” może też odnosić się i do tego, że Kunzite przemienił trzy fryzjerki w tę właśnie demonicę.

Shakōkai

シャコウカイ

 • シャコウカイ
 • Shakōkai
 • Shakōkai
 • Classic 37

Połączenie japońskich wyrazów 社交界 shakōkai („zebranie towarzyskie przedstawicieli klas wyższych, elit, artystów; salon”) i 硨磲貝 shako-gai — nazwy przydaczni olbrzymiej (Tridacna gigās) będącej największym małżem świata. To wyjaśnia, dlaczego demonica Shakōkai jednocześnie miała ciało pokryte muszelkami i wykazywała się manieryzmami bogatej damy z wyższych warstw społeczeństwa.

W nieoficjalnym angielskim przekładzie gry „Cz. z Ks.: Inna historia” demonowi Shakōkai nadano imię: Darkened. Tłumaczenie to nie jest w ogóle związane z cechami charakterystycznymi tego demona i najprawdopodobniej powstało wskutek zmylenia imienia postaci z japońskim wyrazem 遮光 shakō („zaciemnienie, przysłonienie”).

Blizzar

ブリザー

 • ブリザー
 • Burizā
 • Blizzar
 • Classic 38

Skrócenie japońskiego wyrazu ブリザード burizādo („zamieć śnieżna”), który z kolei wywodzi się z angielskiego blizzard. Akcja odcinka, w którym wystąpiła demonica Blizzar, odbywała się właśnie w górach na stoku narciarskim.

W nieoficjalnym angielskim przekładzie gry „Cz. z Ks.: Inna historia” pojawia się błędny zapis imienia tego demona znakami alfabetu łacińskiego: Breezer. Niewątpliwie do tego zamieszania przyczyniła się bliskość fonetyczna wyrazów ブリザード burizādo i ブリーズ burīzu. Jendakże z tematycznego punktu widzenia zamieć śnieżna pasuje tu o wiele bardziej niż bryza.

Janelyn i Misha

ジャネリン ミーシャ

 • ジャネリン&ミーシャ
 • Janerin & Mīsha
 • Janelyn & Misha
 • Classic 39

Nawiązanie do imion Janet Lynn [jap. ジャネット・リン Janetto Rin] i Johna Mishy Petkevicha [jap. ジョン・ミーシャ・ペトケビッチ Jon Mīsha Petokebitchi] — pary łyżwiarzy figurowych, która uczestniczyła w zimowych igrzysk olimpijskich 1972 r. w Japonii.

Po przemianie w demony Janelyn i Misha wspólnie określają siebie mianem ゾイリン・ゲラー Zoirin Gerā (Zoilyn Geller) o niejasnym źródłosłowie. Inne źródła podają pisownię ドイリン・ゲラー Doirin Gerā (Doilyn Geller). Jedyne, co można powiedzieć to to, iż owo miano wygląda na zestawienie dwu nazwisk. Taką praktykę często stosuje się podczas nazywania pary łyżwiarzy.

Papillon

パピオン

 • パピオン
 • Papion
 • Papillon
 • Classic 42

Francuska nazwa motyla, a dokładniej całej rodziny łuskoskrzydłych (Lepidoptera). Forma パピオン papion jest japońskim zapisem francuskiego papillon. Demonica Papillon przybrała postać kobiety o skrzydłach motyla, owadopodobnych oczach i czułkach wyrastających z głowy. Potrafiła ona przyzywać rój motyli, aby zaatakować wrogów lub się od nich osłonić.

Oniwabandana

オニワバンダナ

 • オニワバンダナ
 • Oniwabandana
 • Oniwabandana
 • Classic 43

Imię to jest połączeniem dwu odrębnych wyrazów. Pierwszy to japoński rzeczownik 御庭番(衆) o-niwa-ban(shū) (dosł. „strażnicy ogrodu”). O-niwa-banshū było tajną grupą nindziów [jap. 忍者 ninja] założoną przez sioguna [jap. 将軍 shōgun] Yoshimune Tokugawę [jap. 徳川 吉宗 Tokugawa Yoshimune] (1684–1751) i zajmującą się działalnością wywiadowczą. (Dworski tytuł ogrodników przysługiwał im ze względu na szeroką wiedzę o roślinach, dzięki którym umieli uzyskać potężne leki lub trucizny.)

Drugi wyraz to angielski rzeczownik bandana zapisywany po japońsku jako バンダナ bandana. Bandana jest kolorową chustą, często noszoną jako opaska na głowie i jej nazwa wywodzi się z języka hindi — बन्धन bandhana („zawiązać”).

Kobieta, która została przemieniona w demonicę Oniwabandanę, pracowała jako reporterka zajmująca się zdobywaniem tajnych informacyj i nosiła bandanę. W postaci demonicy potrafiła tworzyć sobowtóry i atakować tradycyjnymi broniami nindziów, takimi jak siurikeny czy katana. Mogła też używać swojej bandany jako narzędzia do uduszenia.

Demony podwładne Królowej Beryl

クイン・ベリル配下の妖魔

Thetis

テティス

 • テティス
 • Tetisu
 • Thetis
 • Classic 12

Imię jednej z nereid (nimf morskich) — Tetis. Forma テティス Tetisu jest japońskim zapisem starogreckiego Θέτις Thétis. Tetis w mitologii klasycznej była córką morskiego boga Nereusa i jego żony Doris, żoną Peleusa oraz matką herosa Achillesa. Demonicy Thetis podwładna była woda morska, z której mogła ukształtować słupy wodne oraz stworzyć pomniejsze potwory. Podczas śmierci jej ciało przemieniło się nie w pył, jak to zwykle bywa z demonami, lecz w wodę.

(Nie należy tej postaci mylić z bardzo podobnie brzmiącym imieniem Tetys (Tetyda) [gr. Τηθῡ́ς Tēthȳ́s; jap. テテュス Tetyusu; ang. Tethys] — tak bowiem w mitologii klasycznej nazywano jedną z Tytanid — córek Uranosa i Gai.)

D. D. Girls

D.D.ガールズV(橙の将)D.D.ガールズIV(紫の将)D.D.ガールズI(リーダー)D.D.ガールズIII(紅の将)D.D.ガールズII(緑の将)

 • D.D.ディー・ディーガールズ
 • D. D. [Dī Dī] Gāruzu
 • D. D. Girls
 • Classic 45

Nawiązanie do nazwy japońskiego zespołu muzycznego C.C.シー・シーガールズ C. C. [Shī Shī] Gāruzu [ang. C. C. Girls] założonego w 1992 r. Co prawda, grupa ta liczyła nie pięć członkiń, lecz tylko cztery.

Litera D może prawdopodobnie nawiązywać również do Punktu D [jap. ディーポイント D [Dī] Pointo; ang. D Point] — kryjówki Królestwa Ciemności na biegunie północnym.

Inne demony

他の妖魔

Lew

獅子座

 • 獅子座
 • Shishiza
 • Leo
 • Classic 19

Japońska nazwa gwiazdozbioru i znaku Zodiaku Lwa. Na wyraz 獅子座 Shishi-za składają się człony 獅子 shishi („lew”) oraz ~座 -za (przyrostek dodawany do nazw gwiazdozbiorów). W mitologii greckiej gwiazdozbiór Lwa [łac. Leō] to lew nemejski [gr. λέων τῆς Νεμέᾱς léōn tē̂s Neméās], który został pokonany przez Heraklesa i umieszczony przez boginię Herę na sklepieniu niebieskim.

Demon Lew określany jest również jako Bestia Regulus [jap. 妖獣レグルス Yōjū Regurusu; ang. Beast Regulus]. Zestawienie japońskiego wyrazu 妖獣 yōjū (dosł. „oczarowująca bestia”) i レグルス Regurusu („Regulus”) wywodzącego się z łacińskiego Rēgulus. Został bowiem przyzwany poprzez inwokację ku gwieździe Regulus — najjaśniejszej w gwiazdozbiorze Lwa, czyli α Leōnis (zapisywanej po japońsku jako 獅子座α星 Shishi-za α-sei).

Bezimienny demon

名無しの妖魔

 • 名無しの妖魔
 • Nanashi no yōma
 • Nameless Demon
 • Classic 42

Demon ów nie otrzymał żadnego imienia.

Muchi-Muchi
 • ムチムチ
 • Muchi-Muchi
 • Muchi-Muchi

Demon Muchi-Muchi nie pojawia się w starym anime. Występuje wyłącznie w grze „Cz. z Ks.” pod SFC/SNES.

Podwojenie japońskiego wyrazu muchi („bicz”). Demonica Muchi-muchi miała postać poskramiaczki dzikich zwierząt dzierżącej bicz.

Hira-Hira
 • ヒラヒラ
 • Hira-Hira
 • Hira-Hira

Demon Hira-Hira nie pojawia się w starym anime. Występuje wyłącznie w grze „Cz. z Ks.” pod SFC/SNES.

Japoński wyraz dźwiękonaśladowczy ひらひら hira-hira (trzepot, furkot, łopot, plisowanie). Demon Hira-hira miał postać pierrota potrafiącego wysoko i szybko skakać.

Goro-Goro
 • ゴロゴロ
 • Goro-Goro
 • Goro-Goro

Demon Goro-Goro nie pojawia się w starym anime. Występuje wyłącznie w grze „Cz. z Ks.” pod SFC/SNES.

Japoński wyraz dźwiękonaśladowczy ごろごろ goro-goro („turlu-turlu”). Demon Goro-goro miał postać klauna o korpulentnych kształtach niczym wielka piłka.

Inne

その他

Trenerzy A, B, C
 • インストラクターエービーシー
 • Insutorakutā A [ē], B [bī], C [shī]
 • Instructors A, B, C
 • Classic 4

W rzeczywistości nie są demonami, lecz zwykłymi ludźmi, których umysły były zawładnięte przez Jadeite. Pracowali jako trenerzy w sali gimnastycznej. Po japońsku do nazywania tego zawodu służy wyraz インストラクター insutorakutā wywodzący się z angielskiego wyrazu instructor. Oznaczenia literowe tym trzem postaciom nadano w „Albumie anime I”.

Chanela

シャーネラ

 • シャーネラ
 • Shānera
 • Chanela
 • Classic 5

Zniekształcenie nazwy francuskiego domu mody Chanel zapisywanego po japońsku jako シャネル Shaneru. Jego nazwa wywodzi się od nazwiska Coco Chanel (właśc. Gabrielle Bonheur Chanel) (1883–1971), francuskiej projektantki mody i stworzycielki słynnych i do dziś popularnych kobiecych perfum Chanel N° 5.

Potwory z wody morskiej
 • 海水怪人
 • Kaisui kaijin
 • Seawater Monsters
 • Classic 12

Zestawienie japońskich wyrazów 海水 kaisui („woda morska, woda słona”) oraz 怪人 kaijin („potwór, tajemniczy osobnik”).

Sobowtór Nephrite

ネフライトの分身

 • ネフライトの分身
 • Nefuraito no bunshin
 • Nephrite’s Alter Ego
 • Król. Ciemności 4
 • Classic 22

Japoński wyraz 分身 bunshin (tu: „sobowtór, alter ego”). Był to sobowtór stworzony przez Nephrite, który jawił się w formie czarnej mgły.

Widmo znad jeziora

湖の妖怪

 • 湖の妖怪
 • Mizuumi no yōkai
 • Phantom of the Lake
 • Classic 40

Japoński termin 湖の妖怪 mizuumi no yōkai oznaczający „ducha, upiora, zjawę znad jeziora”. W odcinku tym pojawiła się opowieść o dwóch kochankach — niebiańskiej nimfie i ziemskim młodzieńcu, w którym zakochała się pewna dziewczyna. Kierowana zazdrością i niemożnością pogodzenia się z nieodwzajemnioną miłością, przemieniła się potwora, który zaczął siać zniszczenie. Został zapieczętowany w jeziorze przez ową parę kochanków. Opowiadanie to jest luźną aluzją do historii Księżniczki Serenity, Księcia Endymiona oraz Królowej Beryl.

[Musical]

ミュージカル

Królestwo Ciemności [jap. ダーク・キングダム Dāku Kingudamu bądź 暗黒の王国 Ankoku no Ōkoku; ang. Dark Kingdom]. {Ob. rozdział „Królestwo Ciemności [manga + anime + gry]”.}

Królestwo Ciemności określane również bywa jako Królestwo Ziemi [jap. 地球国 Chikyū-koku; ang. Kingdom of Earth]. Jest to połączenie japońskiego wyrazu 地球 Chikyū („Ziemia”, dosł. „kula ziemska”) i znaku chińskiego KOKU („państwo, kraj”).

Odrodzone Królestwo Ciemności znane jest jako Nowe Królestwo Ciemności [jap. ネオ・ダーク・キングダム Neo Dāku Kingudamu; ang. Neo Dark Kingdom]. Pierwszy człon jest greckim przedrostkiem νεο- neo- („nowo-”), wywodzącym się z wyrazu νέος néos (< νέϝος néwos) („nowy”). Zapisywany jest po japońsku jako ネオ~ neo-.

Królowa Metalia
 • クイン・メタリア
 • Kuin Metaria
 • Queen Metalia
 • LR
Królowa Beryl

クイン・ベリル

 • クイン・ベリル
 • Kuin Beriru
 • Queen Beryl
 • DK, DKK, ED, EDK, SDK, SRD, KOK, LR

{Ob. rozdział „Królestwo Ciemności [manga + anime + gry]: Królowa Beryl”.}

W musicalach „~ Gwiezdne światła * Legenda spadających gwiazd ~” i „Nadejście Królowej Kakyū” Królowa Beryl znana jest także jako Upiór w sali koncertowej [jap. 音楽堂の怪人 Ongakudō no Kaijin; ang. Phantom of the Concert Hall]. Jest to zestawienie japońskich wyrazów 音楽堂 ongakudō („sala koncertowa”), no (partykuła dopełniacza) i 怪人 kaijin („potwór, tajemniczy osobnik”) tudzież odniesienie do słynnego musicalu pt. „Upiór w operze” [ang. “The Phantom of the Opera”; jap. 『オペラ座の怪人』 “Opera-za no Kaijin”]. Zarówno musical „Czarodziejka z Księżyca”, jak i „Upiór w operze” poruszają tematykę niespełnionej miłości, która bezpośrednio dotyczy postaci Beryl.

Czterej Generałowie Królestwa Ciemności

Czterej Generałowie Królestwa Ciemności [jap. ダーク・キングダム四天王 Dāku Kingudamu Shitennō bądź Dāku Kingudamu Shiten’ō; ang. Four Generals of the Dark Kingdom]. {Ob. rozdział „Królestwo Ciemności [manga + anime + gry]: Czterej Generałowie Królestwa Ciemności”.}

W musicalach „~ Gwiezdne światła * Legenda spadających gwiazd ~” i „Nadejście Królowej Kakyū” Czterej Generałowie tworzą zespół muzyczny Jewel Metalias [jap. ジュエル・メタリアーズ Jueru Metariāzu; ang. Jewel Metalias]. Wyraz ジュエル jueru („klejnot”) wywodzi się z angielskiego jewel i nawiązuje do faktu, iż imiona Generałów pochodzą od nazw minerałów i kamieni szlachetnych. Drugi człon nazwy to nic innego jak nawiązanie do imienia メタリア Metaria, które tutaj występuje w liczbie mnogiej.

Jadeite

ジェダイト

 • ジェダイト
 • Jedaito
 • Jadeite
 • DK, DKK, SRD, LR

{Ob. rozdział „Królestwo Ciemności [manga + anime + gry]: Jadeite”.}

W musicalu „~ Gwiezdne światła * Legenda spadających gwiazd ~” Jadeite nosi alias Jay Daitō [jap. J.ジェイ台東 J [Jei] Daitō]. Jest to dźwiękowe nawiązanie do imienia ジェダイト Jedaito. (Samo nazwisko rzeczywiście istnieje w jęz. japońskim, choć występuje dość rzadko i czytane jest wtedy jako Taitō. Wyraz ten odnosi się też do jednego z tokijskich okręgów. Jego chiński odpowiednik, 臺東 Táidōng, to nazwa powiatu i miasta we wschodniej części Tajwanu.)

Rozkład nazwiska na części składowe przedstawia się następująco:

 • DAI — „podwyższenie, podest, piedestał” (stara postać znaku: ),
 • — „wschód” (także odniesienie do Jadeite jako Dowódcy Dalekowschodniego Oddziału Królestwa Ciemności).

Nephrite

ネフライト

 • ネフライト
 • Nefuraito
 • Nephrite
 • DK, DKK, SRD, LR

{Ob. rozdział „Królestwo Ciemności [manga + anime + gry]: Nephrite”.}

W musicalu „~ Gwiezdne światła * Legenda spadających gwiazd ~” Nephrite nosi alias Rite Mifune [jap. 三船・ライト Raito Mifune]. Jest to dźwiękowe nawiązanie do imienia ネフライト Nefuraito. Nazwisko jest identyczne do tego, które nosił aktor Toshirō Mifune [jap. 三船 敏郎 Mifune Toshirō] (1920–97), który w latach 80. stał się bardzo popularny w USA, a wielu Japończyków dotychczas kojarzy tego aktora z Ameryką. Związek ów ma podkreślić rolę Nephrite jako Dowódcy Północnoamerykańskiego Oddziału Królestwa Ciemności. Ponadto alias ów występuje w porządku zachodnim: pierwsze imię, drugie nazwisko, nie zaś japońskim: pierwsze nazwisko, drugie imię, i to właśnie w porządku zachodnim w języku japońskim nierzadko zapisywane bywają imiona osób japońskiego pochodzenia, np. pełne imię Michio Kaku, amerykańskiego fizyka japońskiego pochodzenia, po japońsku oddajemy jako ミチオ・カク Michio Kaku (obok 加來 道雄 Kaku Michio).

Rozkład nazwiska na części składowe nazwiska przedstawia się następująco:

 • mi — „trzy”,
 • fune — „łódź, statek, okręt”.

Zoisite

ゾイサイト

 • ゾイサイト
 • Zoisaito
 • Zoisite
 • DK, DKK, ED, SRD, LR

{Ob. rozdział „Królestwo Ciemności [manga + anime + gry]: Zoisite”.}

W musicalach „~ Wieczna legenda ~” i „~ Gwiezdne światła * Legenda spadających gwiazd ~” Zoisite nosi alias Izō Saitō [jap. 斉藤 以象 Saitō Izō lub 斉藤 以蔵 Saitō Izō]. Jest to dźwiękowe nawiązanie do imienia ゾイサイト Zoisaito. (Samo nazwisko oraz imię zapisane zgodnie z drugim sposobem rzeczywiście istnieją w jęz. japońskim.) Pierwszy sposób zapisu zastosowano w musicalu „~ Wieczna legenda ~”, z kolei drugi sposób dotyczy przedstawienia „~ Gwiezdne światła * Legenda spadających gwiazd ~”.

Rozkład nazwiska i imienia na części składowe przedstawia się następująco:

 • SAI — „równy, podobny” (stara postać znaku: ),
 • — „wisteria (Wisteria)”,
 • I — „za pomocą, wobec, biorąc pod uwagę, z powodu”,
 • — „słoń (Elephās); symbol, kształt” lub
 • — „posiadanie, mienie” (stara postać znaku: ).

Kunzite

クンツァイト

 • クンツァイト
 • Kuntsaito
 • Kunzite
 • DK, DKK, SSF, ED, SRD, KOK, LR

{Ob. rozdział „Królestwo Ciemności [manga + anime + gry]: Kunzite”.}

W musicalach „~ Wieczna legenda ~”, „~ Gwiezdne światła * Legenda spadających gwiazd ~” i „Nadejście Królowej Kakyū” Kunzite nosi alias Kun Saitō [jap. 斉藤 訓 Saitō Kun]. Jest to dźwiękowe nawiązanie do imienia クンツァイト Kuntsaito. (Same imię i nazwisko rzeczywiście istnieją w jęz. japońskim.)

Rozkład nazwiska i imienia na części składowe przedstawia się następująco:

 • SAI — „równy, podobny” (stara postać znaku: ),
 • — „wisteria (Wisteria)”,
 • KUN — „wyjaśnienie, instrukcja”.

Nowi Czterej Generałowie

Nowi Czterej Generałowie [jap. 四天王ネオ Shitennō Neo bądź Shiten’ō Neo; ang. Four Neo Generals of the Dark Kingdom]. {Ob. rozdział „Królestwo Ciemności [manga + anime + gry]: Czterej Generałowie Królestwa Ciemności”.} Ostatni człon jest greckim przedrostkiem νεο- neo- („nowo-”) wywodzącym się z wyrazu νέος néos (< νέϝος néwos) („nowy”). Zapisywany jest po japońsku jako ネオ~ neo-. Do tej grupy należy Kunzite oraz trzy nowe postaci, które jednak wyglądem przypominają tych „starych” generałów.

W musicalach „~ Gwiezdne światła * Legenda spadających gwiazd ~” i „Nadejście Królowej Kakyū” Nowi Czterej Generałowie tworzą zespół muzyczny Jewel Managers [jap. ジュエル・マネージャーズ Jueru Manējāzu; ang. Jewel Managers]. Wyraz ジュエル jueru („klejnot”) wywodzi się z angielskiego jewel i nawiązuje do faktu, iż imiona Nowych Generałów pochodzą od nazw minerałów i kamieni szlachetnych. Z kolei forma マネージャーズ manējāzu jest japońskim zapisem l.mn. angielskiego wyrazu managers. L.poj. brzmi manager („zarządca, menedżer”) i jest zapisywana po japońsku jako マネージャー manējā.

Haematite
 • ヘマタイト
 • Hemataito
 • Haematite
 • KOK

Imię to nawiązuje do japońskiej nazwy minerału „hematyt” — ヘマタイト hemataito, która wywodzi się z angielskiego haematite (bądź hematite zgodnie z pisownią w USA) (wzór chemiczny: Fe2O3). Japończycy minerał ów znają również jako 赤鉄鉱 kōgyoku (dosł. „czerwony minerał żelaza”). Nazwa hematytu pochodzi od łacińskiego wyrażenia lapis haematītēs (dosł. „krwisty kamień”), a ono z kolei wywodzi się z greckiego αἱματίτης λίθος haimatítēs líthos, gdzie drugi człon powstał od wyrazu αἷμα haîma („krew”).

Haematite nosi alias Hemahachirō Taitō [jap. 台東 屁真八郎 Taitō Hemahachirō]. Jest to nawiązanie do imienia ヘマタイト Hemataito. (Samo nazwisko i imię (bez dwu pierwszych sylab) rzeczywiście istnieją w jęz. japońskim.) Rozkład nazwiska i imienia na części składowe przedstawia się następująco:

 • TAI — „podwyższenie, podest, piedestał” (stara postać znaku: ),
 • — „wschód”,
 • he — „wzdęcie, bąk”,
 • ma — „prawda”,
 • HACHI — „osiem”,
 • — „syn”, tu: człon często występujący w męskich imionach.

Haematite jest reinkarnacją Zoisite.

Hiddenite
 • ヒデナイト
 • Hidenaito
 • Hiddenite
 • KOK

Imię to nawiązuje do japońskiej nazwy minerału „hiddenit” — ヒデナイト hidenaito, która wywodzi się z angielskiego hiddenite. Japończycy minerał ów znają również jako 黝輝石 yūkiseki (dosł. „czarny świecący kamień”). Nazwa hiddenitu pochodzi od nazwiska jego odkrywcy — amerykańskiego geologa Williama Earla Hiddena. Hiddenit jest różową bardzo cenioną, jubilerską odmianą spodumenu o barwie żółtozielonej, zielonej, ciemnozielonej [jap. スポジュメン supojumen; ang. spodumene], którego nazwa wywodzi się z greckiego wyrazu σποδουμένος spodouménos („spopielony”).

Hiddenite nosi alias Hideo Yoruno [jap. 夜野 英男 Yoruno Hideo]. Jest to nawiązanie do imienia ヒデナイト Hidenaito. (Samo imię rzeczywiście istnieje w jęz. japońskim.) Rozkład nazwiska i imienia na części składowe przedstawia się następująco:

 • yoru — „noc, wieczór” (w wyjątkowych przypadkach może być odczytywany jako naito, które się wywodzi z angielskiego night („noc”)),
 • no — „pole, równina”,
 • hide — „wielki, wspaniały”,
 • o — „mąż, mężczyzna”, tu: człon często występujący w męskich imionach.

Hiddenite jest reinkarnacją Nephrite.

Kalunite
 • カルナイト
 • Karunaito
 • Kalunite
 • KOK

Imię to nawiązuje do japońskiej nazwy minerału „kalunit” — カルナイト karunaito, która wywodzi się z angielskiego kalunite (wzór chemiczny: KAl(SO4)2). Japończycy minerał ów znają również jako 明礬 myōban (dosł. „jasny ałun”). Nazwa kalunitu pochodzi od łacińskiej nazwy wchodzącego w jego skład pierwiastka potasu — kalium, która z kolei wywodzi się z arabskiego القَلْيَه‎ al-qalyah („proch roślinny”). Kalunit może być alternatywnie nazywany kalinitem [ang. kalinite] bądź ałunem potasowym [ang. potassium alum].

Kalunite nosi alias Nite Luka [jap. ナイト・ルカ Naito Ruka]. Jest to zniekształcenie imienia カルナイト Karunaito, powstałe wskutek poprzestawiania niektórych sylab. (Pisownia Naito Ruka może wskazywać również na rzeczywiście istniejące nazwisko i imię japońskie, jednak trudno orzec, na ile to prawdopodobne.)

Kalunite jest reinkarnacją Jadeite.

Demony

Demony [jap. 妖魔 Yōma; ang. Demons]. {Ob. rozdział „Królestwo Ciemności [manga + anime + gry]: Demony”.}

Mannegin
 • マナギン
 • Managin
 • Mannegin
 • DK, DKK, SSF

Zniekształcenie angielskiego wyrazu mannequin bądź manakin („manekin”), wywodzącego się ze średnioholenderskiego mannekijn („człowieczek”), zapisywanego po japońsku jako マネキン manekin bądź マヌカン manukan.

Tożsamością cywilną demonicy Mannegin była Haruna Sakurada [jap. 桜田 春奈 Sakurada Haruna]. {Ob. rozdział „Postaci wspierające [manga + anime + gry]: Postaci z dzielnicy Azabu Jū-ban”.}

Demonicy Mannegin towarzyszyły pomniejsze demony, łącznie nazywane Oddziałem Wojskowym Demonicy Mannegin [jap. 妖魔マナギン軍団 Yōma Managin Gundan; ang. Demon Mannegin’s Army Corps]. Japoński wyraz 軍団 gundan oznacza „armię, oddział wojskowy, korpus wojskowy”.

D. D. Girls

D.D.ガールズV(橙の将)D.D.ガールズIV(紫の将)D.D.ガールズI(リーダー)D.D.ガールズIII(紅の将)D.D.ガールズII(緑の将)

 • D.D.ディー・ディーガールズ
 • D. D. [Dī Dī] Gāruzu
 • D. D. Girls
 • DK, DKK, SSF
Lemurowa Baba
 • レムレス・バーバー
 • Remuresu Bābā
 • Lemures Hag
 • LR

Pierwszy człon imienia postaci odnosi się do lemurów — istot, dla których jest bezpośrednią zwierzchniczką. {Ob. rozdział „Cyrk Martwego Księżyca [manga + anime + gry]: Lemury”.} Drugi człon natomiast najprawdopodobniej jest zniekształceniem japońskiego wyrazu baba („baba, babcia, starucha”). Taka etymologia by pasowała do jej wyglądu, postać ta bowiem przypomina starą wiedźmę. W oficjalnych publikacjach wyraz ów zapisano alfabetem łacińskim jako Barbar, ale takiego wyrazu w języku angielskim nie ma (pomijając nazwy własne). Biorąc pod uwagę, że w oficjalnych książkach z musicali często trafiały się błędne warianty zapisu literami łacińskimi, całkiem niewykluczone, że tak się zadziało i w tym przypadku.

Lemury

Lemury [jap. レムレスたち Remuresu-tachi; ang. Lemures]. {Ob. rozdział „Cyrk Martwego Księżyca [manga + anime + gry]: Lemury”.} Człon ~達 -tachi to przyrostek liczby mnogiej/zbiorowej.

Nienazwane lemury
 • LR

(W musicalach wystąpiły także lemury, które nie zostały w żaden sposób nazwane.)

[Live-action]

實寫版

Królestwo Ciemności [jap. ダーク・キングダム Dāku Kingudamu bądź 暗黒の王国 Ankoku no Ōkoku; ang. Dark Kingdom]. {Ob. rozdział „Królestwo Ciemności [manga + anime + gry]”.}

Królowa Metalia
 • クイン・メタリア
 • Kuin Metaria
 • Queen Metalia
 • 19–49
Królowa Beryl

クイン・ベリル

 • クイン・ベリル
 • Kuin Beriru
 • Queen Beryl
 • 1–49
Mio Kuroki

黒木 ミオ

 • 黒木 ミオ
 • Kuroki Mio
 • Mio Kuroki
 • 29–30, 32–37, 39, 45–48, spc

Są to rzeczywiście istniejące imię i nazwisko japońskie. Ich rozkład na części składowe przedstawia się następująco:

 • kuro — „czerń”,
 • ki — „drzewo”,
 • ミオ mio — rzeczywiście istniejące imię żeńskie zapisywane na masę różnych sposobów, stąd trudno orzec, jaki jest jego źródłosłów.

Mio zostaje nową władczynią Królestwa Ciemności jako Królowa Mio [jap. クイン・ミオ Kuin Mio; ang. Queen Mio] {odc. spc}. Podobnie jak u Metalii i Beryl, pierwszy człon, クイン kuin, jest zniekształconym japońskim zapisem angielskiego wyrazu queen („królowa”), użyty miast zwyczajowej formy クイーン kuīn.

Książę Endymion

プリンス・エンディミオン
メタリア・エンディミオン

 • プリンス・エンディミオン
 • Purinsu Endimion
 • Prince Endymion
 • 48–49

{Ob. rozdział „Wojownicy Księżyca i Ziemi [manga + anime + gry]: Mamoru Chiba”.}

Endymion wchłania do swojego ciała Królową Metalię i od tego momentu znany jest jako Metalia Endymion [jap. メタリア・エンディミオン Metaria Endimion]. Chyba już nie trzeba dodatkowo wyjaśniać, skąd się wzięło to imię.

Czterej Generałowie Królestwa Ciemności

Czterej Generałowie Królestwa Ciemności [jap. ダーク・キングダム四天王 Dāku Kingudamu Shitennō bądź Dāku Kingudamu Shiten’ō; ang. Four Generals of the Dark Kingdom]. {Ob. rozdział „Królestwo Ciemności [manga + anime + gry]: Czterej Generałowie Królestwa Ciemności”.}

Jadeite

ジェダイト(1)
ジェダイト(2)

 • ジェダイト
 • Jedaito
 • Jadeite
 • 0, 1–4, 6–9, 16–40, 42–49, spc

{Ob. rozdział „Królestwo Ciemności [manga + anime + gry]: Jadeite”.}

Jadeite w przebraniu policjantki nosi alias Hanako [jap. 花子 Hanako] {odc. spc}. Jest to rzeczywiście istniejące imię japońskie. Rozkład na części składowe przedstawia się następująco:

 • hana — „kwiat”,
 • „dziecię”, kotu: człon często występujący w kobiecych imionach.

Nephrite

ネフライト(1)
ネフライト(2)
ネフ吉

 • ネフライト
 • Nefuraito
 • Nephrite
 • 0, 4–29, 31–33, 36–38, 40–42, 44–45, 47, 49, spc

{Ob. rozdział „Królestwo Ciemności [manga + anime + gry]: Nephrite”.}

Nephrite od Motokiego otrzymuje pseudonim Nefukichi [jap. ネフ吉 Nefukichi]. Jest to skrócenie i zespolenie jego prawdziwego imienia ze znakiem chińskim kichi („szczęście, dobra passa”), który występuje w ksywce żółwia Motokiego — Kamekichi [jap. カメ吉 Kamekichi].

Nephrite w przebraniu policjanta nosi alias Akai [jap. 赤井 Akai] {odc. spc}. Jest to rzeczywiście istniejące imię japońskie, fonetycznie zbliżone do japońskiego przymiotnika 赤い akai („czerwony”), co zapewne ma nawiązywać do koloru włosów i stroju Nephrite jako Generała. Rozkład na części składowe przedstawia się następująco:

 • aka — „czerwień”,
 • i — „studnia” (dawniej wymawiane wi).

Zoisite

ゾイサイト

 • ゾイサイト
 • Zoisaito
 • Zoisite
 • 0, 6–12, 22–27, 29–39, 42–45, 49, spc

{Ob. rozdział „Królestwo Ciemności [manga + anime + gry]: Zoisite”.}

Zoisite w przebraniu policjanta nosi alias Shiroi [jap. 白井 Shiroi] {odc. spc}. Jest to rzeczywiście istniejące imię japońskie, fonetycznie zbliżone do japońskiego przymiotnika 白い shiroi („biały”), co zapewne ma nawiązywać do koloru włosów i stroju Zoisite jako Generała. Rozkład na części składowe przedstawia się następująco:

 • shiro — „biel”,
 • i — „studnia” (dawniej wymawiane wi).

Kunzite

クンツァイト
シン

 • クンツァイト
 • Kuntsaito
 • Kunzite
 • 0, 13–33, 35–39, 42–45, 47–49, spc

{Ob. rozdział „Królestwo Ciemności [manga + anime + gry]: Kunzite”.}

Kunzite przed przemianą w Generała nosił imię Shin [jap. シン Shin]. Jest to rzeczywiście istniejące imię japońskie, zapisywane jednak na masę różnych sposobów, stąd trudno orzec, jaki jest jego źródłosłów.

Kunzite w przebraniu policjanta nosi alias Kuroi [jap. 黒井 Kuroi] {odc. spc}. Jest to rzeczywiście istniejące imię japońskie, fonetycznie zbliżone do japońskiego przymiotnika 黒い kuroi („czarny”), co zapewne ma nawiązywać do koloru włosów i stroju Kunzite jako Generała. Rozkład na części składowe przedstawia się następująco:

 • kuro — „czerń”,
 • i — „studnia” (dawniej wymawiane wi).

Mroczna Czarodziejka z Merkurego

ダーク・マーキュリー

 • ダーク・マーキュリー
 • Dāku Mākyurī
 • Dark Mercury
 • 21–28

Jest to zestawienie wyrazów ダーク dāku i マーキュリー Mākyurī, będących japońskim zapisem angielskich dark („mroczny, ciemny”) i Mercury („Mercury”). Pierwszy człon ma wskazywać na (tymczasową) przynależność Czarodziejki z Merkurego do Królestwa Ciemności. {Ob. rozdział „Wojowniczki Wewnętrznego Układu Słonecznego [manga + anime + gry]: Ami Mizuno”.}

Bywa też nazywana Złą Czarodziejką z Merkurego [jap. 悪のマーキュリー Aku no Mākyurī; ang. Evil Mercury]. Japoński wyraz aku oznacza „zły”, a no jest partykułą dopełniacza.

Mroczna Czarodziejka z Merkurego w formie cywilnej nosi alias Akumi [jap. 悪美 Akumi]. Nawiązywać ma on do rzeczywistego imienia Czarodziejki — Ami [jap. 亜美 Ami] zarówno pod względem podobieństwa w brzmieniu, jak i zapisie. {Ob. rozdział „Wojowniczki Wewnętrznego Układu Słonecznego [manga + anime + gry]: Ami Mizuno”.} Rozkład na części składowe przedstawia się następująco:

 • AKU — „zły” (górna część tego znaku identyczna jest z A),
 • MI — „piękno”.

Demony

Demony [jap. 妖魔 Yōma; ang. Demons]. {Ob. rozdział „Królestwo Ciemności [manga + anime + gry]: Demony”.}

Autor

 • 渾沌の天使 Kaosu no Tenshi (opracowanie, tłumaczenie, korekta)